III rok FP gr. E

III rok KiWoM

Zaległe zajęcia z dr E. Wójcik odbędą się 28.11.br. w dotychczasowych godzinach w s. 344.


I rok 2 st.

mgr Y. Asotska-Wierzba odwołuje zajęcia w dniu 20.11.br.


Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w spotkaniu z prof. Joanną Zach, prof. Stefanem Chwinem oraz dr. hab. Andrzejem Franaszkiem na temat: „Czesław Miłosz i Zbigniew Herbert: dwie Polski”, które odbędzie się 28 listopada o godzinie 18.30 w auli Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Grodzkiej 64 (s. nr 6).


Dr Maciej Malinowski odwołuje wykład ogólnouczelniany Poprawna polszczyzna – ortografia i interpunkcja w teorii i praktyce 21 listopada br. w godz. 18.00-19.30.


II rok 1. st. FP,
II rok 2. st. FP
dr Jakub Knap odwołuje zajęcia w dniu 20 listopada (wtorek). Zajęcia zostaną odrobione 29.01.19 r.


I rok KiWoM

Szanowni Państwo,

Prosimy o kontakt z prof. A. Ślósarz w celu ustalenia szczegółów realizacji zajęć e-lerning z przedmiotów Praca z tekstem naukowym oraz Technologie informacyjno-komunikacyjne w warsztacie kulturoznawcy.


I rok FP

Druga część kursu etykiety akademickiej odbędzie się 29.11.br. (czwartek) w godz. 12.30-14.00, s. 444.


dr A. Hennel-Brzozowska odwołuje zajęcia w dniu 15.11.br. (czwartek).


II rok KiWoM

W terminie od 14.11 do 18.11.br. będą mogli Państwo dokonywać wyboru przedmiotów fakultatywnych. Wyboru dokonują Państwo przez WU.

Jednocześnie informujemy, że kurs fakultatywny Projektowanie graficzne został zaplanowany w poniższych terminach:

poniedziałki (7, 14, 21 i 28.01), godz. 9.15-10.45 s. 539 oraz 11.00-12.30, s. 353.


KOŁO NAUKOWE POLONISTÓW

SEKCJA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ, RETORYKI I PR

Zaprasza na spotkanie warsztatowe z MATEUSZEM MROZOWSKIM

Strategia Do(stosowania) – Jakim jesteś kolorem i jak z tobą rozmawiać?

20 listopada 2018 r.

godz. 17.00

sala 540


dr Marta Karamańska odwołuje zajęcia w dniu 13.11.2018 r.


dr P. Sporek odwołuje dyżur  w dniu 15.11. (czwartek) w godz. 11.45-13.00.


dr hab. Anna Ślósarz prof. UP odwołuje dyżur i zajęcia w czwartek 8.11.2018 r. z uwagi na wyjazd konferencyjny.


dr hab. M. Roszczynialska odwołuje dyżur w dniu 7.11.br. Zajęcia odbędą się zgodnie z harmonogramem.


III rok. gr. N

Zaburzenia komunikacji językowej z prof. M. Szymańską rozpoczną się od 13.11.br.


prof. R. Stachura-Lupa odwołuje zajęcia o godz. 10.45 w dniu 5.11. Pozostałe zajęcia odbędą się zgodnie z harmonogramem.


dr M. Ryszka-Kurczab odwołuje dyżur w dniu 5.11.2018, kolejny odbędzie się 8.11.2018 w godz. 11.00-13.00 (pok. 555).


dr B. Gryszkiewicz odwołuje zajęcia w godz. 10.45-12.15 w dniu 5.11.br.


prof. E. Młynarczyk odwołuje dyżur w dniu 5.11.br.

Zajęcia odbędą się zgodnie z harmonogramem.


Informujemy, że studenci, którzy 7 listopada biorą udział w otwartej konferencji naukowej „Wojna Światów. Zderzenie teorii z praktyką”, są w tym dniu zwolnieni z innych zajęć dydaktycznych (odbywających się w godz. od. 9.00-16.00) na podstawie biletu potwierdzającego udział w spotkaniu.


I rok FP, gr. C

W związku z udziałem w uroczystościach pogrzebowych w poniedziałek 5.11.br. dr M. Karamańska odwołuje zajęcia w godz. 10.45-12.15.

Pozostałe zajęcia odbędą się zgodnie z harmonogramem.


