• Logopedia – studia I stopnia

plany studiów, program studiów

 

  • Komunikacja społeczna i lingwistyka kulturowa – studia II stopnia

plany studiów, program studiów (studia stacjonarne)

plany studiów, program studiów (studia niestacjonarne)