SEKCJA NEUROLINGWISTYCZNO-NEUROLOGOPEDYCZNA

Studenckiego Koła Naukowego Polonistów

zaprasza na spotkanie

z Anną Szkotak – neurologopedą z European School Brussels I

która poprowadzi prelekcję na temat:

LOGOPEDA POLONIJNY

W programie spotkania, które odbędzie się 5.04.2018 r. o godz. 17.00 w sali 420 Instytutu Filologii Polskiej, przewidziano:

  1. Spotkanie z opiekunem sekcji, drem hab. Mirosławem Michalikiem na temat działalności sekcji neurolingwistyczno-neurologopedycznej SKNP IFP – godz. 17.00-17.30.
  2. Wystąpienie Anny Szkotak, która podczas prelekcji ustosunkuje się do następujących zagadnień: logopedia polonijna a logopedia międzykulturowa, diagnoza i terapia logopedyczna osób wielojęzycznych, (nie)typowa dwujęzyczność czy zaburzenie komunikacji językowej? kształcenie polskich logopedów – z doświadczeń absolwentki logopedii na UP oraz neurologopedii w CMUJ.

zaproszenie

Zapraszający na spotkanie opiekun sekcji

dr hab. Mirosław Michalik, prof. nadzw.