Katedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej oraz Katedra Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie mają zaszczyt zaprosić do udziału w

konferencji naukowej „Dziedzictwo antyczne i biblijne dziś”.

Kolejne spotkanie z cyklu „Dialog z Tradycją” odbędzie się w dniach 3–5 grudnia 2018 roku w Krakowie.

Wszelkie szczegóły na temat konferencji oraz karta zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej www.konferencjadab.pl


Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego
Instytutu Filologii Polskiej
serdecznie zaprasza do udziału w

XVIII Jesiennej Szkole Dydaktyków Literatury i Języka Polskiego,

której tematem przewodnim będą:
Dylematy kształcenia polonistycznego w zreformowanej szkole podstawowej

Konferencja odbędzie się w dniach 26-27 listopada 2018 r. w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Zaproszenie

Formularz zgłoszeniowy


Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Instytut Filologii Polskiej,

we współpracy z kołem naukowym COOLturoznawcy i Kołem Naukowym Komunikacji Społecznej,

zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

Postprawda: nowe narracje i praktyki społeczne

w epoce sfingowanych informacji  i gatunków hybrydycznych (mock-genres).

 14-15 czerwca 2018 roku

Zaproszenie


Katedra Języka Polskiego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału

w

Ogólnopolskiej Konferencji Historycznojęzykowej

W kręgu dawnej polszczyzny III,

która odbędzie się w dniach 4-5 grudnia 2017 r.

w Instytucie Filologii Polskiej

Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Szczegółowe informacje organizacyjne znajdują się na stronie www.dawnapolszczyzna.pl

Zaproszenie

Karta zgłoszeniowa


Miejska Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI
w Oświęcimiu,

Goethe-Institut w Krakowie i

Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

zapraszają na:

międzynarodową i interdyscyplinarną konferencję naukową

PRZESTRZENIE LITERATURY DLA MŁODEGO CZYTELNIKA

PERSPEKTYWA NIEMIECKA I POLSKA

OŚWIĘCIM 19–20.10.2017

zaproszenie


II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

Język a Media.

Zjawiska językowe i komunikacyjne we współczesnych mediach

Kraków, 30 – 31 marca 2017 r.

Zaproszenie

Karta zgłoszeniowa

Plakat

Program konferencji


TWÓRCZOŚĆ POLSKICH PISAREK, POETEK
I ILUSTRATOREK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
PO 1989 ROKU

17–18 października 2016 roku

Program konferencji


DAWNA I WSPÓŁCZESNA KULTURA FUNERALNA
z cyklu „Dialog z Tradycją” IV
 która odbędzie się w dniach 5–7 grudnia 2016 roku.
Program konferencji
Plakat


III edycja Międzynarodowej Neurobiologicznej Konferencji Naukowej Glottodydaktyka i logopedii


W kręgu dawnej polszczyzny II,