I rok 2 st., KiWoM

Kurs podstawy zarządzania i ekonomii poprowadzi dr inż. Mariusz Cembruch-Nowakowski. Zajęcia rozpoczną się 6.11.br.


dr P. Włodek zmienia termin dyżuru na poniedziałki, godz. 8.45-10.45.


II rok 2 st., FP

Informujemy, że kursy: Teatr współczesny – sztuka współuczestnictwa oraz Literatura ludowa i regionalna nie zostaną uruchomione. Osoby, które wybrały powyższe przedmioty proszone są o dołączenie do kursów: Poezja a sztuki plastyczne (studenci, którzy byli wpisani na Teatr… ) oraz Obraz dziecka… (studenci, którzy byli wpisani na Literaturę ludową…).


II rok 2 st., FP, spec. K

Informujemy, że ruszyła II tura (od 30.11 do 4.11) zapisu na kursy fakultatywne: Partie i systemy partyjne oraz Współczesne systemy polityczne.

Przypominamy, że wyboru powinni dokonać wszyscy studenci II roku 2 st. filologii polskiej, spec. komunikacja społeczna.


Od 5.11 każdy poniedziałkowy dyżur będzie odbywał się w godz. 13.00-13.45

dr hab. Ewa Horyń


Z powodu udziału w konferencji naukowej w Warszawie prof. M. Pieniążek przenosi dyżur z 8.11.br. na 6.11 (od godz. 17.15, pok. 557).


dr J. Waligóra odwołuje zajęcia w dn. 30.10.br.


I rok KiWoM

Informujemy, że została uruchomiona II tura zapisów na przedmioty fakultatywne. Wyboru dokonują Państwo przez WU.


Informacja nt. godzin rektorskich w dn. 30.10.br.


Ośrodek Badań nad Mediami zaprasza do współpracy osoby zainteresowane odbyciem wolontariatu podczas seminarium „Uczelnie bez dyskryminacji”, które odbędzie się dnia 13 listopada (wtorek), w godzinach 9:00-18:00, w siedzibie Ośrodka (Jęczmienna 9). Gwarantujemy zaświadczenie potwierdzające zaangażowanie w wydarzenie o charakterze naukowym. Poszukujemy 4 osób. Kontakt: mstoch@up.krakow.pl


d 31.10.br do odwołania dr A. Walecka-Rynduch w środy dyżuruje w godz. 10.15-11.45.


W dniu 26.10.2018 r. dr Maria Sienko odwołuje wykład Podstawy dydaktyki języka polskiego w szkole podstawowej. Zostanie od odrobiony w dniu 9.11.2018 r., co wydłuży cykl wykładów z tego przedmiotu do 25.01.2019 r.


II rok 2 st. FP

Informujemy, że w terminie od 24.10 do 28.10.br. (I tura) mogą Państwo dokonywać wyboru przedmiotów fakultatywnych.

Jednocześnie przypominamy, że uruchomiony zostanie kurs/kursy, na który zapisze się najwięcej osób.


II, III rok FP

I, III rok KiWoM

Informujemy, że od dziś tj. od 24.10.br. mogą Państwo dokonywać wyboru przedmiotów fakultatywnych.

Terminy zapisów dla II roku 1 st. KiWoM zostaną podane później.


od 24.10.br do prof. K. Wądolny-Tatar odwołuje swój dyżur w środę 24 października.


I rok 2 st., Kult.

dr hab. M. Roszczynialska odwołuje wykład z Metodologii…( w terminie 24.10.br). Wykład zostaje przesunięty o jedno spotkanie.

W godzinach wykładu studenci proszeni są o dobrowolny udział w spotkaniu z prof. Michelle M. Morkert „Beyond the Hashtag:  Making Sense of #MeToo and #TimesUp”, s. 549 lub o udział w Festiwalu Conrada.

W związku z przesunięciem wykładu dr hab. M. Roszcynialskiej wykład prof. J. Rozmusa, Współczesne teorie literatury…, rozpocznie się od 17.11.br.


I rok L, I rok 2 st. L

od 29.10.br. (poniedziałek) zajęcia mgr M. Kuśnierz Psychologiczne podstawy logopedii 1, godz. 10.45-12.15,  będą się odbywać w s. 544.


dr P. Włodek wyjątkowo zmienia dyżury z 22 i 23.10.br na 23.10.br, godz. 12.00-14.00.


