Dyżur dra J. Koska w sesji poprawkowej odbędzie się 6.09.br (piątek) w godz. 11:00-14:00, s. 543.
W dniach 10-12.09.br. dr J. Kosek będzie nieobecny w związku z wyjazdem na konferencję naukową.


dr hab. prof. UP Ewa Młynarczyk odwołuje dyżur w dniu 08.07.2019 r.


w dniu 4.07. br. (czwartek) prof. A. Ogonowska dyżuruje w godz. 13-14 i 15.15-15.45.


Dyżur dr hab. E. Horyń w sesji poprawkowej:
12.09.2019 (czwartek) – godz. 9.00-11.00.


Dyżury dra Bogusława Gryszkiewicza w lipcu:

4.07. 11.00-13.00
11.07. 11.00-13.00


Dyżur dr hab. M. Roszczynialskiej w sesji poprawkowej – 19 września (piątek), godz. 9.30-11.00, s. 544.


Dyżur dr Renaty Dźwigoł dla studentów III roku (sesja poprawkowa)
4 lipca 8.00-10.00.


W czasie sesji dr hab., prof. UP Danuta Łazarska dyżuruje w każdy czwartek od 11.30 do 13.00.


Terminy dyżurów prof. S. Koziary w czerwcu (sesja):

5 czerwca, godz. 13.30-15.00
12 czerwca, godz. 12.00-13.00
13 czerwca, godz. 12.00-13.00
19 czerwca, godz. 12.00-13.00
26 czerwca, godz. 14.00-15.00
27 czerwca, godz. 12.00-13.00.


Dr hab. Anna Ślósarz prof. UP odwołuje dyżur w czwartek 27 czerwca 2019 r. z powodu wyjazdu na konferencję.


Dyżury w sesji:

dr Bogusław Gryszkiewicz:

pon. 24.06. 12.00-13.00
czw. 27.06. 9.00-10.00

dr Alicja Kabała:

wtorek 25.06 godz. 11.45-12.30
czwartek 27.06 w godz. 11.30-13.00

dr hab., prof. UP Marta Korendo: czwartki od 9.00 do 10.30

dr Jakub Kosek:

25.06. (wtorek), godz. 10:00-11:30
27.06. (czwartek), godz. 11:00-13:00

dr hab. Magdalena Roszczynialska:

19.06, g. 9.30-13.00, s. 544
24.04. g. 11-12 (fil. hiszpańska), s. 551
26.06, g. 12.-12.45 (fil. polska), s.551
28.06., g. 10-11.30 (KiWoM), s. 544

dr Magdalena Stoch: czwartki 10.00-12.00


dr J. Kozaczewski w sesji i w sesji poprawkowej dyżuruje w czwartki, godz. 11.00-13.00.


dr Ewa Bielenda-Mazur przenosi dyżur z dnia 27.06.2019 na środę 26.06.2019 w godz.10-12.


dr P. Kołodziej w sesji dyżuruje w piątki w godzinach 10.30-12.30.


Dyżury dr Agnieszki Waleckiej-Rynduch w sesji:

19.06 – środa – 12.00-14.00
27.06 – czwartek – 10.00-13.00
04.07 – czwartek – 12.00-13.00


Dyżury dra Pawła Sporka w sesji:

18.06 (wtorek) – 12.00-13.00,
27.06 (czwartek) – 11.00-13.00.


Wtorkowy dyżur dra Janusza Waligóry będzie odbywać się w godz. 13.30-15.00.


Dyżury dr Katarzyny Sedivy-Mączki w sesji letniej

Czwartek 11.00-13.00 (27.06 i 4.07)


Dr Małgorzata Chrobak w czasie sesji egzaminacyjnej dyżuruje:

17 czerwca (poniedziałek) w godz. 14.00 -15.30
27 czerwca (czwartek) w godz. 15.00 – 16.30


Dyżury dr Marzeny Błasiak-Tytuły w czerwcu

17.06. poniedziałek 9.00-11.30
18.06. wtorek 8.30-10.00


dr hab., prof. UP Ewa Młynarczyk będzie dyżurować w poniedziałek od 10:00 do 12:30.


W dniu 27 czerwca egzamin u prof. A. Ogonowskiej odbędzie się w s. 444.


dr hab. Marceli Olma w czasie letniej sesji egzaminacyjnej będzie
dyżurował w terminach:

17.06 (poniedziałek) godz. 7.00 – 8.30,

28 czerwca (piątek) w godz. 8 00 – 10 00.

