W związku z organizacją konferencji naukowej „Język a media” dr hab. Ewa Horyń odwołuje dyżur w dniu 28.03.2019 r. Osoby zainteresowane konsultacjami proszone są o kontakt mailowy.


25.03.2019 r. o godzinie 10.45 w sali 444 odbędzie się zebranie dla studentów I r. filologii polskiej. W trakcie spotkania będą poruszane kwestie wyboru specjalności.


dr Magdalena Stoch odwołuje zajęcia i dyżur w dniu 27 marca (środa) z powodu udziału w szkoleniu. Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie.


prof. dr hab. M. Mączyński odwołuje wykład z gramatyki opisowej j. polskiego w dniu 21.03.2019 r; wykład zostanie odrobiony; pozostałe zajęcia w tym dniu odbędą się wg harmonogramu.


Najbliższy dyżur dr hab. Ewy Horyń (czwartek 21.03.2019 r.) odbędzie się w godzinach od 11.30 do 12.00.


Uwaga II rok filologii polskiej, Stylistyka tekstów dziennikarskich

Dr Maciej Malinowski odwołuje zajęcia ze Stylistyki tekstów dziennikarskich 22 marca br. (piątek) w godz. 9.15-10.45.

Jednocześnie prosi starostę II roku o kontakt.

 

Uwaga III rok Kulturoznawstwa i wiedzy o mediach, Stylistyka tekstów prasowych

 

Dr Maciej Malinowski odwołuje zajęcia ze Stylistyki tekstów prasowych 22 marca br. (piątek) w godz. 12.30-14.00.

Jednocześnie prosi starostę III roku  o kontakt.


Szanowni Państwo,

informujemy, że osoby, które nie dokonały wyboru przedmiotów fakultatywnych zostały dopisane administracyjnie do istniejących grup – prosimy o sprawdzenie kont na WU.


prof. E. Młynarczyk odwołuje seminarium w dniu 18 marca.

Pozostałe zajęcia odbędą się wg harmonogramu.


I rok

Odwołuję zajęcia z Leksykologii i leksykografii we wtorek 19.03. Zajęcia zostaną odrobione 27.03 o 9:15.

Ilona Sieradzka


I rok FP, gr. A

W dniu 20 marca zajęcia z dr hab. M. Roszczynialską odbędą się wyjątkowo o godz. 12.30 w s. 542.

Zajęcia dla gr. B odbędą się wg harmonogramu.


III rok FP

dr J. Waligóra odwołuje zajęcia: Sztuka pisania oraz Seminarium w dniu 20 marca. Pozostałe zajęcia odbędą się według planu.


prof. UP, dr hab. Halina Pawłowska-Jaroń odwołuje seminarium dyplomowe dla 2 roku II stopnia filologii polskiej w dniu 19.03.2019 r.


Studenci kierunku logopedia,

Członkowie sekcji neurolingwistyczno-neurologopedycznej SKNP,

pierwsza wizyta w Katedrze i Zakładzie Anatomii Collegium Medicum UJ oraz w Muzeum Anatomii CMUJ odbędzie się 27.03.2019 r. o godz. 13.45. Zapraszam wtedy studentów I roku SUM oraz członków sekcji. Wizyta zaplanowana na 20.03.2019 r. z powodów organizacyjnych nie może w tym terminie dojść do skutku. Nowy termin dla III roku logopedii oraz pozostałych członków sekcji zostanie wkrótce ustalony.

Z logopedycznym pozdrowieniem
dr hab. M. Michalik


III L

Najbliższe wykłady z Metodyki pracy logopedy z prof. H. Pawłowską-Jaroń odbędą się 21.03, 4.04 i 11.04, godz. 7.45-9.15, s. 542.


III rok, FP

seminarium prof. M. Busia w dniu 18.03 (poniedziałek) odbędzie się wyjątkowo w s. 549.


dr M. Sienko przenosi dyżur w dniu 19 marca (wtorek) z godz. 12.30-14.30 na godz. 11.00-13.00.


prof. dr hab. Ewa Łubieniewska odwołuje zajęcia w dniu 14.03.2019 r.


