Agnieszka Jasińska                                         

na-strone-ifp                                                   

Tytuł naukowy: doktor

Stanowisko: adiunkt w Katedrze Dydaktyki i Literatury Języka Polskiego

Funkcje: Kierownik Studium Nauki Języka Polskiego

Zainteresowania naukowe i problematyka badań:

język polski jako obcy, akwizycja, europejska polityka językowa, językoznawstwo kontrastywne i porównawcze, dydaktyka języka polskiego jako obcego, doskonalenie nauczycieli języka polskiego jako obcego

Wybrane publikacje:

 1. „Podręczniki nauczyciela Hurra!!! PO POLSKU jako pomoc w rozwijaniu sprawności” – Języki obce w szkole, nr 6/2006, CODN Warszawa 2006 (współautorstwo Małgorzata Małolepsza)
 2. „Zapożyczenia z języków romańskich w okresie przemian kulturowych i ich rola w nauczaniu języka polskiego jako obcego” – Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego”, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009
 3. „Wybrane problemy nauczania języka polskiego jako obcego dla celów zawodowych w oparciu o podręcznik „POLSKI W PRACY”, Materiały z konferencji „Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013 (współautorstwo Aneta Szymkiewicz)
 4. „Zapożyczenia z języków romańskich – gorsze zapożyczenia? Rola galicyzmów i italianizmów w nauczaniu języka polskiego jako obcego”- Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „GORSZEnie w językoznawstwie, (glotto)dydaktyce polonistycznej, kulturze, literaturze i mediach” Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013
 5. „O interkomprehensji w nauczaniu języka polskiego jako obcego” , Polnisch in Deutshland, Berlin 2013
 6. „Planowanie kursu, kwalifikacja i pomiar wyników w grupach specyficznych”, Polnisch in Deutschland, Berlin 2015
 7. „Rozwijanie językowych kompetencji komunikacyjnych u osób dwujęzycznych” – Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego – w druku
 8. „Jak objaśniać gramatykę uczącym się języka polskiego jako obcego” – Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego – w druku
 9. „Metody badania językowych kompetencji komunikacyjnych u osób dorosłych na kursach języka polskiego jako obcego” – Wydawnictwo Uniwrsytetu Pedagogicznego – w druku
 10. „Jak nauczać języka polskiego jako obcego Słowian” – materiały pokonferencyjne konferencji Świat Słowian, Pobierowo, kwiecień 2017 – w przygotowaniu do druku
 11. „Lektorat języka polskiego jako obcego na programie Erazmus jako miejsce spotkań z innością” – materiały pokonferencyjne konferencji „Wielokulturowość, fakt społeczny czy nieudany projekt polityczny”, Kraków, maj 2017 – w przygotowaniu do druku
 12. „Language as an Integrating Factor. Developing Languege Competences in the Process of Bringing Cultures Togeather” – matriały pokonferencyjne conferencji „Migration and Education”, Kraków, padziernik 2017 – w przygotowaniu do druku

 

Podręczniki:

 1. „Hurra!!! Po polsku 2” (Podręcznik studenta, Zeszyt ćwiczeń, Podręcznik nauczyciela, współautorstwo z Agnieszką Burkat), Wydawnictwo Prolog, Kraków 2006
 2. „Hurra!!! Po polsku 3” (Podręcznik studenta, Zeszyt ćwiczeń, Podręcznik nauczyciela, współautorstwo z Agnieszką Burkat, Małgorzatą Małolepszą i Anetą Szymkiewicz), Wydawnictwo Prolog , Kraków 2009
 3. „Hurra!!! Po polsku” (Test kwalifikacyjny, współautorstwo z Agnieszką Burkat, Małgorzatą Małolepszą i Anetą Szymkiewicz), Wydawnictwo Prolog,  Kraków 2008
 4. „Polski w pracy”, (współautorstwo z Małgorzatą Małolepszą i Anetą Szymkiewicz) Wydawnictwo Kolegium Języka Polskiego i Kultury Polskiej w Berlinie, Kraków 2010
 5. „O Polsce po polsku” – materiały do rozwijania kompetencji komunikacyjnej w oparciu o kulturę języka polskiego, Wydawnictwo Kolegium Języka i Kultury Polskiej w Berlinie, Kraków 2016