Dodatkowy dyżur będzie w dniu 4 lipca 7.30 – 9.00.

W dniu 27 czerwca konsultacje ani sprawy zaliczeniowe nie będą możliwe!


Informacja Pani prof. dr hab. Katarzyny Potyrały- Prorektor ds. Studenckich, dotyczącą terminu składnia wniosków o przyznanie prawa do zakwaterowania w akademikach w roku akademickim 2019/2020.


Terminy dyżurów dr M. Ryszki-Kurczab w sesji:

19.06: 9.00-10.00. pok. 568

27.06: 15.00-16.30  pok. 568

W sesji poprawkowej:

6.09: 10.00-11.00 pok. 568

9.09: 10.00-11.00 pok. 568


Dyżur dr hab. Z. Orłowskaiej-Popek w sesji – 17 czerwca, godz. 8.30-9.30.


Terminy dyżurów dr hab. prof. UP J. Rozmusa:

17 i 24 czerwca, godz. 9.00-10.30.


Terminy dyżurów dr hab. prof. UP M. Sadlik w sesji:

19 czerwca, 10.00-11.00, 12.00-12.15;

26 czerwca, 9.15-10.00;

27 czerwca, 10.45-11.30.


dr hab., prof. UP Mirosław Michalik dyżuruje w sesji w następujących terminach:

17.06 godz. 10:00-11:00;
27.06 godz. 14:00-15:00


Dyżur dr Marzeny Błasiak-Tytuły w dniu 13.06.2019 r. odbędzie się w godz. 8:00 do 9:00.


I rok 2 st. logopedii:
W prawie organizacji praktyk logopedycznych w roku akademickim 2019/2010
Przypominam o konieczności dostarczenia zgód placówek, w których będą realizowane praktyki, w nieprzekraczalnym terminie do 28.06.2019 . W sytuacjach trudnych proszę o kontakt mailowy.
opiekun praktyk: Halina Pawłowska-Jaroń

W związku z wyjazdem na konferencję naukową, dr Jakub Knap będzie nieobecny w dn. 13.06 (czwartek).


Dyżury dr Renaty Dźwigoł w sesji egzaminacyjnej:
24 czerwca (pon.) 8.00-10.00
27 czerwca (czw.) 11.00-13.00.


Dyżury dr Magdaleny Pudy-Blokesz w sesji letniej 2018/2019 w p. 569

Sesja

17 czerwca (poniedziałek) 11.00-13.00

27 czerwca (czwartek) 11.00-13.00

Sesja poprawkowa

12 września (czwartek) 11.00-13.00


W dniach 17-19 czerwca dr hab. Patrycja Włodek będzie nieobecna z powodu wyjazdu konferencyjnego (odwołany zostaje dyżur 19 czerwca).


Dyżury sesyjne dr hab. Patrycji Włodek:

24 czerwca, poniedziałek, 9.30-11.00,

27 czerwca, czwartek, 9.30-11.00.


Dodatkowy dyżur dr Magdaleny Pudy-Blokesz – 12 czerwca br.

Osoby z I roku filologii polskiej (z grupy A i C), które nie otrzymały zaliczenia z kursu „Podstawy pragmalingwistyki” (gr. A, C)  i z „Gramatyki opisowej” (gr. C), winny skorzystać z przewidzianego na poprawę i uregulowanie zaległości terminu: środa 12 czerwca (godz. 7.00-9.00, s. 569).


dr hab. R. Stachura-Lupa przenosi dyżur z czwartku 13.06 na środę 12.06, godz. 13.30-14.30.


Dyżury dr hab R. Stachury-Lupy w sesji egzaminacyjnej:

środa, 19.06, godz. 13.30,

środa, 26.06, godz. 11.00.


dr J. Kozaczewski odwołuje dyżur w dniu 13 czerwca. Dodatkowe konsultacje dla studentów odbędą się we wtorek 18 czerwca, w godz. 15.00-17.00.


prof. E. Młynarczyk odwołuje seminarium w dniu 10 czerwca w godz. 15.30-17.00. Seminarzystów zainteresowanych konsultacjami w dniu dzisiejszym pani prof. zaprasza w godz. 10.30-15.00.


dr A. Walecka-Rynduch odwołuje dyżur w czwartek 13 czerwca.


dr hab. M. Roszczynialska odwołuje dyżur w dniu 14 czerwca.


