dr J. Kozaczewski odwołuje dyżur w dniu 31.01.br. i przenosi go na wtorek 29.01.br. na godz. 14.00-16.00.


Egzamin z gramatyki opisowej dla drugiego roku I stopnia filologii polskiej odbędzie się 30 stycznia (środa) o godz. 10:00 w sali 444. Studenci proszeni są o zabranie ze sobą legitymacji studenckich.


Dodatkowe zajęcia ze wstępu do antropologii przestrzeni odbędą się 28.01.br. w sali 549 o godz 12.00.


Kolokwium z przedmiotu poetyka 1 dla studentów pierwszego roku filologii polskiej (grupy a i b) odbędzie się 05.02.br. o godz. 10.00-11.30 w sali 539

Egzamin poprawkowy z elementów poetyki dla studentów kulturoznawstwa i wiedzy o mediach odbędzie się 05.02.br. o godz. 11.30-13.30


Czwartkowy (24.01.br.) dyżur dr hab. prof. UP Danuty Łazarskiej odbędzie się w godz. 12.00-13.00.


Dyżury dr Patrycji Włodek w sesji:

30 stycznia (10.30-12.30)
6 lutego (13.30-15.30)
19 lutego (10.00-12.00).


Dyżury prof. Romana Mazurkiewicza w sesji zimowej:

31 I 2019 czwartek, godz. 14.30-15.30
7 II 2019 czwartek, godz. 14.30-15.30
21 II 2019 czwartek, godz. 14.30-15.30


prof. dr hab. S. Koziara odwołuje dyżur w dniu 24.01.br. (czwartek).


Dzisiejszy dyżur (23.01.br.) dr hab. M. Roszczynialskiej rozpocznie się o 14.30.


Czwartkowy dyżur (24.01. br.) dr Magdaleny Ryszki-Kurczab wyjątkowo odbędzie się w godz. 14.00-15.00


prof. K. Wądolny-Tatar odwołuje dyżur w dniu 23.01.br i przenosi go na 24.01.br. (czwartek) na godz. 16.00-17.30.


Dyżury dr Magdaleny Pudy-Blokesz w czasie sesji egzaminacyjnej:

31 stycznia 11.00-13.00
7 lutego 11.00-13.00
21 lutego 11.00-13.00 (sesja poprawkowa).


Czwartkowy (24.01) dyżur dra Pawła Sporka odbędzie się w godz. 15.00-17.00


Uwaga!

Czwartkowy (24.01) dyżur dr Magdaleny Pudy-Blokesz odbędzie się w godz. 10.00-10.45 i 12.15.13.00.


Dyżury instytutowe dr. hab. prof. UP Marka Karwali w zimowej sesji egzaminacyjnej:

29.01. (wtorek), godz. 10.30-12.30, p. 31„A”
05.02. (wtorek), godz. 10.30-12.30, p. 31„A”
12.02. (wtorek), godz. 10.30-12.30, p. 31„A”
19.02. (wtorek), godz. 10.30-12.30, p. 31„A”


III rok, gr. K

Egzamin z Wprowadzenia do socjologii z dr J. Tomczyk odbędzie się 31.01.br (czwartek) o godz. 13.00 w s. 305.


Dyżury dr Katarzyny Pławeckiej w styczniu i podczas sesji egzaminacyjnej:

23 stycznia (środa), godz. 13.00-14.00
31 stycznia (czwartek), godz. 8.00-9.00
7 lutego (czwartek), godz. 12.00-13.00
21 lutego (czwartek), godz. 8.00-9.00


Dyżury dr Renaty Dźwigoł w sesji egzaminacyjnej:
31 stycznia 11.00-13.00
7 lutego 11.00-13.00
21 lutego 11.00-13.00 (sesja poprawkowa).


dr hab. A. Franaszek odwołuje zajęcia w dniach 22-23.01.2019 r.


