Pragniemy poinformować o uruchomieniu rekrutacji uzupełniającej na następujące kierunki studiów prowadzone w Instytucie Filologii Polskiej:

– Filologia polska, studia stacjonarne I stopnia

– Filologia polska, studia stacjonarne II stopnia

– Kulturoznawstwo i wiedza o mediach, studia stacjonarne II stopnia

– Filologia polska, studia niestacjonarne I stopnia

Ponadto została przedłużona rekrutacja na następujące kierunku:

– Filologia polska, studia niestacjonarne II stopnia

– Kulturoznawstwo i wiedza o mediach, studia niestacjonarne I stopnia

– Kulturoznawstwo i wiedza o mediach, studia niestacjonarne II stopnia

Ważne terminy

Rejestracja elektroniczna: do 11.09.2019 r. 

Ogłoszenie listy przyjętych: 13.09.2019 r.

Wpisy na studia: 16-17.09.2019 r.

Ogłoszenie przyjętych z listy rezerwowej: 17.09.2019 r.

Wpisy przyjętych z listy rezerwowej: 18.09.2019 r.

Pytania w sprawie rekrutacji proszę kierować na adres: jakub.kosek@up.krakow.pl