rp-2018plakat

Ukazał się „Rocznik Przemyski Literatura i Język”, t. 54: 2018, z. 2 (22). Czasopismo wydawane jest przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu we współpracy organizacyjnej z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. „Rocznik Przemyski Literatura i Język” ukazuje się od 1995 roku. Jest czasopismem punktowanym na liście czasopism punktowanych – lista B, ogłoszonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grudniu 2015 r. (7 punktów).  Czasopismo jest notowane w bazie Index Copernicus oraz bazie CEJSH, a  jego  redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Piotr Borek. Wydanie tegorocznego tomu zostało dofinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Rocznik Przemyski Literatura i Język, t. 54: 2018

Spis treści

 

I ARTYKUŁY I ROZPRAWY

ZUZANNA KRÓTKI

GRYMASY w historii języka polskiego .

SYLWIA KAWSKA

„Tu za sług gromady orszak dość szkarady”. O roli robactwa w dyskursie wanitatywnym poezji polskiej schyłku renesansu i epoki baroku

TADEUSZ RUBIK

„Grzech bałwochwalstwa jest nie w czynieniu bałwanów albo obrazów” – przekład Biblii Jakuba Wujka wobec problemu przedstawień kultowych

FABIO BONI

Życie Messaliny w powieści XVII-wiecznego włoskiego pisarza Francesca Pony

KRZYSZTOF SOCHA

Galicyjski grzech zaniedbania. Problem recepcji twórczości Leopolda von Sacher-Masocha na gruncie polskim

AGNIESZKA LISZKA-DRĄŻKIEWICZ

Historia alternatywna jako komentarz do współczesności: Historia jutra Curzia Malapartego

ALEKSANDRA KOMAN

Reception of Pirandello in Cracow during the Period of Polish People’s Republic (PRL)

NATALIA CHWAJA

Nomadismo erotico versus nomadismo identitario ne La città di Miriam di Fulvio Tomizza

ŁUKASZ GĘBSKI

Kontaminacja malarska na przykładzie Sądu nad Goyą Jacka Kaczmarskiego

PAULINA KWAŚNIEWSKA-URBAN

Księga miasta. Itala Calvina i Magdaleny Tulli literackie traktaty o mieście

KATARZYNA WOŹNIAK

Il valore dell’incontro. Alcune considerazioni su The Artist is Present di Marina Abramović

II MISCELANEA

BEATA MAKSYMIUK-PACEK

O lubelskiej kartotece kolędowej

MAGDALENA ZOWCZAK

Gody – czas przemiany w kolędach

III HISTORIA MÓWIONA

JERZY BARTMIŃSKI, BEATA MAKSYMIUK-PACEK,

ANNA MICHALEC

Szczodrowanie i kolędowanie w Krasiczynie i okolicach we współczesnych przekazach ustnych

IV RECENZJE

TOMASZ PUDŁOCKI

Fenomen „Poety smutku” .

MONIKA SULEJEWICZ-NOWICKA

Quid ergo est tempus? – refleksje temporalne na przestrzeni

dziejów

MAGDALENA RYSZKA-KURCZAB

Zachęta do lektury