Nowe godziny środowego dyżuru dr A. Waleckiej-Rynduch:

11.00-12.00


Dyżury dr hab. E. Horyń w sesji:

28.01.2019 – godz. 11.00-13.00 (s. 545)
31.01.2019 – godz. 11.00-12.00 (s. 567)
7.02.2019 – godz. 12.00-13.00 (s. 567)
19.02. 2019 – godz. 9.30-11.30 (s. 567)


dr hab. prof. UP M. Korendo przenosi dyżur z poniedziałku 21.01.2019 r. na czwartek 24.01.2019 r. o 9:00.


Szanowni Państwo,

kolokwium zaliczeniowe (poprawkowe) z poetyki odbędzie się
5 lutego (wtorek) w g. 10.00 do 11.30 w sali 539.

Zapraszam obie grupy w jednym terminie – oczywiście wyłącznie te osoby, które nie pisały (lub nie zaliczyły z wynikiem pozytywnym kolokwiów, ewentualnie – uzyskały niesatysfakcjonujące oceny z drugiego kolokwium).

Jest to termin ostateczny.

Magdalena Roszczynialska


Dyżury prof. dr. hab. K. Gajdy w sesji będą odbywać się w godz. 11:30-13:00.


prof. dr hab. E. Rudnicka-Fira odwołuje zajęcia i dyżur w dniu 24.01.2019 r. z powodu wyjazdu na konferencję.

Planowany termin odrobienia zajęć to 25.01.2019 r. od 10:45 do 12:15 (gramatyka historyczna)
Planowany termin odrobienia dyżuru to 25.01.2019 r. od 12:15-13:00.

Ponadto, w dniu 18.01.2019 r. w godz. 12:00-13:00 odbędzie się dodatkowy dyżur.


Kolokwium zaliczeniowe z teatrologii dla studentów kulturoznawstwa i wiedzy o mediach odbędzie się 17.01.2019 r. o 9:15 w sali 550.


dr hab. Ewa Horyń odwołuje zajęcia w dniu 17.01.2019 r. Grupy N2 z przedmiotu gramatyka opisowa (II rok filologii polskiej) oraz grupa uzupełniająca różnice programowe (I rok II stopnia) proszone są o dołączenie do zajęć prof. dr. hab. M. Mączyńskiego o godzinie 10:45 w sali 542.


dr Maria Sienko przenosi dyżur z 17.01.2019 roku (czwartek) na 22.01.2019 roku (wtorek), godz. 9:00-11:00, p. 555.


dr Renata Dźwigoł odwołuje swój czwartkowy dyżur zaplanowany na dzień 17 stycznia w godz. 12.15-13.00. Zaś dodatkowe dyżury wyznaczone w tym dniu dla poszczególnych grup ze Stylistyki praktycznej przesuwa na godziny poranne: 8.00-10.00.


Dyżury dr Małgorzaty Chrobak w styczniu i w czasie zimowej sesji
egzaminacyjnej:

16 stycznia (środa) 14.30 – 16.30
23 stycznia (środa) 14.30 – 16.30
29 stycznia (wtorek) 14.00 – 15.30
31 stycznia (czwartek) 11.30 – 12.30
7 lutego (czwartek) 11.30 – 12.30
14 lutego (czwartek) 11.30 – 12.30 i 15.00 – 16.00


w dniu 17.01.br. prof. S. Koziara dyżuruje wyjątkowo w godz. 11.45-12.15.


Dyżury dra M. Piątka w sesji:

30.01, godz. 10.00-11.00;
6.02, godz. 16.00-17.00;
7.02, godz. 15.00-16.00.

i w sesji poprawkowej:
21.02, godz. 15.00-17.00.


Egzamin ustny z teorii literatury (po zmianie terminu) dla I roku studiów magisterskich będzie się odbywał w środę 16 stycznia 2019 od godz. 15.30 w sali 540.

Katarzyna Wądolny-Tatar


W dniu 17.01.2019 r. dyżur dr hab. prof. UP Danuty Łazarskiej odbędzie się w godz. od 8:30 do 9:30.


Dyżur dr Agnieszki Waleckiej-Rynduch w dniu 16.01.2019 r. zostaje skrócony do godziny 13:00.

