SEKCJA NEUROLINGWISTYCZNA
Studenckiego Koła Naukowego Polonistów

Spotkanie sekcji neurolingwistycznej Studenckiego Koła Naukowego Polonistów odbędzie się 18.05.2017 r. o godz. 18.00 w sali 444. W programie wystąpienie prof. Danuty Pluty-Wojciechowskiej (Uniwersytet Śląski w Katowicach), pt. „Logopedyczna ocena warunków anatomiczno-czynnościowych wymowy”. Zebranie zostanie poprzedzone XII Ogólnopolskim Logopedycznym Seminarium Naukowym, które rozpocznie się o godz. 15.30.

Liczący na naukowe spotkanie opiekun sekcji: dr hab. Mirosław Michalik