III rok logopedii

Pierwsze zajęcia z Schorzeń laryngologicznych u dzieci (z elementami foniatrii) z prof. dr hab. n. med. M. Modrzejewskim odbędą się 01.04.2019 r. o godz 15.45 w sali 444.


Dr Ewa Bielenda-Mazur odwołuje zajęcia w dniu 13.03.2019 r.


Z powodu obowiązków służbowych mgr Katarzyny Lange zajęcia z kultury żywego słowa (godz. 10.45-12.15) w poniedziałek 18 marca, zostają przeniesione na poniedziałek 25 marca (godz. 10.45-12.15).


Dr Marta Karamańska odwołuje zajęcia w dniu 12.03.2019.

Ponadto odwołuje również dyżury, które wyjątkowo zostają przeniesione na środę 13.03.

Dyżur dydaktyczny: 11.00-12.00
Dyżur administracyjny: 12.00-13.00


Dr Ewa Bielenda-Mazur odwołuje zajęcia w dniu 12.03.2019 r.


Dr Paweł Sporek odwołuje zajęcia w dniu w dniu 15.03.2019.

9.15-10.45 – multimedia w pracy polonisty (Termin odrobienia zostanie ustalony ze studentami.)
10.45 – 12.15 – Kultura i literatura w nauczaniu języka polskiego jako drugiego/obcego – grupa LJPJO1
12.30 – 14.00 – Kultura i literatura w nauczaniu języka polskiego jako drugiego/obcego – grupa LJPJO1


Prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska odwołuje zajęcia w dniach 18-22.03. br w związku z wyjazdem służbowym.


Dr Alicja Kabała odwołuje zajęcia w dniach od 11.03.2019 do 14.03-2019.


Dr J. Kosek odwołuje swoje zajęcia oraz seminarium w dniu 12 marca ze względu na udział w szkoleniu.


14 marca, w godzinach 12:30-14:00, w sali 540, odbędzie się spotkanie w sprawie praktyk studenckich na kierunku Kulturoznawstwo i wiedza o mediach.

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby.


I rok 2 st., gr. N

dr Iwona Ocetkiewicz odwołuje swój wykład z Koncepcji i praktyk wychowania dla szkoły ponadpodstawowej,
który miał się dobyć w poniedziałek 11 marca w godzinach 12.30-14.00 (I rok II stopnia).
Zatem pierwszy wykład odbędzie się 18 marca.


Dyżur dr hab. Ewy Horyń w dniu 7.03.2019 r. odbędzie się w godz. 15.00-15.30.


SEKCJA NEUROLINGWISTYCZNO-NEUROLOGOPEDYCZNA
Studenckiego Koła Naukowego Polonistów

Spotkanie sekcji neurolingwistyczno-neurologopedycznej Studenckiego Koła Naukowego Polonistów odbędzie się 13.03.2019 r. o godz. 18.45 w sali 542.
W programie wystąpienie dra hab. Mirosława Michalika pt. Logopedia oparta na dowodach (Evidence-based speech therapy) oraz omówienie spraw bieżących i planów naukowych.


II rok FP, gr. N

Zajęcia z dr A. Dudą rozpoczną się odpowiednio 18 i 19 marca.


prof. M. Ostasz odwołuje zajęcia w dniu 5 marca.


Dr Paweł Sporek odwołuje następujące zajęcia:

08. 03 – 10.45 – 12.15 – Kultura i literatura w nauczaniu języka polskiego jako
drugiego/obcego – grupa LJPJO1
08. 03 – 12.30 – 14.00 – Kultura i literatura w nauczaniu języka polskiego jako
drugiego/obcego – grupa LJPJO2

Zajęcia zostaną odrobione po niezbędnych ustaleniach ze studentami.


Prof. Roman Mazurkiewicz odwołuje zajęcia i dyżur w dniu 5 III 2019.


Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych na spotkanie organizacyjne zespołu recytatorskiego w czwartek (7 marca) o godz. 15.15 do pok. 555.
Katarzyna Lange


dr Agnieszka Jasińska odwołuje zajęcia w dniu 04.03.2019 r.


Szanowni Państwo,

informujemy, że ruszają zapisy na przedmioty do wyboru. Zapisów dokonują Państwo przez WU.

filologia polska:
I rok 1 st.
I tura – od 4.03 do 10.03,
II tura – od 11.03 do 17.03

II rok 1 st. oraz
III rok 1 st.
I tura – od 5.03 do 10.03,
II tura – od 11.03 do 17.03

II rok 2 st. – podział na grupy u opiekuna roku

kulturoznawstwo i wiedza i mediach:
I rok 1 st.,
II rok 1 st. oraz
III rok 1 st.
I tura – od 4.03 do 10.03,
II tura – od 11.03 do 17.03.


W dniach 1.03 i 8.03 zajęcia dr M. Stoch odbędą się wyjątkowo w salach:

II rok KiWoM, godz. 9.15-10.45 – s. 539,

III rok, LJPJO, godz. 10.45-12.15 – s. 539.


II rok 2 st. KiWoM

prof. W. Okulicz-Kozaryn odwołuje zajęcia w dniu 1.03.


Dyżur prof. dr hab. Agnieszki Ogonowskiej z czwartku 28.02.2019 r. zostaje przesunięty na poniedziałek 04.03.2019 r., godz. 13.00-14.00.


Zajęcia z dydaktyki języka polskiego z dr M. Sienko w dniu 27.02.2019 r. odbędą się w Szkole Podstawowej nr 34 i rozpoczną o godz. 8:45.


II rok 1 st. FP

Zajęcia z koncepcji i praktyk nauczania w dniu 26.02.2019 r. zostają odwołane.


I rok 2 st oraz II rok 2 st. FP

Wykład monograficzny z dr hab E. Horyń odbędzie się w następujących terminach:

13 i 20.05, godz. 9.15-12.15, s. 435 oraz 27.05, godz. 10.45-12.15, s. 444.


Szanowni Państwo,

Proszę wybaczyć, ale z powodu choroby nie będę w stanie jutro poprowadzić zajęć. Proszę zatem, by na zajęcia 5-ego marca przygotowali Państwo:

1. „Analiza dzieła literackiego, cz. 2” – załączone w pliku wiersze Aleksandra Wata – będziemy je wspólnie czytać;

2. „Literatura polska po roku 1989” – podstawowe informacje na temat Marcina Świetlickiego, wybór jego wierszy z tomu „Zimne kraje”: „[Dlaczego twój niepokój…]”; „Jonasz”„Pobojowisko”„Le gusta este jardin?”, „Etos pracy”„Pora śmierci choinek”„Dla Jana Polkowskiego”„Polska”; a także – o ile to możliwe – rozmowę M. Świetlickiego i Ryszarda Krynickiego, pt. „Początek rozmowy”, który znajdziecie Państwo w książce „Gdybym wiedział. Rozmowy z R. Krynickim” (Wrocław 2014; s. 49nn).

Dobrych lektur!

Andrzej Franaszek


II rok LSP

Grupa dydaktyczna (szkoła podstawowa) dra J. Waligóry L3.1 pierwsze zajęcia odbędą się zajęcia w środę, 27.03,  o godz. 10.30 do pokoju 554.


II rok L

Kurs Projektowanie zajęć z języka polskiego…  z mgr K. Lange rozpocznie się od 15.03.


Studia 1. stopnia, kulturoznawstwo i wiedza o mediach

Rok I.