III rok filologii polskiej
Kolokwium poprawkowe z przedmiotu Analiza językowo-stylistyczna tekstu
odbędzie się 24 czerwca (pon.) o godz. 10.00 w sali 542.
dr Renata Dźwigoł


prof. K. Latawiec odwołuje dyżur z 13.06 (czwartek) i przenosi go na 12.06 (środa), godz. 17.00-18.30.


dr hab., prof. UP Ewa Młynarczyk odwołuje wszystkie dyżury w dniu 06.06.2019 r.


dr hab prof. UP K. Wądolny-Tatar będzie nieobecna w dniach 6 i 13 czerwca.


Dyżur dra Jakuba Knapa zostaje przeniesiony z czwartku 6.06 na piątek 7.06 w godz. 10.00 – 12.00.


Od 6 czerwca mgr Katarzyna Lange będzie dyżurować w czwartki w godz. 11.00-13.00.


Dyżury mgr Małgorzaty Kuśnierz w czerwcu

11. 06 (wtorek) godz: 11.00-13.00
17.06 (poniedziałek) godz: 11.30-13.30
24. 06 (poniedziałek) godz: 12.00-14.00


dr hab. prof. UP M. Michalik będzie nieobecny w dniu 5 czerwca.


dr hab. prof. UP Marta Szymańska odwołuje wykład i dyżur w dniu 6.06.2019 r. o godz 10.30.


dr Piotr Kołodziej odwołuje zajęcia i dyżury w dniach 5-7.06.2019 r.


dr Janusz Waligóra odwołuje zajęcia i dyżury w dniach 5-7.06.2019 r.


dr M. Ryszka-Kurczab odwołuje dyżur w czwartek 6.06. Dodatkowy dyżur odbędzie się w poniedziałek 10 czerwca w godz. 16.00-18.00.


prof. A. Ogonowska bedzie nieobecna w dniu 6 czerwca.


Terminy zaliczeń i konsultacji u dra Jakuba Koska w czerwcu:
4 czerwca, godz. 11:00-13:00 – dyżur (zamiast 6.06.)
13 czerwca, godz. 11:00-13:00 – dyżur
– w sesji egzaminacyjnej:
18 czerwca, godz. 11:00-13:00 – dyżur i zaliczenia poprawkowe – III rok KiWoM
27 czerwca, godz. 11:00-13:00 – dyżur i zaliczenia – II rok KiWoM


III rok FP, gr. N

Terminy egzaminu z dydaktyki języka polskiego w szkole podstawowej, specjalność nauczycielska:

(1) 11.06.2019 r. (wtorek) – „zerówka”;

(2)  18.06.2019 r. (wtorek) – pierwszy termin egzaminu;

(3) 28.06.2019 r. (piątek) – drugi termin egzaminu;

(4) 2.07.2019 r. (wtorek) – egzamin poprawkowy.


dr M. Sienko zmienia termin dyżuru z wtorku (12.30-14.30) na czwartek, godz. 11.00-13.00 (od 6.06.2019 r.).


Terminy dyżurów prof. K. Wądolny-Tatar:

4 czerwca (wtorek) 13.30 – 15.00
5 czerwca (środa) 12.30 – 14.00
25 czerwca (wtorek) 13.30 – 15.00
27 czerwca (czwartek) 17.00 – 18.30
25 czerwca (wtorek) 15.00 – 16.00 w sali 549 pisemna poprawa kolokwium z Analizy dzieła literackiego (kulturoznawstwo, I stopień).
Seminarzyści mają indywidualne konsultacje w ustalonych terminach.

Dyżury dr hab E. Horyń w czerwcu:
poniedziałek godz. 11.00-12.30 (3.06, 10.06, 17.06)
czwartek godz. 12.00-13.00 (27.06).


Dyżury dra M. Piątka do końca semestru:

środy 5 i 12 czerwca w godz. 12.30-14.00, s. 556 oraz

czwartki – bez zmian
Dyżury dra M. Piątka w czasie sesji:
18.06, godz. 11.00-12.30,
26.06, godz. 10.00-11.00,
27.06, godz. 12.00-13.00.

