dr Małgorzata Chrobak

 

Tytuł naukowy: doktor

Stanowisko: adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej UP

Funkcje: sekretarz naukowy Redakcji „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria”; opiekun Studenckiego Koła Naukowego Polonistów

Przynależność do katedr: Katedra Literatury Polskiej XX Wieku
Pracownia Literatury dla Dzieci i Młodzieży
Katedra Literatury Polskiej XIX Wieku

Zainteresowania naukowe: polska i obca proza XX i XXI wieku dla młodego czytelnika; realizm, realizm magiczny i fantastyka w literaturze polskiej, literatura polska z okresu PRL-u, antropologie dziecka i dzieciństwa, nurt inicjacyjny w prozie XX i XXI w.

 

Promotorstwo pomocnicze:

 • dr Piotr Szostak

temat dysertacji: Stereotyp Rosjanina w powieściach młodzieżowych lat 1945–1989

Dysertacja obroniona 3 lipca 2017 r.

promotor: dr hab., prof. UP Maria Ostasz

 • mgr Katarzyna Kotaba

temat dysertacji: Archetypy w twórczości Doroty Terakowskiej

promotor: prof. zw. dr hab. Alicja Baluch

otwarcie przewodu: listopad 2015

 • mgr Paulina Wójtowicz

temat dysertacji: Postać sługi w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku

promotor: prof. zw. dr hab. Tadeusz Budrewicz

otwarcie przewodu: listopad 2015

 

 

Wybór publikacji:

1.Monografie:

 • Realizm magiczny w polskiej literaturze dla dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2010.

 

2. Współredakcje monografii wieloautorskich:

 • Mityczny Kraków. Motywy, wątki, obrazy w utworach dla dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2009. ISBN 978-83-7271-573
 • Noosfera literacka. Problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012. ISBN 978-83-7338-747-8
 • Książę Józef Poniatowski w kulturze i edukacji, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2014. ISBN 978-83-7271-888-4
 • O tym, co Alicja odkryła… W kręgu badań nad toposem dzieciństwa i literaturą dla dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2015. ISBN 978-83-7271-921-8.
 • Światy dzieciństwa. Infantylizacje w literaturze i kulturze, UNIVERSITAS, Kraków 2016. ISBN 97883-242-3057-0.
 • Poeci krakowscy mniej znani, zapomniani, niedoczytani…2, Collegium Columbinum, Kraków 2017. ISBN: 978-83-7624-102-9

 

 

 • Redakcje tematyczne czasopism:
 • „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria XIV”, (2014). ISSN 2081-1853.
 • „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria XI”, (2011). ISSN 2081-1853.

 

