Staraniem pracowników Zakładu Neurolingwistyki Instytutu Filologii Polskiej ukazał się trzeci numer czasopisma „Neurolingwistyka Praktyczna”, zredagowany przez Mirosława Michalika, Magdalenę Ryszkę-Kurczab oraz Annę Cholewiak. Na łamach rocznika obszary badawcze neurolingwistyki profilowanej praktycznie są odkrywane z punktu widzenia trzech perspektyw poznawczych: medycznej, logopedycznej oraz retoryczno-komunikacyjnej. Perspektywy te wyznaczają jednocześnie główne działy aktualnego oraz planowanych numerów. Zachęcamy do lektury i współpracy wydawniczej. Treść wszystkich artykułów jest dostępna na stronie internetowej czasopisma: http://neurolingwistyka.up.krakow.pl/

p.o. redaktora naczelnego
Mirosław Michalik

 

okladka-jpg