Ewa Bielenda-Mazur

 ebm2

Stopień naukowy:

doktor

 

Stanowisko:

adiunkt w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju

 

Zainteresowania naukowe i problematyka badań:

 • zaburzenia językowe i poznawcze dzieci ze szczególnym uwzględnieniem alalii (SLI),
 • rozwój mowy dziecka,
 • wczesne symptomy zaburzeń rozwojowych,
 • wczesna interwencja logopedyczna i terapeutyczna,
 • metody diagnozowania i terapii dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym,
 • wczesna stymulacja rozwoju dziecka o neurotypowym profilu rozwoju,
 • literatura współczesna, ze szczególnym uwzględnieniem poezji powstałej po roku 1968.

 

Funkcje

 • Kierownik podyplomowych studiów Neurologopedia
 • Wiceprzewodnicząca Zarządu Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego
 • Członek Zarządu i Skarbnik Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego
 • Członek Rady Naukowej „Neurologopedii”
 • Członek Rady Naukowej „Nowej Logopedii”

 

 

Udział w organizacjach naukowych:

 • Członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

 

Ważniejsze publikacje o tematyce logopedycznej:

 1. Kilka uwag o sytuacji trzylatka z alalią w grupie przedszkolnej , „Nowa Logopedia”, t.4: Interakcyjne determinanty rozwoju i zaburzeń mowy, red. M. Michalik, A. Siudak, H. Pawłowska-Jaroń, Kraków 2013, s. 257-264.
 2. Od rozumienia do nazywania. konsekwencje poznawcze i społeczne deficytów językowych, „Nowa logopedia”, t. 6: Rozumienie – diagnoza i terapia, red. M. Błasiak-Tytuła, M. Korendo, A. Siudak, Kraków 2015, s. 147-154.
 3. Nauczyciel wobec deficytów językowych dziecka z alalią – od wychowania przedszkolnego po szkołę podstawową, [w:] Nauczyciel – między etosem a presją rzeczywistości. Tom 1. Wielowymiarowość kompetencji współczesnego nauczyciela, red. A. Kwatera, S. Kowal, E. Zawisza, Kraków 2015, s. 149-156.
 4. Wybrane funkcje poznawcze warunkujące rozwój mowy w diagnozie logopedycznej, (wspólnie z M. Błasiak-Tytułą), [w:] Wspieranie rozwoju dzieci i dorosłych, red. F. A. Marek, U. Strzelczyk-Raduli, K. Błońska, Opole 2016, s. 120-133
 5. Znaczenie kategoryzacji dla rozwoju mowy dziecka, (wspólnie z M. Korendo) [w:] „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”; „Studia Logopaedica V”, red. S. Koziara i in., Kraków 2016, s. 176-185.
 6. O potrzebie wczesnej interwencji w przypadku dziecka z alalią [w:] „Neurologopedia” t.1, Neurobiologiczne podstawy wczesnej terapii zaburzeń rozwojowych, red. M. Błasiak-Tytuła, A. Siudak, Kraków 2018, s. 85-93.
 7. Rola umiejętności czytania w rozwoju człowieka (wspólnie z Z. Orłowską-Popek) złożone do druku.
 8. Strategie nauki czytania w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej (z Z. Orłowską-Popek) złożone do druku.

 

 

Ważniejsze publikacje o tematyce literaturoznawczej:

 

 1. Uśpione jaszczury. Studencki klub „Pod Jaszczurami”, „Suplement” nr 5 (72)/2000, maj 2000.
 2. Dom w poezji Adama Ziemianina, „Suplement” Nr 7-8 (2000).
 3. Słownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena, „Nowa Polszczyzna”, nr 3 (23) 2001, s. 65.
 4. Proza polska końca XX wieku a postmodernizm, „Konspekt”, nr 11/2002.
 5. Odwieczne koło czasu książki: J. Baran, Dolina ludzi spokojnych, „Nowa Polszczyzna” nr 5 (30) 2002, s. 68-70.
 6. recenzję książki Pawła Szeligi pt. Budzenie opowieści, „Rocznik Sądecki” XXXI, 2003 r., s.262-263.
 7. Staję się łąką. Antologia sądeckiej poezji medytacyjnej, „Rocznik Sądecki”, tom XXX, 2002 r., s 294-296.
 8. Efektywnie i skutecznie, rec. książki: D. Buehl, Strategie aktywnego nauczania, czyli jak efektywnie nauczać i skutecznie uczyć się, „Nowa Polszczyzna”, 3-4 (38-39) 2004, s. 90-91.
 9. Strategie aktywnego nauczania, czyli jak efektywnie nauczać i skutecznie uczyć się, „Głos nauczycielski”, nr 46, 17.XI.2004, s. 10.