Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej:

prof. UP dr hab. Ewa Młynarczyk
pok. 564

Z-ca Dyrektora ds. ogólnych:

dr hab. Renata Stachura-Lupa
pok. 562

Z-ca Dyrektora ds. studenckich:

dr Marta Karamańska
pok. 562

marta.karamanska@up.krakow.pl