Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej:

prof. UP dr hab. Ewa Młynarczyk
pok. 564

Z-ca Dyrektora
ds. ogólnych:

prof. UP dr hab. Renata Stachura-Lupa
pok. 561

Z-ca Dyrektora
ds. studenckich:

dr Marta Karamańska
pok. 561

Sekretariat:

mgr Anna Grabiec
pok. 563
godz.: 10.00-15.00
tel.: 12 662 61 44
e-mail:polon@up.krakow.pl

Pracownik inżynieryjno-techniczny:

mgr Marcin Chudoba
pok. 562
godz.: 11.00-15.00
tel.: 12 662 61 64
e-mail:polonistykaup@gmail.com

Pracownik administracyjny:

mgr Anna Górowska
pok. 562
godz.: 11.00-15.00
tel.: 12 662 61 64
e-mail:polonistykaup@gmail.com