I rok 2 stopnia, Kult.

seminarium prof. P. Borka zostało przeniesione na czwartki.


dr hab. Renata Stachura-Lupa odwołuje wykład z ochrony własności intelektualnej z dn. 22 X br.


dr Magdalena Stoch odwołuje dyżur w dniu 19 października.

Dodatkowy dyżur odbędzie się 25 października (czwartek), w godzinach 9:00-10:00 (oprócz dyżuru standardowego, 10:00-10:30 i 12:30-13:00).

Pozostałe piątkowe zajęcia zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.


W dniu 23.10 dyżur prof. Marka Pieniążka wyjątkowo odbędzie się w godzinach 12.30-14.00.


I rok FP

mgr M. Lelek-Kratiuk odwołuje zajęcia w czwartek 18.10 w godz. 14.00 do 15.30. zajęcia zostaną odrobione 25.10 w godz. 14.00 do 15.30, sala 542.


Spotkanie organizacyjne zespołu recytatorskiego odbędzie się w czwartek (18 października) o godz. 16.00 w pok. 555.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!


dr M. Karamańska odwołuje zajęcia w dniu 15.10.br.


w dniach 10, 17, 24 i 31.10 dr A. Walecka-Rynduch wyjątkowo dyżuruje w godz. 14.00-15.00.


II rok L

Ze względu na kolizję zajęć w poniedziałki, wykład prof. M. Korendo z godz. 14.00 został przeniesiony na czwartki (co 2 tyg.), godz. 8.00, s. 444.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w najbliższy czwartek, 11.10.br. Szczegóły dostępne są w WU.


Informacja nt. zaliczenia szkolenia BHP; informacja nt. hasła dostępu do platformy


dr Katarzyna Pławecka dyżuruje (wyjątkowo) w środę (10 października),
godz. 15.30-16.30. Dyżur czwartkowy zostaje odwołany.
W sprawach pilnych proszę kontaktować się drogą elektroniczną:
katarzyna.plawecka@up.krakow.pl


II rok 2 st, FP, gr. L

Ze względu na zmianę prowadzącego przedmiot Poezja polska po 1939 roku w kontekstach kulturowych zajęcia zostały przeniesione na inny termin i będą się odbywać we wtorki (od 23.10), godz. 15.45-17.15, s. 259.


Zajęcia z dr. Jakubem Knapem w dniu 9.10.2018 (wtorek) zostają odwołane.


prof. M. Mączyński odwołuje zajęcia w dniu 9.10.br.


II roki 2 st., Kult

Zajęcia dr M. Boruty zajęcia z 9 X zostały przesunięte na 6 XI, godz. 12.30-14.00, s. 316.


I rok FP
Terminy szkoleń bibliotecznych:

8.10.br., poniedziałek
godz. 8.00-9.30, gr. C
godz. 9.10-11.10, gr. B
godz. 9.50-10.50, gr. AW związku z powyższym zajęcia:godz. 9.15-10.45, mgr M. Lelek-Kratiuk, gr. B – odwołane, kolejne zajęcia wg. harmonogramu
godz. 9.15-10.45, prof. P. Borek, gr. A – zajęcia wyjątkowo w godz. 9.15-9.50
godz. 10.45-12.15, mgr K. Lange gr. A2 – zajęcia wyjątkowo od godz. 11.00.


I rok L
Terminy szkoleń bibliotecznych:

9.10.br., wtorek
godz. 8.00-9.30, gr. 1
godz. 9.10-11.10, gr. 2
godz. 9.50-10.50, gr. 3.

W związku z powyższym zajęcia:

godz. 9.15-10.45, mgr M. Kuśnierz, gr. LB – odwołane
godz. 10.45-12.15, dr J. Kozaczewski – wykład wyjątkowo od godz. 11.00.


I rok I st. KiWoM

Szanowni Państwo,

obowiązkowe szkolenie biblioteczne dla Studentów I roku I stopnia (dla kierunku: Kulturoznawstwo i wiedza o mediach) odbędzie się w dniu 9.10.br. w pok. 71 w godz. 16:00-17:00 (gr.1) oraz 16:40-17:40 (gr.2). Obowiązujący podział na grupy znajduje się w załączonym harmonogramie – plik.


III rok L

Zajęcia Projektowanie zajęć z języka polskiego jako drugiego – warsztaty metodyczne 2 będą odbywać się w poniższych terminach:

wtorki, godz. 8.00-9.30, gr. LJPJO1, s. 467 (od 9.10.br.)

środa, godz. 14.15-15.45, gr. LJPJO2, s. 532 (od 10.10.br.)