Kurs: „podstawy teorii literatury”

Proszę o przeczytanie i przygotowanie na ćwiczenia (grupa druga odbywa je 8 marca, a grupa pierwsza – 15 marca) dwu tekstów:

Z. Freud, Objaśnianie marzeń sennych (fragm.), w: Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Kraków 2006, s. 5-29.

oraz

Psychoanaliza, w: A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006, s.45-73.

dr hab. M. Roszczynialska


I rok 2 st. N

Dydaktyka języka polskiego w szkole ponadpodstawowej… pierwsze spotkanie zostało zaplanowane na 28.02, kolejne spotkania będą się odbywać w czwartki, między godz. 8.00-12.30 w terminach ustalonych przez prowadzącego zajęcia.


II rok N oraz II rok LSP

Dydaktyka języka polskiego w szkole podstawowej… pierwsze spotkanie zostało zaplanowane na 27.02, kolejne spotkania będą się odbywać w środy, między godz. 8.00-14.00 w terminach ustalonych przez prowadzącego zajęcia.


W dniach 27.02, 06.03 i 13.03 dr M. Piątek dyżuruje wyjątkowo w godz. 12.45-14.00 (zamiast 9.30-10.45).


I rok Logopedii, I rok 2 st. L

W dniu 25 lutego proszę o jednoczesne przybycie swoich grup
ćwiczeniowych (AL, BL, FiF01) z Fonetyki i fonologii współczesnego
języka polskiego do sali 542 na godzinę 8 00. Połączone zajęcia obu grup
zakończą się o 9 30.

Marceli Olma


I rok KiWoM

Wykład Wprowadzenie do komunikacji wizualnej z mgr A. Wywioł rozpocznie się od 4 marca.


Dr hab. prof. UP Anna Ślósarz dyżuruje w czwartek 21.02.2019 r. w godz. 11.30-13.00 w pok. 565.


II rok I st. KiWoM i FP
Egzamin poprawkowy z przedmiotu „Podstawy komunikacji społecznej” odbędzie się w dniu 21.02. o godz. 11:00 w sali 544.

III rok KiWoM
Egzamin poprawkowy z przedmiotu „Elementy teorii mediów i komunikowania” odbędzie się w dniu 21.02. o godz. 12:00 w sali 544.

II rok I st. FP (EiK)
Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu „Postawy komunikacji wizualnej” odbędzie się w dniu 21.02. od godz. 10:00 w sali 540.


Egzamin poprawkowy z Podstaw teorii kultury (21.02.2019) odbędzie się w sali 545 o godzinie 9:00.

dr Magdalena Stoch


dr hab. Michalik 21.02.2019 r. dyżuruje w godz. 9.00-9.30. Wcześniej
podana godzina dyżuru jest nieaktualna.


Dyżur dr hab. prof. UP Danuty Łazarskiej w sesji poprawkowej odbędzie się 21 II 2019 roku od 9.00 do 10.00.


dr hab. Z. Orłowska-Popek

Dyżur w sesji poprawkowej odbędzie się w dniu 21.02.2019 r. w godz 11.00-13.00


Egzamin poprawkowy II rok logopedii

Historia literatury staropolskiej i oświeceniowej (dr M. Ryszka-Kurczab)

czw. 21.02.2019; godz. 10.30

s. 539


III rok, LSP

Egzamin poprawkowy z Dydaktyki języka polskiego z dr M. Sienko odbędzie się w czwartek, 21 lutego w godz. 8.00-10.00, pok. 555.


Dyżur dra P. Sporka w sesji poprawkowej – 21. 02, w godz. 17.00 – 19.00.


Dyżur dr Katarzyny Sedivy-Mączki w sesji poprawkowej odbędzie się w dniu 21.02 (czwartek) w godz. 11.00-13.00.


Dyżury prof. dr hab. Macieja Mączyńskiego w sesji będą odbywać się we czwartki w godz 10.30-12.00.


Termin egzaminów i zaliczeń w sesji poprawkowej: 21 lutego (czwartek), 9:00-10:30, sala 545.

dr Magdalena Stoch


Terminy dyżurów prof. M. Busia w sesji: 7 lutego, 21 lutego, godz. 14.00-15.00.