III rok KiWoM

Kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu „Edukacja kulturowa i medialna” odbędzie się 30 maja br. (czwartek) o godz. 10:30 w sali 444.


prof. S. Koziara odwołuje dyżur w dniu 30 maja.


dr Jakub Knap odwołuje dyżur w dn. 30 maja (czwartek).


dr hab., prof. UP Danuta Łazarska odwołuje dyżury w dniach od 30 maja do 1 czerwca 2019 roku.


prof. dr hab. Jadwiga Cieszyńska-Rożek odwołuje zajęcia w dniu 29.05.2019 r. (środa).


W dniu 30 maja dr hab. E. Horyń będzie dyżurować wyjątkowo w godz. 10.30-12.00.


mgr Małgorzata Kuśnierz przenosi dyżur z dnia 28.05 (wtorek) na 29.05 (środa). Dyżur odbędzie się w godz. 10.00-12.00.


II rok FP

W związku z ogłoszonymi godzinami rektorskimi w dniu 24 maja wykład z Gramatyki opisowej… z prof. E. Rudnicką-Firą został przeniesiony na piątek 31 maja, godz. 12.30-14.00, s. 544.


Pisemny egzamin z analizy i interpretacji dzieła literackiego (kulturoznawstwo, I stopień) – 23 maja (czwartek) w godz. 15.45 – 17.15 w sali 549.


II rok FP

dr Magdalena Puda-Blokesz odwołuje zajęcia z frazeologii o godzinie 14.00 w dniu 22.04.2019 r.


dr Magdalena Puda-Blokesz odwołuje dyżur w dniu 22 maja


Najbliższy dyżur dr hab. Ewy Horyń (czwartek 23.05.2019 r.) odbędzie się w godzinach 11.00-12.15.


I rok KiWoM

Podstawy teorii literatury, harmonogram zajęć:

jutro, tj.środa, 22 maja,
wykład o g. 14 do 15.30 w sali 542, a następnie grupa 2. w ramach ćwiczeń, w sali 544.

Zajęcia w piątek, 24 maja, normalnie.

Zajęcia dodatkowe w środę, 29 maja, 10.45 do 12.15 i 12.30 do 14.00, w sali 542, wykład i ćwiczenia (obie grupy).


III rok FP

Zajęcia z dr R. Dźwigoł zostaną odrobione w poniższych terminach:

27 maja (pon.) 9.00-10.30 Analiza językowo-stylistyczna, III rok 1
stopnia, grupa E, sala 545,
28 maja (wt.) 10.30-12.00 Analiza językowo-stylistyczna, III rok 1
stopnia, grupa NP + K, sala 546.


Nowe terminy dyżurów dr R. Dźwigoł – do końca semestru:
30 maja (czw.) 12.15-13.00 oraz 15.00-16.15
6 czerwca (czw.) 8.00-9.15 oraz 12.15-13.00
13 czerwca (czw.) 11.00-13.00.


I rok 2 st. Logopedia

Zaległe zajęcia z Komunikacji niewerbalnej… z dr A. Walecką-Rynduch odbędą się we wtorek 21.05 o godz. 10.45-12.15 w s. 546 oraz o godz. 12.30-14.00 w s. 420.


dr hab., prof. UP Katarzyna Wądolny-Tatar odwołuje zajęcia i dyżur w dniu 15.05.2019 r. (środa).


Od 15.05.2019 r. dyżury dra hab. Michalika będą odbywać się we środy, w godz. 12.30-14.00.


W dniu 15 maja dr A. Walecka-Rynduch dyżuruje w godz. 14.00-15.30.


Od 13.05 dyżury dr hab. prof. UP Magdaleny Sadlik będą odbywać się we wtorki, w godz. 12.15-13.45. Wyjątek stanowi ostatni tydzień maja. Dyżur odbędzie się wtedy 27.05 w godz 8.00-9.30.


II rok 2 st.

Seminarium prof. H. Pawłowskiej-Jaroń w dniu 14 maja odbędzie się w godz. 14.00-15.30, pok. 421.