III rok, Kult.

w dniu 4.10. (czwartek) seminarium dr M. Stoch odbędzie się wyjątkowo w s. 546.

Od 11.10. seminarium będzie się odbywać w s. 548.


Dr Iwona Steczko odwołuje zajęcia w dniach 04-05.10.2018 z powodu choroby.


III rok, Kult.

seminarium prof. A. Ogonowskiej będzie się odbywać w pok. 543.


I rok 2 st. Kult. oraz II rok 2 st. Kult.

Prof. A. Slósarz będzie nieobecna 8 XI 2018. Zajęcia z tego dnia zostają przesunięte na poniższe terminy:

Systemy medialne w świecie i ekologia mediów czwartek 20 XII 2018 r. 10.45-12.15 s. 550.

Komunikacja społeczna w perspektywie kulturowej (ćwiczenia) czwartek 17 I 2019 15.45-17.15  s. 444.

Komunikacja społeczna w perspektywie kulturowej (wykład) czwartek 24 I 2019 r.  15.45-17.15  s. 444


II rok KiWoM

Szanowni Państwo,

Prosimy o kontakt z prof. A. Ślósarz w celu ustalenia szczegółów realizacji zajęć e-lerning z przedmiotu Podstawy komunikacji społecznej.


I rok 2 st. KiWoM

Szanowni Państwo,

Prosimy o kontakt z prof. A. Ślósarz w celu ustalenia szczegółów realizacji zajęć e-lerning z przedmiotu Komunikacja społeczna w perspektywie kulturowej.


I rok FP, gr. B1, B2

Zajęcia z Cyfrowego warsztatu polonisty w dniu 4.10.br. zostały odwołane. Od 11.10 zajęcia będą odbywać się wg harmonogramu z dr. M. Pudą-Blokesz.


II rok 2 st., Kult.

dr M. Boruta odwołuje zajęcia w dniu 9.10.br. Zajęcia odbędą się w późniejszym terminie.


I rok 2 st., FP, gr. K

zajęcia z Public relations z dr A. Walecką-Rynduch odbywają się w środy w godz. 9.15-10.45.


I rok FP

Nowe godziny zajęć z języka łacińskiego:

wtorki:

godz. 9.15-10.45, gr. Ł3, s. 420,

godz. 10.45-12.15, gr. Ł1, s. 420.

piątki:

godz. 9.15-10.45, gr. Ł2, s. 451,

godz. 10.45-12.15, gr. Ł4, s. 451.


II rok FP, gr. N2

W związku z nieobecnością dr hab. E. Horyń w dniach 1.10-22.10 czwartkowe zajęcia z gramatyki opisowej… będą się wyjątkowo odbywać razem z gr. EK w godz. 10.45-12.15, s. 542.


I rok FP

Zajęcia ze stylistyki praktycznej z dr Katarzyną Pławecką będą odbywały się w Czytelni Biblioteki Polonistyki i Informacji Naukowej, (pok. 247, II piętro).  


I rok Kulturoznawstwa, gr. Kult.1 i Kult.2

Pierwsze zajęcia z przedmiotu Problematyka kobieca… odbędą się wyjątkowo 8.10 (poniedziałek), godz. 10.45-12.15, dla obydwu grup. Zajęcia z wtorku 9.10, dla gr. Kult. 1,  zostały odwołane.

W dniu 8.10 (poniedziałek) nie będzie zajęć z Podstaw językoznawstwa z dr hab. E. Horyń.


I rok , FP, gr. B

Zajęcia z Historii literatury staropolskiej i oświeceniowej 1, wtorek, godz. 15.45-17.15, zostały przeniesione do s. 549.


II rok, FP, gr. N

Zajęcia z Psychologicznych podstaw…, wtorek, godz. 17.15-18.45, zostały przeniesione do s. 546.


I rok 2 st., FP

Zajęcia z Podstaw marketingu, wtorek, godz. 16.30-18.00, zostały przeniesione do s. 420.


Obowiązkowe spotkanie w sprawie praktyk studenckich dla 2 roku Kulturoznawstwa i wiedzy o mediach (studia licencjackie): 11 października, godzina 14:00, sala 550.

dr Magdalena Stoch


Koło Naukowe COOLturoznawcy zaprasza stałych członków i członkinie oraz osoby zainteresowane naszą działalnością na spotkanie inaugurujące nowy rok akademicki: 4 października, godzina 15:30, sala 548. W planie spotkania: prezentacja Koła, założenie podań o członkostwo, wybór Władz koła, planowanie strategiczne na najbliższy rok akademicki.

dr Magdalena Stoch


III rok FP

Wykład prof. S. Koziary, Retoryka wypowiedzi publicznych, rozpocznie się 9.10. (wtorek).


