W tym roku akademickim po raz drugi w Instytucie Filologii Polskiej UP zorganizowano kurs języka polskiego dla nauczycieli z zagranicy w ramach wizyty studyjnej na zaproszenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Warsztaty organizowane są we współpracy z Konsulatem RP w Kijowie. Miło nam poinformować, że jest to kontynuacja kursu ubiegłorocznego (drugi stopień).

Tygodniowy kurs skierowany jest do nauczycieli polonijnych, którzy na co dzień uczą w szkołach na Ukrainie; obejmuje 40 godzin dydaktycznych pogłębiających wiedzę o polszczyźnie oraz doskonalących umiejętności w zakresie dydaktyki języka polskiego jako obcego i drugiego.

img_20190701_090454 img_20190701_090554 img_20190701_090847