Dyżury prof. UP dr hab. Renaty Stachury-Lupy w lutym

4.02 g. 12.00-13.00
18.02 g. 11.00-13.00
21.02 g. 11.00-12.00


mgr Małgorzata Kuśnierz dyżury w lutym

7.02 9.00-11.00
15.02 12.00-14.00
21.02 11.00-13.00


dr hab. Marceli Olma będzie dyżurował w czasie sesji w następujących
terminach:

31. 01 (czwartek) godz. 8 00 – 10 00

7.02 (czwartek) godz. 8 00 – 10 00

14. 02 (czwartek) godz. 7 30 – 8 30

21. 02 (czwartek) godz. 7 30 – 8 30


dr M. Ryszka-Kurczab dyżuruje w sesji i sesji poprawkowej w terminach:

czwartek 31.01, godz. 12.00-13.00, s. 555
czwartek 7.02, godz. 12.00-13.00, s. 555
czwartek 21.02, godz. 12.00-13.00, s. 568

Egzamin z „historii literatury staropolskiej i oświeceniowej” (kierunek: logopedia) odbędzie się 1.02, godz.10.00. s. 550.


Dyżury dr Marty Karamańskiej w sesji:

05.02.2019 r. (wtorek)

12.30-13.30, dyżur administracyjny, pokój 561
13.30-15.30, dyżur dydaktyczny pokój, 567

07.02.2019 r. (czwartek)

10.00-12.00, dyżur administracyjny pokój, 561
12.00-13.00, dyżur dydaktyczny pokój, 567

12.02.2019 r. (wtorek) Dyżuru nie będzie

14.02.2019 r. (czwartek)

10.00-12.00, dyżur administracyjny, pokój 561
12.00-13.00, dyżur dydaktyczny, pokój 567

19.02.2019 r. (wtorek)

12.30-13.30, dyżur administracyjny, pokój 561
13.30-15.30, dyżur dydaktyczny, pokój 567

21.02.2019 r. (czwartek)

10.00-12.00, dyżur administracyjny, pokój 561
12.00-13.00, dyżur dydaktyczny, pokój 567


Dr Jakub Knap dyżuruje w sesji w następujących terminach:
5 lutego: 10.00-11.30
7 lutego: 12.30-13.00
18 lutego: 10.00-11.30
21 lutego: 12.30-13.00

Wszystkie dyżury odbywają się w p. 551.


Dyżury prof. dr hab. Elżbiety Rudnickiej-Firy w zimowej sesji egzaminacyjnej:

30.01. (środa) godz. 10.00-13.00
01.02 (piątek) godz. 10.00-13.00

w sesji poprawkowej:

20.02. (środa) godz. 12.00-14.00
21.02. (czwartek) godz. 9.30-13.00


mgr K. Lange w sesji dyżuruje 30 stycznia i 6 lutego w godz. 12.00-14.00.

W sesji poprawkowej – 20 lutego w godz. 12.00-14.00.


Dyżury dr hab. prof. UP Ewy Młynarczyk w zimowej sesji egzaminacyjnej

28.01 (poniedziałek) godz. 15.00-16.30
31.01 (czwartek) godz. 11.30-12.30
07.02 (czwartek) godz. 11.30-12.30
18.02 (poniedziałek) godz. 11.30-12.30 (dyżur administracyjny); godz. 12.30-14.00 (dyżur dydaktyczny)
21.02 (czwartek) godz. 11.30-12.30


dr hab. Michalik zaprasza na dyżury w następujących terminach:
7.02.2019 r. – godz. 11.00-13.00
14.02.2019 r. – godz. 11.00-13.00
21.02.2019 r. – godz. 15.00-15.30


Dyżury dra Jakuba Koska w sesji egzaminacyjnej:
31 stycznia, godz. 10:00-12:00
7 lutego, godz. 11:00-13:00
21 lutego, godz. 10:00-12:00 (sesja poprawkowa)


Dyżury prof. Romana Mazurkiewicza w sesji zimowej:

31 I 2019 czwartek, godz. 14.30-15.30
7 II 2019 czwartek, godz. 14.30-15.30
21 II 2019 czwartek, godz. 14.30-15.30


Dyżury dr Magdaleny Pudy-Blokesz w czasie sesji egzaminacyjnej:

31 stycznia 11.00-13.00
7 lutego 11.00-13.00
21 lutego 11.00-13.00 (sesja poprawkowa).