Pozostałe dyżury w sesji:

30.01 – 11.00-13.00
31.01 – 9.00-12.00
01.02 – 10.00-12.00


prof. dr hab. Maria Ostasz odwołuje zajęcia z nauk pomocniczych w dniu 16.01.2019 r.


W związku z niezależną od Centrum Języków Obcych awarią platformy Moodle (11.01-13.01), na której w dniach 7-13 stycznia udostępniliśmy test plasujący studentom I roku studiów stacjonarnych informujemy, że
1.    Test jest już otwarty ponownie i będzie aktywny do piątku 18.01 do godz.24.00;
2.    Osoby, którym awaria uniemożliwiła dokończenie testu, przez co wynik jest niemiarodajny, są zobowiązane do wykonania testu ponownie.

W razie wątpliwości lub wystąpienia problemów z Moodle prosimy o kontakt z kierownikami zespołów anglistów:
mgr Kingą Krzyszkowską-Kwiek
mgr Marią Czereyską-Kościelniak


dr hab. prof. UP Renata Stachura-Lupa odwołuje dyżur w dniu 15.01.2019 r.


dr A. Hennel-Brzozowska odwołuje zajęcia w dniu 15.01.2019 r.


Z powodu wyjazdu naukowego dr hab. prof. UP Marek Pieniążek odwołuje dyżur 24.01.2019 r.


prof. E. Horyń odwołuje zajęcia i dyżur w dniu 14.01.2019 r.


Dyżury prof. S. Koziary od 14.01 do końca sesji:

wtorek 12:15-13:15
czwartek 12:30-13:00


Praktyki zawodowe

Rok II, studia 2 stopnia, studia stacjonarne

Szanowni Państwo,

18 stycznia mija termin dostarczenia zgody szkoły na odbycie praktyki zawodowej, którą realizujecie Państwo w ciągu dwóch pierwszych tygodni czwartego semestru studiów (25.02 – 10.03.2019). Przypominam, że reguły organizowania i przeprowadzania praktyk nie różnią się od wcześniejszych etapów edukacyjnych – szukamy szkoły na terenie Krakowa (chyba że dydaktyk zgodzi się na hospitację w innym mieście), zaś minimalna ilość studentów odbywających praktykę w danej szkole to dwie osoby.

Formularz zgody, informacje na temat programu praktyk (obligacje godzinowe i inne) oraz wzór dziennika praktyk i harmonogramu znajdziecie Państwo na stronie IFP, zakładka: STUDIA → PRAKTYKI → Rok II studia II stopnia.

Wszelkie pytania i problemy proszę zgłaszać mailowo: janusz.waligora@up.krakow.pl

dr Janusz Waligóra


Dyżur dr Agnieszki Jasińskiej z dnia 10.01.2019 r. zostaje przeniesiony na 11.01.2019 r. (od 9:00 do 10:30).


W dniu 10.01.2019 dyżur dydaktyczny dra Jakuba Koska odbędzie się wyjątkowo w godz. 11:00-13:00, s. 543.


Dyżur dr Alicji Kabały z dnia 10.01.2019 zostaje przełożony na 16.01.2019 (od 9:00 do 10:30).


Dyżur prof. UP dr hab. Danuty Łazarskiej w dniu 10.01.2019 wyjątkowo odbędzie się w godz. 8:00-8:45. Będzie to jedyny dyżur w tym dniu.


od 10.01.br. do końca sesji dr J. Kozaczewski dyżuruje w czwartki w godz. 11.00-13.00.


dr E. Bielenda-Mazur odwołuje zajęcia w dniu 8.01.br.


dr hab. E. Horyń odwołuje dyżur w dniu 10.01.br. Osoby zainteresowane zapraszamy w godz. 9.30-10.30 do s. 545.

Zajęcia o godz. 10.45 rozpoczną się bez zmian.


Dyżury dr Patrycji Włodek w styczniu:
8 stycznia, 11.00-13.00
15 stycznia, 10.00-12.00
22 stycznia, 10.00-12.00
Dyżury sesyjne zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.