Harmonogram egzaminu z Panią dr Katarzyną Tomaszek

Egzamin odbędzie się w dniu 25.06 (wtorek) w sali 513
Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania dla szkoły podstawowej
II rok I stopnia studia stacjonarne
Godz. 12.00 – Filologia polska, Animacja kultury w przestrzeni społecznej, Fil. germańska, Biologia
Godz. 12.40  – Geografia, Fil. angielska, Historia
Godz. 13.20 – Matematyka, Logopedia

I rok  II stopnia  studia stacjonarne
Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania dla szkoły ponadpodstawowej
25.06 (wtorek) w sali 513
Godz. 14.00 – Matematyka, Historia, Geografia, Fil. angielska


dr P. Włodek dyżuruje w środy, godz. 9.30-11.00.


dr hab., prof. UP Ewa Młynarczyk odwołuje dyżur i seminarium dyplomowe w dniu 13.05.2019 r. (poniedziałek).


dr Magdalena Ryszka-Kurczab odwołuje wszystkie zajęcia i dyżury w dniach 13-17.05.2019 r. Kolokwia zaliczeniowe z dnia 13.05 odbędą się w tydzień później – 20.05.


II rok FP, KiWoM, L
Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy wykaz promotorów, którzy poprowadzą seminaria licencjackie w roku akad. 2019/2020.
Prosimy o zapoznanie się z proponowaną tematyką seminariów.
W razie pytań lub wątpliwości związanych z interesującym Państwa seminarium, mogą Państwo skorzystać z wyznaczonych przez promotorów konsultacji (stacjonarnych lub mailowych).
Przypominamy, że osoby wyznaczone do prowadzenia seminariów nie prowadzą zapisów na nie.
Informacja o terminie i formie zapisu zostanie podana na stronie IFP w późniejszym terminie.

filologia polska:

kulturoznawstwo i wiedza o mediach:

logopedia:


III rok L

Na prośbę studentów wykład z Metodyki pracy logopedycznej z dr K. Sedivy-Mączką został przeniesiony z 9.05 na 16.05, godz. 14.00-15.30, s. 549.

W związku z tym 16.05 odbędą się podwójne zajęcia o godz. 14.00 oraz 15.30.


dr B. Gryszkiewicz odwołuje zajęcia w dniu 13 maja.


dr Małgorzata Chrobak odwołuje zajęcia w dniu 15.05.2019 r.


II rok Logopedia

dr hab., prof. UP Jacek Rozmus odwołuje zajęcia z przedmiotu Historia literatury polskiej lat 1939-1956 w dniu 08.05.2019 r.


dr Ewa Bielenda-Mazur odwołuje zajęcia w dniu 08.05.2019 r.


I rok 2 st. FP

prof. E. Łubieniewska odwołuje zajęcia w środę 8 maja. Starosta grupy proszony jest o kontakt z panią profesor w celu ustalenia terminu odrobienia zajęć.


dr J. Waligóra odwołuje zajęcia w środę 8 maja


dr M. Błasiak-Tytuła odwołuje zajęcia w dniu 6 maja.


Dyżur czwartkowy (9.05) odbędzie się w godz. 11.00-12.00
dr hab. Ewa Horyń


dr M. Sienko przenosi dyżur z dnia 30.04.2019 r. (godz. 12.30-14.30) na 7.05.2019 r., godz. 14.30-16.30.


dr Agnieszka Walecka-Rynduch odwołuje zajęcia w dniach 8-9.05.2019 r.


dr hab., prof. UP Danuta Łazarska odwołuje wszystkie dyżury w dniach 6-10.05.2019 r.


mgr Ilona Sieradzka odwołuje zajęcia 30 kwietnia. Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami.


III rok FP

Kurs Krytyka literacka – wprowadzenie rozpocznie się 7 maja br.


III rok L

Zajęcia gabinetowe z Metodyki pracy logopedycznej z mgr M. Piotrowską zostały przeniesione z 18.04 na 7.05 (wtorek), godz. 16.00.


III rok L

Kolejne zajęcia z Metodyki pracy logopedycznej z dr K. Sedivy-Mączką odbędą się 9, 16 i 23 maja.


od 11 kwietnia dr J. Kozaczewski dyżuruje w czwartki w godz. 8.00-9.15 oraz 12.15-13.00.


Informacja nt. godzin rektorskich w dn. 17 maja br.


