Pracownia Literatury dla Dzieci i Młodzieży w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
zaprasza na wykład dra hab., prof. UP Michała Rogoża pt.
Przemiany rynku czasopism dla dzieci i młodzieży w latach 1824–2018,
który odbędzie się w dniu 29 maja 2019 roku o godz. 15.30 (sala 550).