Dyżur mgr Małgorzaty Kuśnierz w dniu 01.10.2018 roku zostaje przeniesiony na 04.10.2018 w godz.10.00-12.00.


W dniu 9 października dyżur dr Marii Sienko wyjątkowo odbędzie się w godzinach od 14.30-15.30.


III rok FP, gr. N

Uwaga: w harmonogramie brak zajęć z Zaburzenia komunikacji językowej, które będą odbywać się we wtorki w godz.  12:30-14:00 z dr. hab Martą Szymańską.


II rok L

Uwaga: w harmonogramie brak zajęć z Poetyki z elementami teorii literatury, które będą odbywać się w czwartki w godz.  15:45-17:15 z dr. Jakubem Knapem.


III rok L, spec. LSP

Literatura powszechna rozpocznie się od 24.10.


II rok 2 st., FP

Grupa dydaktyczna dra Janusza Waligóry (liceum) – najbliższe zajęcia:
czwartek (4 X), godz. 11.45, pok. 554.


III rok KiWoM

Szanowni Państwo,

ze względu na inaugurację roku akademickiego dla I roku I stopnia pierwsze zajęcia w dniu 1.10.br. z przedmiotu „Elementy teorii mediów i komunikowania” (prowadzący dr J. Kosek) rozpoczną się wyjątkowo od godz. 12:00, s. 549.


Szanowni Państwo,

prosimy o śledzenie zmian w harmonogramach zamieszczonych na stronie IFP przez parę najbliższych dni. Harmonogram na Państwa kontach w WU będzie dostępny wkrótce.

Informacja o braku danego kursu zamieszczona pod harmonogramem oznacza, że kurs nie został jeszcze zaplanowany i będzie wpisany do harmonogramu w najbliższym czasie.


W związku ze szkoleniem pracowniczym w dniu 26.09 Biblioteka Polonistyki i Informacji Naukowej będzie czynna w godzinach od 12.30 do 14.30.


Rozpoczęcie roku akademickiego 2018/2019 dla pierwszych lat studiów w dniu 1 października 2018 roku odbędzie się w następujących godzinach:

studia I stopnia

9.00-10.30 – I rok filologii polskiej
(opiekun: dr Jakub Kozaczewski) – sala 444

10.30-12.00 – I rok kulturoznawstwa i wiedzy o mediach
(opiekun: dr Jakub Kosek) – sala 444

12.00-13.30 – I rok logopedii
(opiekun: dr Katarzyna Sedivy-Mączka) – sala 444

studia II stopnia

9.30-11.00 – I rok filologii polskiej
(opiekun dr Alicja Kabała) – sala 539

11.00-12.30 – I rok kulturoznawstwo i wiedza o mediach
(opiekun: dr Magdalena Stoch) – sala 539

12.30-14.00 – I rok logopedii
(opiekun: dr Ewa Bielenda-Mazur) – sala 539


Opublikowano pismo Pani prof. dr hab. Katarzyny Potyrały – Prorektor ds. Studenckich, dotyczące terminów składnia wniosków o przyznanie prawa do zakwaterowania w akademikach w roku akademickim 2018/2019.


Dziekanat Wydziału Filologicznego znajduje się w głównym budynku Uczelni przy ul. Podchorążych 2  –  p. 31 b, 31 c  /parter/  p. 144  /I piętro/

Godziny otwarcia dziekanatu:

poniedziałek – dzień wewnętrzny bez przyjmowania stron

wtorek – piątek  – w godz. od 11.00  do 14.00

 dodatkowo (od stycznia do czerwca 2018 r.)  

dla studentów studiów niestacjonarnych oraz słuchaczy studiów podyplomowych dziekanat będzie czynny w każdą drugą sobotę miesiąca    w godz. od 9.00  do 12.00

kontakt telefoniczny:

12/ 662 – 64 – 21  (studia stacjonarne; doktoranckie)

12/ 662 – 64 – 22  (studia stacjonarne i niestacjonarne; podyplomowe)

12/ 662 – 64 – 14  (kierownik dziekanatu)


Rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019


Szanowni Państwo Studenci i Doktoranci IFP i WF

Gdyby mieli Państwo problemy z zalogowaniem się do Wirtualnej Uczelni, hasło zresetować można ze strony logowania. Gdyby pomimo to nie dało się odzyskać hasła, prosimy o kontakt z pok. 45B.