 1. Artykuły w monografiach wieloautorskich:
 • Od potopu do „powodzi tysiąclecia”. Wieloznaczność obrazów powodzi w utworach dla młodego odbiorcy, [w:] Żywioły w literaturze dziecięcej. Woda, pod red. Czabanowskiej-Wróbel, K. Zabawy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, s. 249–268.
 • Różne oblicza inności w prozie dla młodzieży w okresie PRL-u (na przykładzie bohaterów Janiny Barbary Górkiewiczowej), [w:] Inny w edukacji i kulturze regionu, pod red. Z. Budrewicz i M. Sienko, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2017,
  118–131.
 • W trosce o młodocianą płeć. Krytyka piśmiennictwa dla dzieci i młodzieży na łamach „Przeglądu Tygodniowego”, [w:] Poetyka losu i historii: profesorowi Tadeuszowi Budrewiczowi w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, redakcja naukowa K. Gajda, Stachura-Lupa, K. Wądolny-Tatar, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2017, s. 425–437.
 • Przewodniki i spacerowniki miejskie w edukacji estetycznej dziecka, [w:] Literatura i inne sztuki w przestrzeni edukacyjnej dziecka, pod red. A. Ungeheuer-Gołąb i U. Kopeć, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, s. 141–154.
 • Poetycki obraz dziecka w utworach Marty Tomaszewskiej, [w:] O tym, co Alicja odkryła… W kręgu badań nad toposem dzieciństwa i literaturą dla dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Naukowe UP,  pod red. A. Ungeheuer-Gołąb, M. Chrobak, M. Rogoża, Kraków 2015, s. 288–301.
 • Powieści dla dzieci Janusza Korczaka – książki o „niespokojnych chłopcach”, [w:] ,,Jestem nie po to, aby mnie kochać i podziwiać, ale po to abym ja działał i kochał” – dzieło i życie Janusza Korczaka, pod red. M. Lubińskiej-Bogackiej i M. Banacha, Wyd. Impuls, Kraków 2014.
 • Rycerz (nie)doskonały. Postać księcia Józefa Poniatowskiego w prozie historycznej dla młodzieży okresu PRL-u, [w:] Książę Józef Poniatowski w kulturze i edukacji, pod red. naukową Z. Budrewicz, T. Budrewicz, M. Chrobak, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2014, s. 320–347.
 • Ucząc się od Jurgielewiczowej. „Inna” w powieści Katarzyny Pranič Ela-Sanela, [w:] Wyczytać świat – międzykulturowość w literaturze dla dzieci i młodzieży, red. nauk. B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 81–93.
 • Faust Korczaka (Wokół Kajtusia Czarodzieja), [w:] Janusz Korczak. Pisarz, pod red. A. M. Czernow, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2013, s. 101–112.
 • Powietrzna wyobraźnia Wandy Chotomskiej, [w:] Wandalia ponownie, red. J. Papuzińska, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2013, s. 79–90.
 • Kopciuszek, Brzydkie Kaczątko i inne. Obrazy ciała w utworach dla młodzieży, [w:] Nowe opisanie świata. Literatura dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań, red. naukowa B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, s. 245–257.
 • O wartości pedagogicznej i edukacyjnej „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza z perspektywy krytyki tematycznej, [w:] Wokół „W pustyni i w puszczy”. W stulecie pierwodruku powieści, koncepcja i red. naukowa J. Axer i T. Bujnicki, universitas, Kraków 2012, s. 581–594.
 • Motywy inicjacyjne w prozie dla młodzieży Janiny Barbary Górkiewiczowej (na podstawie wybranych utworów), [w:] Janina Barbara Górkiewiczowa. Pisarka z Mucharza, pod red. K. Wądolny-Tatar, Kraków–Mucharz 2012, s. 55–67.
 • Najwyższa góra świata” Anny Onichimowskiej jako zapis dziecięcych doświadczeń wewnętrznych, [w:] Noosfera literacka. Problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci, pod red. A. Ungeheuer-Gołąb i M. Chrobak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, s. 146–159.
 • Postawy wobec obcości w prozie dla młodzieży po 1989 r., [w:] Młody odbiorca w kręgu lektur pożytecznych i szkodliwych, pod red. K. Heskiej-Kwaśniewicz, współpr. S. Gajownik, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, s. 189–202.
 • „Złodziejka książek” Markusa Zusaka – obraz inicjacji w „mrocznych czasach” [w:] „Stare” i „nowe” w literaturze dla dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, pod red B. Olszewskiej i E. Łuckiej-Zając, Opole 2010, s.189–200.
 • Gra czy zabawa? Obecność groteski w literaturze dziecięco-młodzieżowej na przykładzie twórczości Roalda Dahla, [w:] Dziecko–język–tekst, pod red. B. Niesporek-Szamburskiej, M. Wójcik-Dudek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010, s. 245–257.
 • O dziecięcych wierszach Leszka A. Moczulskiego, [w:] Mityczny Kraków. Motywy, wątki, obrazy w utworach dla dzieci i młodzieży, pod red. A. Baluch, M. Chrobak, M. Rogoża, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2009, s. 286–295.
 • „Niebezpieczne książki”. Echa antypedagogiki we współczesnej literaturze dla dzieci i nastolatków, [w:] W pobliżu literatury dziecięcej, pod red. A. Ungehauer-Gołąb, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, s. 80–90.
 • Realizm magiczny w literaturze dziecięcej [w:] Realizm magiczny. Teoria i artystyczne realizacje, pod red. J. Biedermanna, G. Gazdy, I. Hübner, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 35–51.
 • Kultura masowa a kształcenie literackie w edukacji wczesnoszkolnej, [w:] Edukacja humanistyczna, aksjologiczna i estetyczna w świetle programów i potrzeb oświatowych, pod red. J. Kidy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003.
 • Książka czy zabawka, czyli o nowym rozdziale literatury dla dzieci, [w:] Sezamie, otwórz się! Z nowszych badań nad literaturą dla dzieci i młodzieży w Polsce i za granicą, pod red. A. Baluch i K. Gajdy, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 2001, s. 41–51.