I rok I stopnia Kulturoznawstwo i wiedza o mediach
Egzamin z przedmiotu Elementy poetyki odbędzie się dnia 9 stycznia (środa) w godz. 10.45-12.15 w sali 444.


Zmienione terminy dyżurów mgr M. Kuśnierz:

14.01 i 21.01, godz. 8.45-10.45 oraz

28.01, godz. 10.45-12.15.


I rok 2 st., KiWoM

Prof. B. Skowronek odwołuje zajęcia z Analizy i interpretacji współczesnych tekstów kultury w dniu 9.01.br., godz. 10.45-12.15. Test zaliczeniowy został przeniesiony na 16.01.br., godz. 10.45, s. 539.

Pozostałe zajęcia odbędą się zgodnie z harmonogramem.


dr hab. Z. Orłowska-Popek odwołuje zajęcia 8.01.br.

Zajęcia z Technik terapeutycznych – programowanie języka dla gr. LJPJO2 zostaną odrobione 15.01.br w godz. 9.15-10.45, s. 550.


II ROK FILOLOGII POLSKIEJ (specjalność nauczycielska)

Ostatnie zajęcia z dr Katarzyną Pławecką z przedmiotu praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi odbędą się 9 stycznia (środa) br.:

godz. 15.45-17.15, GR. N2, s. 467,
godz. 17.15-18.45, GR. N1, s. 467.


dr J. Waligóra odwołuje dyżur i zajęcia w dniu 7 stycznia br.


II rok KiWoM

W dniu 7.01.2019 r. zajęcia z Projektowania graficznego z dr M. Koziak-Podsiadło zostają odwołane. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony z prowadzącą zajęcia.


Terminy dyżurów dr Magdaleny Stoch w sesji zimowej: 31 stycznia (10:30-12:30), 7 lutego (10:00-12:00).


W styczniu dyżury dra Jakuba Knapa odbywać będą się we wtorki w godz.
17.15-19.15.


Od 7.01.19 r. poniedziałkowy dyżur dr hab. E. Horyń będzie się odbywać w godz. 12.30-13.15.


Egzamin w terminie zerowym z Systemów medialnych i ekologii mediów dla studentów II r. II st. Kulturoznawstwa i wiedzy o mediach odbędzie się w czwartek 10 stycznia 2019 r. o godz. 10.45 w sali 550.


Od 20.12.br włącznie do sesji prof. K. Gajda dyżuruje w czwartki w godz. 11.00-13.00.


II rok FP,

III rok LSP

Ostatni wykład z Pozytywizmu prof. T. Budrewicza odbędzie się w środę 23 stycznia 2019 r. o godz. 15.45-17.15 w s. 549.


I rok 2 st. L

Od 7 stycznia 2019 r. zajęcia z Treningu umiejętności społecznych (TUS) będą odbywać się w poniedziałki o godz. 10.45 w s. 443a.


Informacja dla 3 roku I stopnia – logopedia

Zajęcia z SEMANTYKI z dr Magdaleną Pudą-Blokesz odbędą się wyjątkowo w innych przedświątecznych terminach: w środę 12 grudnia, godz. 7.45-9.15 w sali 546 (za czwartek 6 grudnia); w środę 19 grudnia, godz. 7.45-9.15 w sali 546 (za czwartek 20 grudnia). Zajęcia z 13 grudnia (czwartek) zostaną natomiast odpracowane 24 stycznia 2019 (czwartek, godz. 15.45-17.15).


II rok 1. st. FP,
II rok 2. st. FP
dr Jakub Knap odwołuje zajęcia w dniu 20 listopada (wtorek). Zajęcia zostaną odrobione 29.01.19 r.


I rok KiWoM

Szanowni Państwo,

Prosimy o kontakt z prof. A. Ślósarz w celu ustalenia szczegółów realizacji zajęć e-lerning z przedmiotów Praca z tekstem naukowym oraz Technologie informacyjno-komunikacyjne w warsztacie kulturoznawcy.


dr P. Włodek zmienia termin dyżuru na poniedziałki, godz. 8.45-10.45.


od 31.10.br do odwołania dr A. Walecka-Rynduch w środy dyżuruje w godz. 10.15-11.45.


