I rok 1. stopnia;

II rok 1. stopnia; wykłady łączone, w-f

III rok 1. stopnia; dydaktyka języka polskiego – grupy, seminarium licencjackie – grupy

I rok 2. stopnia; wykłady łączone

II rok 2. stopnia

I rok 1. stopnia;

II rok 1. stopnia; w-f

III rok 1. stopnia; seminarium licencjackie – grupy

I rok 2. stopnia; seminarium magisterskie – grupy

II rok 2. stopnia

 

I rok 1. stopnia

II rok 1. stopnia

III rok 1. stopnia

I rok 2. stopnia

II rok 2. stopnia

I rok 1. stopnia

II rok 1. stopnia

III rok 1. stopnia

I rok 2. stopnia

II rok 2. stopnia