• dr A. Walecka-Rynduch –  Kierunkowy koordynator ds. Jakości Kształcenia
  • dr Marta Karamańska – przedstawiciel Dyrekcji IFP
  • dr Renata Dźwigoł
  • dr Danuta Łazarska
  • dr Renata Stachura
  • Dr Zdzisławy  Orłowskiej-Popek
  •  Dr Anny Siudak
  • dr Magdalena Roszczynialska – Kierunkowy Koordynator ds. Jakości Kształcenia
  • dr Marta Karamańska – przedstawiciel Dyrekcji IFP
  • dr Magdalena Stoch

Tab content

Obowiązki  kierunkowych koordynatorów ds. jakości kształcenia oraz kierunkowych zespołów ds. jakości kształcenia  określa Zarządzenie  Nr R/Z.0201-8/2013

Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im Komisji Edukacji Narodowej z 15 kwietnia 2013 r. w sprawie: wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie Pedagogicznym  im Komisji Edukacji Narodowej (link) z późniejszymi zmianami – Aneks nr 2 z dnia 23 lutego 2015 r.(link)