Od kwietnia mgr M. Kuśnierz dyżuruje we wtorki w godz.12.15-14.15


II rok FP, gr. EK

W związku ze zmianą prowadzącego kurs Stylistyka tekstów dziennikarskich 2 zajęcia zostały przeniesione na poniedziałki:
1.04, godz. 10.45-11.45, s. 539
8.04, godz. 10.45-11.45, s. 444
15.04, godz. 10.45-11.45, s. 539
29.04, godz. 10.45-11.45, s. 539
13.05, godz. 9.15-10.45, s. 546 oraz godz. 10.45-12.15, s. 539
20.05, godz. 9.15-10.45, s. 546 oraz godz. 10.45-12.15, s. 539
27.05, godz. 9.15-10.45, s. 546 oraz godz. 10.45-12.15, s. 539
3.06, godz. 9.15-10.45, s. 546 oraz godz. 10.45-12.15, s. 539
10.06, godz. 9.15-10.45, s. 546 oraz godz. 10.45-12.15, s. 539


I rok FP, gr C

Zajęcia z Podstaw pragmalingwistyki z dr M. Pudą-Blokesz zostały zaplanowane w Czytelni Biblioteki PiIN, pok. 247.


Szanowni Państwo,

informujemy, że osoby, które nie dokonały wyboru przedmiotów fakultatywnych zostały dopisane administracyjnie do istniejących grup – prosimy o sprawdzenie kont na WU.


I rok 2 st oraz II rok 2 st. FP

Wykład monograficzny z dr hab E. Horyń odbędzie się w następujących terminach:

13 i 20.05, godz. 9.15-12.15, s. 435 oraz 27.05, godz. 10.45-12.15, s. 444.


Informacja nt. zaliczenia szkolenia BHP; informacja nt. hasła dostępu do platformy


Dziekanat Wydziału Filologicznego znajduje się w głównym budynku Uczelni przy ul. Podchorążych 2  –  p. 31 b, 31 c  /parter/  p. 144  /I piętro/

Godziny otwarcia dziekanatu:

poniedziałek – dzień wewnętrzny bez przyjmowania stron

wtorek – piątek  – w godz. od 11.00  do 14.00

 dodatkowo (od stycznia do czerwca 2018 r.)  

dla studentów studiów niestacjonarnych oraz słuchaczy studiów podyplomowych dziekanat będzie czynny w każdą drugą sobotę miesiąca    w godz. od 9.00  do 12.00

kontakt telefoniczny:

12/ 662 – 64 – 21  (studia stacjonarne; doktoranckie)

12/ 662 – 64 – 22  (studia stacjonarne i niestacjonarne; podyplomowe)

12/ 662 – 64 – 14  (kierownik dziekanatu)


Rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019


Szanowni Państwo Studenci i Doktoranci IFP i WF

Gdyby mieli Państwo problemy z zalogowaniem się do Wirtualnej Uczelni, hasło zresetować można ze strony logowania. Gdyby pomimo to nie dało się odzyskać hasła, prosimy o kontakt z pok. 45B.

 

 

dr hab prof. UP K. Wądolny-Tatar będzie nieobecna w dniach 6 i 13 czerwca.


dr hab., prof. UP Danuta Łazarska będzie nieobecna w dniach od 30 maja do 1 czerwca 2019 roku.


dr hab Z. Orłowska-Popek będzie nieobecna w czwartek 6 czerwca.


dr hab M. Korendo bedzie nieobecna 23 maja.


dr Magdalena Puda-Blokesz będzie nieobecna w dniu 23.05.


dr A. Walecka-Rynduch będzie nieobecna w dniu 23.05.


dr hab., prof. UP Renata Stachura-Lupa będzie nieobecna w dniu 20 maja


dr Marta Karamańska będzie nieobecna w dniach 20-21 maja


dr R. Dźwigoł będzie nieobecna w dniach 23-24 maja


dr B. Gryszkiewicz będzie nieobecny w dniach 10-14 maja.


dr M. Błasiak-Tytuła będzie nieobecna w dniach 8-9 maja.


prof. M. Korendo będzie nieobecna 25 kwietnia (czwartek).


dr K. Sedivy-Mączka będzie nieobecna 25 kwietnia (czwartek).


dr hab Z. Orłowska-Popek będzie nieobecna w dniu 25 kwietnia (czwartek).


dr A. Kabała będzie nieobecna w dniu 17.04.


dr M. Stoch będzie nieobecna 17 kwietnia (środa).


dr M. Błasiak-Tutuła będzie nieobecna 17 kwietnia.


dr P. Włodek będzie nieobecna 9 kwietnia (wtorek).


dr hab. M. Szymańska będzie nieobecna w dniach 03 i 04.04.


dr hab. M. Szymańska będzie nieobecna w dniach 18-22.03.


prof. S. Koziara będzie nieobecny 7 marca.


prof. M. Ostasz odwołuje zajęcia w dniu 5 marca.