POLSKA  AKADEMIA  NAUK

Oddział w Krakowie

KOMISJA  HISTORYCZNOLITERACKA

31-018 Kraków, ul. św. Jana 28

 

Z a p r o s z e n i e

 

     Komisja Historycznoliteracka O/PAN w Krakowie zaprasza na posiedzenie naukowe, które odbędzie się w dniu 20 marca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w sali nr 4 gmachu  przy ul. św. Jana 28.

 

Prof. dr hab. Zofia Zarębianka

przedstawi referat pt.

Typologia przestrzeni w utworach literackich Karola Wojtyły

 

         Sekretarz Naukowy                                                         Przewodnicząca Komisji

/-/ prof. dr hab. Piotr Borek                                         /-/ prof. UJ dr hab. Agnieszka Ziołowicz