W dniu 26.10.2018 r. dr Maria Sienko odwołuje wykład Podstawy dydaktyki języka polskiego w szkole podstawowej. Zostanie od odrobiony w dniu 9.11.2018 r., co wydłuży cykl wykładów z tego przedmiotu do 25.01.2019 r.


Informacja nt. zaliczenia szkolenia BHP; informacja nt. hasła dostępu do platformy


I rok 2 st. Kult. oraz II rok 2 st. Kult.

Prof. A. Slósarz będzie nieobecna 8 XI 2018. Zajęcia z tego dnia zostają przesunięte na poniższe terminy:

Systemy medialne w świecie i ekologia mediów czwartek 20 XII 2018 r. 10.45-12.15 s. 550.

Komunikacja społeczna w perspektywie kulturowej (ćwiczenia) czwartek 17 I 2019 15.45-17.15  s. 444.

Komunikacja społeczna w perspektywie kulturowej (wykład) czwartek 24 I 2019 r.  15.45-17.15  s. 444


II rok KiWoM

Szanowni Państwo,

Prosimy o kontakt z prof. A. Ślósarz w celu ustalenia szczegółów realizacji zajęć e-lerning z przedmiotu Podstawy komunikacji społecznej.


I rok 2 st. KiWoM

Szanowni Państwo,

Prosimy o kontakt z prof. A. Ślósarz w celu ustalenia szczegółów realizacji zajęć e-lerning z przedmiotu Komunikacja społeczna w perspektywie kulturowej.


I rok FP

Zajęcia ze stylistyki praktycznej z dr Katarzyną Pławecką będą odbywały się w Czytelni Biblioteki Polonistyki i Informacji Naukowej, (pok. 247, II piętro).  


Dziekanat Wydziału Filologicznego znajduje się w głównym budynku Uczelni przy ul. Podchorążych 2  –  p. 31 b, 31 c  /parter/  p. 144  /I piętro/

Godziny otwarcia dziekanatu:

poniedziałek – dzień wewnętrzny bez przyjmowania stron

wtorek – piątek  – w godz. od 11.00  do 14.00

 dodatkowo (od stycznia do czerwca 2018 r.)  

dla studentów studiów niestacjonarnych oraz słuchaczy studiów podyplomowych dziekanat będzie czynny w każdą drugą sobotę miesiąca    w godz. od 9.00  do 12.00

kontakt telefoniczny:

12/ 662 – 64 – 21  (studia stacjonarne; doktoranckie)

12/ 662 – 64 – 22  (studia stacjonarne i niestacjonarne; podyplomowe)

12/ 662 – 64 – 14  (kierownik dziekanatu)


Rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019


Szanowni Państwo Studenci i Doktoranci IFP i WF

Gdyby mieli Państwo problemy z zalogowaniem się do Wirtualnej Uczelni, hasło zresetować można ze strony logowania. Gdyby pomimo to nie dało się odzyskać hasła, prosimy o kontakt z pok. 45B.

 

 

 

dr E. Bielenda-Mazur będzie nieobecna w dniach 8-11.01.br.


prof. M. Pamuła-Behrens będzie nieobecna w dniach 11-13.12.br.


dr J. Kozaczewski będzie nieobecny w dniach 11-13.12.br.


prof. G. Wrona będzie nieobecna w dniu 3.12.br.


dr J. Waligóra będzie nieobecny w dniach:

3 – 4 grudnia br. oraz

10 – 14 grudnia br.


prof. S. Koziara będzie nieobecny w dniu 29.11 (czwartek).


prof. J. Rozmus będzie nieobecny 28 i 29.11.br.


prof. B. Skowronek będzie nieobecny w dniu 29.11.br.


dr A. Jasińska będzie nieobecna w dniu 22.11.br.


dr hab. M. Roszczynialska będzie nieobecna w dniach 21 i 22..11.br.


