Pracownia Literatury dla Dzieci i Młodzieży oraz Sekcja Teoretyków Literatury i Krytyków Literackich Studenckiego Koła Naukowego Polonistów zapraszają na spotkanie z poetką, pisarką, felietonistką Anną Janko (środa 21 marca 2018, godz. 17.00, sala 444).