 

 

 

dr hab. M. Roszczynialska będzie nieobecna w dniu 21.11.br.


dr R. Dźwigoł będzie nieobecna w dniach 28-30.11.br.


dr K. Pławecka będzie nieobecna 21 i 22.11.br. Zajęcia zostaną odrobione w ustalonym terminie.


prof. S. Koziara będzie nieobecny 15.11. (czwartek).


prof. M. Szymańska będzie nieobecna w dniu 15.11.br.


prof. A. Ogonowska będzie nieobecna w dniu 14.11 (środa) od godz. 18.00 oraz 15.11.br. (czwartek).


dr J. Kosek będzie nieobecny w dniach 13-14.11.br. z powodu udziału w konferencji naukowej w Szczecinie.


dr J. Kozaczewski będzie nieobecny w dniach 8, 13 i 14 listopada.br.


prof. K. Wądolny-Tatar będzie nieobecna w dniu 15.11.br.


dr A. Hennel-Brzozowska będzie nieobecna w dniach 6.11-8.11.br.


prof. M. Szymańska będzie nieobecna w dniu 8.11.br.


prof. K. Wądolny-Tatar będzie nieobecna w dniu 7.11.br.


dr E. Horyń będzie nieobecna w dniu 5.11.br.


dr P. Sporek będzie nieobecny w dniach 7-10.11.br.


prof. J. Rozmus będzie nieobecny 5.11.br.


prof. T. Budrewicz będzie nieobecny w dniach 5-6.11.br.


dr M. Kaźmierczak będzie nieobecna w dniach 12, 19 i 26.11.br.


prof. J. Rozmus odwołuje zajęcia w dniu 31.10.br.


dr A. Słaby będzie nieobecna 7.11.br.


prof. E. Młynarczyk będzie nieobecna w dniach 25-26.10.br.


prof. M. Buś będzie nieobecny w dniach 25-26.10.br.


dr M. Karamańska będzie nieobecna w dniach 25-26.10.br.


prof. Ewa Młynarczyk będzie nieobecna w dniach 22-23.10.br.


dr J. Kozaczewski będzie nieobecny w dniach 23-25.10.br.


dr P. Włodek będzie nieobecna w dniu 18.10.br.


prof. Jacek Rozmus będzie nieobecny w dniu 18.10.2018.


dr M. Piątek będzie nieobecny w dniach 22-24.10.br.


dr R. Dźwigoł będzie nieobecna w dniach 17-19.10.br.


dr hab. Marta Korendo będzie nieobecna w dniu 18-19.10.br.


dr hab. Zdzisława Orłowskiej – Popek będzie nieobecna w dniu 18-19.10.br.


dr Katarzyna Sedivy – Mączki będzie nieobecna w dniu 18-19.10.br.


mgr Małgorzata Kuśnierz będzie nieobecna w dniu 18-19.10.br.


prof. Halina Pawłowska-Jaroń będzie nieobecna w dniach 11 i 25 października 2018.


dr I. Steczko będzie nieobecna 11 i 12.10.br.


mgr K. Motyka odwołuje zajęcia w dniu 3.10.br.


dr M. Chrobak będzie nieobecna w dniach 16.10. oraz 14.11.br.

Terminy odrobienia zajęć zostaną podane później.


prof. A. Slósarz będzie nieobecna 8 XI 2018.


prof. E. Młynarczyk będzie nieobecna w dniach 4-5.10.br.


dr hab E. Horyń będzie nieobecna do 22.10.br.

Zajęcia z gramatyki opisowej dla II roku FP, gr. N2 w dniach 4, 11, 18.10 zostaną połączone z gr. EK.


dr hab E. Horyń będzie nieobecna w dniu 1.10.br.


prof S. Koziara będzie nieobecny 2.10.br.


dr Alicja Kabała będzie nieobecna w dniach 1-3 października 2018.


prof. Danuta Łazarska będzie nieobecna w dniu 27 września 2018 roku (czwartek).


prof. M. Pamuła-Behrens będzie nieobecna w dniach 14-18 września.


prof. M. Szymańska będzie nieobecna w dniach 14-18 września.


dr E. Zmuda będzie nieobecna do 30 września.