• prof. UP dr hab. K. Wądolny-Tatar –  koordynator PRK – przewodnicząca Zespołu
 • dr Marta Karamańska – przedstawiciel Dyrekcji IFP
 • dr Janusz Waligóra – odpowiedzialny za karty kursów z literatury współczesnej,  krytyki literackiej oraz literatury staropolskiej
 • dr Małgorzata Chrobak – odpowiedzialny za karty kursów z literatury Młodej Polski, dwudziestolecia międzywojennego oraz literatury współczesnej
 • dr hab. M. Sadlik – odpowiedzialny za karty kursów z literatury romantyzmu  i pozytywizmu
 • dr Ewa Horyń – odpowiedzialna za karty kursów z przedmiotów językoznawczych oraz kartami kursów przygotowywanymi przez pracowników zewnętrznych (spoza IFP)
 • dr Piotr Kołodziej – odpowiedzialny za karty kursów specjalności nauczycielskiej
 • dr Magdalena Puda-Blokesz – odpowiedzialna za karty kursów specjalności komunikacyjnej
 • dr Halina Pawłowska–Jaroń – odpowiedzialny za karty kursów specjalności logopedycznej
 • dr Jakub Knap – odpowiedzialny za karty kursów specjalności edytorskiej oraz z  poetyki i teorii literatury
 • dr hab. Anna Ślósarz- koordynator PRK – przewodnicząca Zespołu
 • dr Marta Karamańska – przedstawiciel Dyrekcji IFP
 • dr Magdalena Stoch
 • dr Jakub Kosek