Szanowni Państwo,

Publikujemy informację Prorektora ds. Studenckich w sprawie składania wniosków o przyznanie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017.

W załącznikach:

  1. Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017 (pdf.);
  2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom (pdf.);
  3. Wskazówki dotyczące wypełniania wniosków o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017 (pdf.);
  4. Wniosek o przyznanie studentowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017 (docx.);
  5. Oświadczenie studenta o wyrażeniu zgody na zamieszczenie jego imienia i nazwiska na stronach internetowych MNiSW w przypadku przyznania stypendium (pdf.);
  6. Wykaz wniosków do wypełnienia przez dziekanaty (excel).

Powyższe dokumenty dostępne są również na stronie:
http://www.stypendia.up.krakow.pl/stypendia_mag/?p=35

Szczegółowa informacja dostępna jest również na stronach MNiSW:
http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/