Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Filologii oraz Pracownia Literatury dla Dzieci i Młodzieży IFP UP zorganizowała 18 grudnia 2017 roku spotkanie pt. Pajdialno-edytorska aksjologia wierszy Elżbiety i Witolda Szwajkowskich. Rangę wiersza dziecięcego w podwojach naszego pedagogicznego uniwersytetu prezentowała gospodyni wydarzenia dr hab. prof. UP Maria Ostasz. Wzięli w nim udział twórcy, którzy obcowali z naukowym oglądem swoich tekstów analizowanych przez Doktorantkę, Seminarzystki, Studentki Logopedii, a także przedstawicielki: Agnieszka Suder i Ewa Krzyżanowska Wydawnictwa WiR Aleksandra Jaglarza, publikującego literaturę dla najmłodszych.