Ukazało się zarządzenie Dziekana Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Piotra Borka dotyczące organizacji letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2018/2019.

Link do zarządzenia