Staraniem pracowników Zakładu Neurolingwistyki Instytutu Filologii Polskiej ukazał się czwarty numer czasopisma „Neurolingwistyka Praktyczna”, zredagowany przez Mirosława Michalika, Annę Solak, Magdalenę Ryszkę-Kurczab oraz Katarzynę Lange. To numer szczególny – dedykowany pamięci Doktora Tomasz Zyssa, pierwszego redaktora naczelnego czasopisma. Wszystkim pracownikom i współpracownikom Instytutu Filologii Polskiej UP, którzy swymi pracami uczcili Zmarłego – wybitnego badacza, nauczyciela akademickiego kształcącego logopedów i neurologopedów, lekarza – składam podziękowania.

Treść artykułów jest dostępna na stronie internetowej czasopisma:  http://neurolingwistyka.up.krakow.pl/

redaktor naczelny
Mirosław Michalik