Patrycja Mróz z III roku filologii hiszpańskiej

MISTRZYNIĄ ORTOGRAFII na rok 2019

30 maja 2019 r. w Auli A1 UP odbył się IX Ogólnouczelniany Konkurs o tytuł Mistrza Ortografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zorganizowany przez dr. hab. Macieja Malinowskiego pod patronatem dyrekcji Instytutu Filologii Polskiej.

Patronat honorowy nad całym przedsięwzięciem objął Jego Magnificencja rektor UP prof. dr hab. Kazimierz Karolczak.

Do udziału w dyktandzie przystąpiło 37 osób, które przywitane zostały przez Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Filologicznego UP dr. hab., prof. UP Marka Karwalę i dyrektor Instytutu Filologii Polskiej dr hab., prof. UP Ewę Młynarczyk.

MISTRZYNIĄ ORTOGRAFII Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na rok 2019 została studentka III roku filologii hiszpańskiej Patrycja Mróz, która zrobiła najmniej błędów. W poprzednich dwóch latach dwukrotnie zajmowała drugie miejsca.

Tytuł I Wicemistrzyni Ortografii przypadł Martynie Mazur, pracownicy dziekanatu Wydziału Filologicznego UP, a tytuł II Wicemistrzyni Ortografii Aleksandrze Hurek (I rok II st. filologii polskiej).

Mistrzyni Ortografii oraz I i II Wicemistrzyni Ortografii UP otrzymały nagrody pieniężne (odpowiednio 900 zł, 600 zł i 500 zł) przyznane im przez Prorektor ds. Studenckich dr hab., prof. UP Katarzynę Potyrałę, a także upominki od Biura Promocji UP.

Tekst IX Ogólnouczelnianego Konkursu o tytuł Mistrza Ortografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przygotował jak zwykle adiunkt Instytutu Filologii Polskiej dr Maciej Malinowski, mistrz ortografii polskiej z Katowic (z 1990 roku).

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem dyktanda!