Nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Pedagogicznego, staraniem pracowników Zakładu Neurolingwistyki Instytutu Filologii Polskiej, ukazał się VI tom serii „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica”. Łamy rocznika zostały szeroko otwarte dla tych badaczy, którym bliska jest teza o nierozerwalnym związku logopedii z językoznawstwem oraz przekonanie, iż logopedia jest nauką. W serii publikowane są przede wszystkim artykuły o charakterze koncepcyjnym, przyczynkowym, polemicznym i przeglądowym. Drugim typem tekstów są prace o charakterze badawczym (źródłowym). Trzecim – opracowania kazuistyczne. Zapraszam do lektury i współpracy wydawniczej
redaktor naczelny
Mirosław Michalik

 

studia-logopaedica-okladka