Pracownia Literatury dla Dzieci i Młodzieży
w

Instytucie Filologii Polskiej
zaprasza na spotkanie poświęcone książce
Światy dzieciństwa. Infantylizacje w literaturze i kulturze