dr R. Dźwigoł będzie nieobecna w dniach 28-30.11.br.


dr K. Pławecka będzie nieobecna 21 i 22.11.br. Zajęcia zostaną odrobione w ustalonym terminie.


prof. S. Koziara będzie nieobecny 15.11. (czwartek).


prof. M. Szymańska będzie nieobecna w dniu 15.11.br.


prof. A. Ogonowska będzie nieobecna w dniu 14.11 (środa) od godz. 18.00 oraz 15.11.br. (czwartek).


dr J. Kosek będzie nieobecny w dniach 13-14.11.br. z powodu udziału w konferencji naukowej w Szczecinie.


dr J. Kozaczewski będzie nieobecny w dniach 8, 13 i 14 listopada.br.


prof. K. Wądolny-Tatar będzie nieobecna w dniu 15.11.br.


dr A. Hennel-Brzozowska będzie nieobecna w dniach 6.11-8.11.br.


prof. M. Szymańska będzie nieobecna w dniu 8.11.br.


prof. K. Wądolny-Tatar będzie nieobecna w dniu 7.11.br.


dr E. Horyń będzie nieobecna w dniu 5.11.br.


dr P. Sporek będzie nieobecny w dniach 7-10.11.br.


prof. J. Rozmus będzie nieobecny 5.11.br.


prof. T. Budrewicz będzie nieobecny w dniach 5-6.11.br.


dr M. Kaźmierczak będzie nieobecna w dniach 12, 19 i 26.11.br.


prof. J. Rozmus odwołuje zajęcia w dniu 31.10.br.


dr A. Słaby będzie nieobecna 7.11.br.


prof. E. Młynarczyk będzie nieobecna w dniach 25-26.10.br.


prof. M. Buś będzie nieobecny w dniach 25-26.10.br.


dr M. Karamańska będzie nieobecna w dniach 25-26.10.br.


prof. Ewa Młynarczyk będzie nieobecna w dniach 22-23.10.br.


dr J. Kozaczewski będzie nieobecny w dniach 23-25.10.br.


dr P. Włodek będzie nieobecna w dniu 18.10.br.


prof. Jacek Rozmus będzie nieobecny w dniu 18.10.2018.


dr M. Piątek będzie nieobecny w dniach 22-24.10.br.


dr R. Dźwigoł będzie nieobecna w dniach 17-19.10.br.


dr hab. Marta Korendo będzie nieobecna w dniu 18-19.10.br.


dr hab. Zdzisława Orłowskiej – Popek będzie nieobecna w dniu 18-19.10.br.


dr Katarzyna Sedivy – Mączki będzie nieobecna w dniu 18-19.10.br.


mgr Małgorzata Kuśnierz będzie nieobecna w dniu 18-19.10.br.


prof. Halina Pawłowska-Jaroń będzie nieobecna w dniach 11 i 25 października 2018.


dr I. Steczko będzie nieobecna 11 i 12.10.br.


mgr K. Motyka odwołuje zajęcia w dniu 3.10.br.


dr M. Chrobak będzie nieobecna w dniach 16.10. oraz 14.11.br.

Terminy odrobienia zajęć zostaną podane później.


prof. A. Slósarz będzie nieobecna 8 XI 2018.


prof. E. Młynarczyk będzie nieobecna w dniach 4-5.10.br.


dr hab E. Horyń będzie nieobecna do 22.10.br.

Zajęcia z gramatyki opisowej dla II roku FP, gr. N2 w dniach 4, 11, 18.10 zostaną połączone z gr. EK.


dr hab E. Horyń będzie nieobecna w dniu 1.10.br.


prof S. Koziara będzie nieobecny 2.10.br.


dr Alicja Kabała będzie nieobecna w dniach 1-3 października 2018.


prof. Danuta Łazarska będzie nieobecna w dniu 27 września 2018 roku (czwartek).


prof. M. Pamuła-Behrens będzie nieobecna w dniach 14-18 września.


prof. M. Szymańska będzie nieobecna w dniach 14-18 września.


dr E. Zmuda będzie nieobecna do 30 września.