24 maja 2018 r. (czwartek) o godz. 17.00 w auli A1 (nowy budynek UP)  odbędzie się VIII Ogólnouczelniane Dyktando o tytuł Mistrza Ortografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie organizowane przez Instytut Filologii Polskiej UP. Patronat honorowy nad tym ważnym wydarzeniem objął Jego Magnificencja Rektor UP prof. dr hab. Kazimierz Karolczak.

W sprawdzianie z pisowni mogą wziąć udział  w y ł ą c z n i e  studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie po uprzednim wpisaniu się na listę (dyktandoup2018@gmail.com). Zapisy będą przyjmowane do 23 maja br.

Mistrz ortografii UP otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 900 zł, I wicemistrz 600 zł, a II wicemistrz 500 zł.

Nagrody ufundowała Prorektor ds. Studenckich dr hab., prof. UP Katarzyna Potyrała.

Tekst ogólnouczelnianego dyktanda przygotowuje jak w latach ubiegłych dr Maciej Malinowski z Instytutu Filologii Polskiej, mistrz ortografii polskiej z Katowic (z 1990 r.).

Dodatkowe informacje o VIII Ogólnouczelnianym Dyktandzie pod nr. tel. 12 662 61 47.

 

Regulamin dyktanda