W 2010 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie powołane zostało utworzone Uchwałą Senatu UP Studium Nauki Języka Polskiego, które realizuje krótko i długoterminowe kursy języka polskiego dla obcokrajowców na wszystkich poziomach zaawansowania językowego (m. in. kursy trymestralne, semestralne, roczne, wakacyjne).

Kadra dydaktyczna Studium ma przygotowanie akademickie oraz wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego. br>Kształcenie w Studium pojmujemy nie tylko jako promocję języka i kultury polskiej, lecz również jako forum spotkań, wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów ze Wschodu i Zachodu. Do głównych zadań Studium należy kształcenie w zakresie języka i kultury polskiej osób mieszkających poza granicami Polski oraz prowadzenie badań naukowych nad językiem i kulturą polską, jak również nad szeroko pojętą komunikacją międzykulturową.English version

Studium Nauki Języka Polskiego realizuje krótko i długoterminowe kursy języka polskiego dla obcokrajowców na wszystkich poziomach zaawansowania językowego:

 • kursy dla osób studiujących (bądź przygotowujących się do studiowania) w Uniwersytecie Pedagogicznym w ramach programów międzynarodowych;
 • kursy dla obcokrajowców odbywających staże naukowe w krakowskich uczelniach;
 • kursy indywidualne;
 • kursy przygotowawcze do zdawania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego.

Studium prowadzi również działalność naukowo-badawczą, obejmującą problematykę nauczania języka polskiego jako obcego.

Liczebność grup wynosi: do 10 osób – poziom podstawowy (A1, A2), 12-15 osób – poziom średni i zaawansowany (B1, B2, C1, C2).

Rodzaje kursów:

KURSY SEMESTRALNE/ROCZNE

Kursy języka polskiego dla obcokrajowców, studentów krakowskich uczelni, a także dla zagranicznych stażystów i doktorantów. Studenci są przyjmowani na semestr lub na cały rok. Semestr obejmuje 210 godzin dydaktycznych na wszystkich poziomach kształcenia.

Długoterminowe kursy dla obcokrajowców (roczne oraz semestralne) realizowane są zgodnie z organizacją roku akademickiego zatwierdzoną przez Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego.

Kurs semestralny może być realizowany zarówno w semestrze pierwszym, jak i drugim. Każdy semestr obejmuje 15 tygodni zajęć.
Studium przyjmuje studentów według kolejności zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

Opłaty:

 • opłata za semestr – 3.000 PLN;
 • opłata za rok nauki – 5.800 PLN (Obejmuje ona cały program studiów, podręczniki i potrzebne materiały dydaktyczne oraz program kulturalny).

Zakwaterowanie (dwuosobowy pokój w domu akademickim): 405 PLN za miesiąc.

KURSY TRYMESTRALNE

 • I trymestr (październik – grudzień)
  – Kurs intensywny – 120 godzin dydaktycznych. Opłata za kurs: 1.800 PLN
  – Kurs regularny – 80 godzin dydaktycznych. Opłata za kurs: 1.200 PLN
 • II trymestr (styczeń – marzec)
  – Kurs intensywny – 120 godzin dydaktycznych. Opłata za kurs: 1.800 PLN
  – Kurs regularny – 80 godzin dydaktycznych. Opłata za kurs: 1.200 PLN
 • III trymestr (kwiecień – czerwiec)
  – Kurs intensywny – 120 godzin dydaktycznych. Opłata za kurs: 1.800 PLN
  – Kurs regularny – 80 godzin dydaktycznych. Opłata za kurs: 1.200 PLN

Opłata obejmuje cały program studiów oraz potrzebne materiały dydaktyczne.
Studium przyjmuje studentów według kolejności zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

KURSY WAKACYJNE (na wszystkich poziomach)

 • Sześciotygodniowe
  – Kurs intensywny – 30 dni, 190 godzin dydaktycznych. Opłata za kurs: 6.800 PLN
  – Kurs regularny – 30 dni, 140 godzin dydaktycznych. Opłata za kurs: 6.200 PLN
 • Czterotygodniowe
  – Kurs intensywny – 20 dni, 120 godzin dydaktycznych. Opłata za kurs: 5.200 PLN
  – Kurs regularny – 20 dni, 80 godzin dydaktycznych. Opłata za kurs: 4.000 PLN
 • Dwutygodniowe
  – Kurs intensywny – 10 dni, 70 godzin dydaktycznych. Opłata za kurs: 3.000 PLN
  – Kurs regularny – 10 dni, 40 godzin dydaktycznych. Opłata za kurs: 2.400 PLN

Opłata obejmuje cały program studiów oraz potrzebne materiały dydaktyczne, zakwaterowanie, wyżywienie oraz zwiedzanie Krakowa.

Wymagane dokumenty:

Uwaga! Dla grup powyżej 20 osób przewidujemy zniżki. 

Minimalna liczba chętnych, potrzebna do uruchomienia kursu wakacyjnego – 8 osób

KURSY INDYWIDUALNE

Kurs dopasowany jest do potrzeb indywidualnych uczestnika. Program zajęć oraz termin realizacji uzgadniane są z nauczycielem akademickim.

Opłata za kurs indywidualny: godzina akademicka (45 minut) – 75 PLN.

Uczestnicy, którzy zrealizują w ramach Studium cały program kształcenia, otrzymują dyplomy ukończenia kursów.

Kierownik Studium
Dr Marzena Błasiak-Tytuła

Kontakt
e-mail: polskiup@gmail.com
tel. +48126626165