Prezentujemy program obrad III Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Język a Media. Perspektywy oraz zagrożenia języka i komunikacji we współczesnych mediach.

Link do programu