Dyżury dr Katarzyny Pławeckiej w styczniu i podczas sesji egzaminacyjnej:

23 stycznia (środa), godz. 13.00-14.00
31 stycznia (czwartek), godz. 8.00-9.00
7 lutego (czwartek), godz. 12.00-13.00
21 lutego (czwartek), godz. 8.00-9.00


Dyżury dr Renaty Dźwigoł w sesji egzaminacyjnej:
31 stycznia 11.00-13.00
7 lutego 11.00-13.00
21 lutego 11.00-13.00 (sesja poprawkowa).


Dyżury prof. dr. hab. K. Gajdy w sesji będą odbywać się w godz. 11:30-13:00.


Dyżury dra M. Piątka w sesji:

30.01, godz. 10.00-11.00;
6.02, godz. 16.00-17.00;
7.02, godz. 15.00-16.00.

i w sesji poprawkowej:
21.02, godz. 15.00-17.00.


Praktyki zawodowe

Rok II, studia 2 stopnia, studia stacjonarne

Szanowni Państwo,

18 stycznia mija termin dostarczenia zgody szkoły na odbycie praktyki zawodowej, którą realizujecie Państwo w ciągu dwóch pierwszych tygodni czwartego semestru studiów (25.02 – 10.03.2019). Przypominam, że reguły organizowania i przeprowadzania praktyk nie różnią się od wcześniejszych etapów edukacyjnych – szukamy szkoły na terenie Krakowa (chyba że dydaktyk zgodzi się na hospitację w innym mieście), zaś minimalna ilość studentów odbywających praktykę w danej szkole to dwie osoby.

Formularz zgody, informacje na temat programu praktyk (obligacje godzinowe i inne) oraz wzór dziennika praktyk i harmonogramu znajdziecie Państwo na stronie IFP, zakładka: STUDIA → PRAKTYKI → Rok II studia II stopnia.

Wszelkie pytania i problemy proszę zgłaszać mailowo: janusz.waligora@up.krakow.pl

dr Janusz Waligóra


Informacja nt. zaliczenia szkolenia BHP; informacja nt. hasła dostępu do platformy


Dziekanat Wydziału Filologicznego znajduje się w głównym budynku Uczelni przy ul. Podchorążych 2  –  p. 31 b, 31 c  /parter/  p. 144  /I piętro/

Godziny otwarcia dziekanatu:

poniedziałek – dzień wewnętrzny bez przyjmowania stron

wtorek – piątek  – w godz. od 11.00  do 14.00

 dodatkowo (od stycznia do czerwca 2018 r.)  

dla studentów studiów niestacjonarnych oraz słuchaczy studiów podyplomowych dziekanat będzie czynny w każdą drugą sobotę miesiąca    w godz. od 9.00  do 12.00

kontakt telefoniczny:

12/ 662 – 64 – 21  (studia stacjonarne; doktoranckie)

12/ 662 – 64 – 22  (studia stacjonarne i niestacjonarne; podyplomowe)

12/ 662 – 64 – 14  (kierownik dziekanatu)


Rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019


Szanowni Państwo Studenci i Doktoranci IFP i WF

Gdyby mieli Państwo problemy z zalogowaniem się do Wirtualnej Uczelni, hasło zresetować można ze strony logowania. Gdyby pomimo to nie dało się odzyskać hasła, prosimy o kontakt z pok. 45B.

 

 

dr hab. M. Szymańska będzie nieobecna w dniach 18-22.03.


prof. S. Koziara będzie nieobecny 7 marca.


prof. M. Ostasz odwołuje zajęcia w dniu 5 marca.