 

3.Artykuły w czasopismach:

 • Nizurski i Bahdaj. Czy są nam potrzebni starzy mistrzowie?, „Filoteknos”2016, nr 6.
 • „Po co komu taka ulica i tramwaj donikąd?”. „Miejsca palimpsestowe” w przewodnikach i spacerownikach miejskich dla dzieci, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica” 2015, z. III, s. 129–145.
 • O potrzebie brzydoty w baśniach i fantastyce dla dzieci, „Literatura Ludowa” 2015, nr 1.
 • Obcość jako kategoria interpretacyjna w badaniach nad dzieciństwem i literaturą
  dla dzieci
  , Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria XIV”, 2014, s. 195–213.
 • Proza o tematyce lotniczej dla młodzieży w dwudziestoleciu międzywojennym. Rekonesans, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia XII” (2014), s. 56–68.
 • „Piekielne, latające maszyny”, czyli nowoczesność według Kornela Makuszyńskiego, „Rocznik Przemyski. Język i Kultura” 2014, t. 50, z. 2, s. 109–120.
 • Recepcja warszawskiego „Przyjaciela Dzieci” na łamach „Przeglądu Tygodniowego” (w latach 1866–1876), „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2014, t. XVII, z. 4(36), s. 77 –89.
 • „Złodziejka książek” Markusa Zusaka lekturą gimnazjalisty?, „Język Polski w Gimnazjum” 2014, nr 4, s. 85–95.
 • „Restless boys” by Janusz Korczak. Seven portraits, „Pedagogy. Educational Journal” vol. 84, Sofia 2012/9, s. 1453–1461.
 • Między baśnią a mitem. „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza z perspektywy krytyki tematycznej, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria”, t. XI, 2011, s. 139–151.
 • Magical realism in Polish literature for children and young adult, „Filoteknos. Literatura dziecięca – Mediacja kulturowa – Antropologia dzieciństwa” 2011, nr 2.
 • By dostrzec piękno w brzydocie… Estetyka brzydoty w utworach dla młodego czytelnika, „Język Polski w Szkole IV–VI. Zeszyty Kieleckie. Kwartalnik” 2010, nr 1, s. 7–17.
 • O stereotypach na temat Obcych w prozie młodzieżowej, „Język Polski w Szkole IV–VI. Zeszyty Kieleckie. Kwartalnik” 2010, nr 2, s. 23–35.
 • Mit rozdwojenia w powieściach dla młodzieży Marty Tomaszewskiej (na przykładzie  „Królowej Niewidzialnych Jeźdźców”), „Guliwer” 2008, nr 1.
 • Andersenowskie horrory, nie całkiem straszne – „Guliwer” 2005, nr 1.

 

 1. Artykuły przyjęte do druku:
 • Nowoczesna literatura polska dla najmłodszych w perspektywie kulturowej teorii literatury.
 • (Nie)Pamięć PRL-u.. Literatura dziecięca i młodzieżowa wobec najnowszej historii Polski.
 • Dżinsy przeciwko teksasom, czyli mowa stroju w powieściach dla młodzieży Adama Bahdaja.

 

Udział w konferencjach naukowych:

 • III Kongres Dydaktyki Polonistycznej. „Polonistyka i świat wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość”, Lublin 22–25 XI 2017 (KUL), udział w panelu dyskusyjnym, wystąpienie nt. Najnowsza literatura dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań etyki środowiska.
 • międzynarodowa i interdyscyplinarna konferencja naukowa nt. „Przestrzenie literatury dla młodego czytelnika. Perspektywa niemiecka i polska”, Oświęcim 19–20 X 2017 (Centrum Literatury Dziecięcej przy MBP w Oświęcimiu, Instytut Goethego
  w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie); referat: Recepcja literatury niemieckiej w Polsce po 1989 roku.
 • ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Obcość, inność, wykluczenie”, Kraków, 9–11 XII 2016 (Uniwersytet Jagielloński, Ośrodek Badawczy Facta Ficta); referat: Domestykacja obcości: dwukulturowa literatura dziecięca na przykładzie utworów z serii .
 • ogólnopolska konferencja naukowa nt. „(Od)pamiętywanie – gry przeszłością  w literaturze dla dzieci i młodzieży”, Katowice 24–25 XI 2016 (Uniwersytet Śląski); ref.: Niepamięć PRL-u. Ogólnopolska konferencja naukowa nt. Twórczość polskich pisarek, poetek
  i ilustratorek dla dzieci i młodzieży po 1989, Kraków 17–18 X 2016 (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie); ref.: Zwierzęta mają głos. Proza Barbary Gawryluk w perspektywie animal studies.
 • ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Żywioły w literaturze dziecięcej – woda”, Zakopane 10–12 X (Uniwersytet Jagielloński, Akademia Ignatianum w Krakowie); ref.: Wieloznaczność obrazów powodzi w utworach dla młodego odbiorcy. Przypadek „Junaka” Janiny Barbary Górkiewiczowej.
 • ogólnopolska konferencja naukowa nt. Inny w edukacji i kulturze regionu, Bukowno 19–20 V 2016 (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie i Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Bukownie); ref. Stój ja sztandar. Różne oblicza odmienności w prozie dla nastolatków z okresu PRL-u.
 • konferencja naukowa nt. Poeci krakowscy mniej znani, zapomniani, niedoczytani (Kraków, 18-20 listopada 2015), ref. Kategoria dziecięcości w poezji Leszka Aleksandra Moczulskiego.
 • ogólnopolska konferencja naukowa nt. Obcowanie małego dziecka ze sztuką. Wokół literatury, teatru, tańca i sztuk wizualnych, Rzeszów 22–23 października 2015 r. (Uniwersytet Rzeszowski); ref. Dziecko (współ)twórcą miejsca. Funkcja edukacyjna przewodników dla dzieci.
 • ogólnopolska konferencja naukowa nt. Andersenowskie inspiracje w kulturze
  i literaturze polskiej”, Toruń 23–24 września 2015 r. (UMK); ref.: Andersen i „wieczna dziewczyńskość” (Córki rozbójniczki Grażyny Plebanek).
 • ogólnopolska konferencja naukowa nt. Literacko-kulturowe infantylizacje, Kraków 25–26 VI 2015 (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie); ref. Pamięć o PRL w literaturze dziecięcej i młodzieżowej.
 • ogólnopolska konferencja naukowa nt. Geografia krain zmyślonych. Wokół kategorii miejsca i przestrzeni w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej, Warszawa 7–9 I 2015 (Uniwersytet Warszawski, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza); ref. „Palimpsestowe miejsca” we współczesnej prozie dla dzieci i młodzieży.
 • ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Narodziny nowoczesnej świadomości. Młodzi pozytywiści warszawscy: „Przegląd Tygodniowy” 1866–1876”, Białystok 5–6 XII 2014 (Uniwersytet w Białymstoku); referat: W trosce o „młodocianą płeć”. Krytyka książki oraz literatury dla dzieci na łamach „Przeglądu Tygodniowego” (1866–1876).
 • ogólnopolska konferencja naukowa nt. „(Przed)szkolne spotkania z lekturą”, Katowice 20–21 XI 2014 (Uniwersytet Śląski); referat: Sposób (na) Niziurskiego. PRL w lekturze uczniów szkoły podstawowej.
 • międzynarodowa konferencja naukowa nt. „Mentor w literaturze, kulturze i edukacji – czy dziś potrzebny?”, Wrocław 24–25 X 2014 (Uniwersytet Wrocławski); referat: Nizurski i Bahdaj. Czy są nam potrzebni starzy mistrzowie?
 • ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Książę Józef Poniatowski w kulturze i edukacji”, Kraków 6 XII 2013 (UP w Krakowie); referat: Rycerz (nie)doskonały. Postać księcia Józefa Poniatowskiego w powieściach historycznych dla młodzieży po 1945 roku.
 • ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Język w środowisku wiejskim”, Kraków 6–7 XII 2012 (UP w Krakowie); referat: Z Górek Wielkich do Burbelkowa. Przestrzenie wiejskie w najnowszych utworach dla dzieci.
 • ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Janusz Korczak – pisarz”, Warszawa 23 XI 2012, (Uniwersytet Warszawski); referat: Faust Korczaka (o „Kajtusiu Czarodzieju”).
 • międzynarodowa konferencja naukowa nt. „Wyczytać świat. Międzykulturowość w literaturze dla dzieci i młodzieży”, Katowice 22–23 XI 2012 (Uniwersytet Śląski); referat: Ucząc się od Jurgielewiczowej. „Inna” w powieści Katarzyny Pranić „Ela-Sanela”.
 • ogólnopolska sesja naukowa nt. „Janusz Korczak: Pismo i myśl. Literackie i filozoficzne wcielenia Doktora”, Oświęcim 17 X 2012 r. (Centrum Literatury Dziecięcej przy MBP w Oświęcimiu); referat: Korczak i historia jednej fotografii.
 • międzynarodowa konferencja naukowa nt. „Jestem nie po to, aby mnie kochać i podziwiać, ale po to, abym ja działał i kochał” – dzieło i życie Janusza Korczaka, Kraków 31 V–1 VI 2012 r. (UP w Krakowie) – referat Powieści dla dzieci Janusza Korczaka – książki o „niespokojnych chłopcach”.
 • międzynarodowa konferencja naukowa nt. „Children studies jako perspektywa interpretacyjna”, Białystok 22–23 III 2012 (Uniwersytet w Białymstoku) – referat: Obcość jako kategoria interpretacyjna w badaniach nad literaturą dla dzieci.
 • ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Nowe opisanie świata. Literatura i sztuka dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań”; Katowice 17–18 XI 2011 r. (Uniwersytet Śląski); referat: Kopciuszek, Brzydkie Kaczątko i inne. Obrazy ciała w utworach dla młodzieży.
 • ogólnopolska sesja naukowa: „Nowe spojrzenie na wojnę w literaturze dla dzieci i młodzieży”, Oświęcim 19 X 2011 r. (Centrum Literatury Dziecięcej przy MBP w Oświęcimiu); referat: Wojna w baśniach literackich po 1945 r.
 • ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Noosfera literacka. O literaturze jako wspomaganiu rozwoju dziecka”; Rzeszów 19–20 X 2010 r. (Uniwersytet Rzeszowski); referat: Wychowanie literackie w opowiadaniach Anny Onichimowskiej.
 • ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Dziecko i poezja w kontekście wczesnej edukacji”, Międzyzdroje 15–16 IX 2010, (Uniwersytet Szczeciński); referat: „Nieuleczalna choroba Teofila”…. Poetycki obraz dziecka w utworach Marty Tomaszewskiej.
 • ogólnopolska konferencja naukowa nt. Dziecko i baśnie świata; Szczecin 6–7 XII 2010 (Uniwersytet Szczeciński); referat: O potrzebie brzydoty w baśniach.
 • ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Stare” i „nowe” w literaturze dla dzieci i młodzieży; Opole 19–20 III 2010 (Uniwersytet Opolski); referat: Złodziejka książek” Markusa Zusaka – próba interpretacji.
 • ogólnopolska konferencja naukowa nt. Pożytki i szkody płynące z lektury. Dawniej i obecnie; Katowice 22–23 IV 2010 r. (Uniwersytet Śląski); referat: Postawy wobec obcości w prozie dla młodzieży po 1989 r.
 • ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Dziecko – Język – Tekst”; Katowice 19–20 XI 2009 (Uniwersytet Śląski); referat: Gra czy zabawa? Obecność groteski we współczesnej literaturze dziecięco- młodzieżowej.
 • ogólnopolska konferencja naukowa nt. Czyja Afryka? Wokół „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza; Warszawa 26–29 XI 2008 (Uniwersytet Warszawski); referat: O wartości pedagogicznej i edukacyjnej „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza z perspektywy krytyki tematycznej.
 • ogólnopolska konferencja naukowa nt. Kraków mityczny – motywy, wątki i obrazy w utworach dla dzieci i młodzieży, Kraków 3–4 XII 2007 (UP w Krakowie); referat: O dziecięcych wierszach Leszka A. Moczulskiego.
 • ogólnopolska konferencja naukowa nt. Fantastyka w obliczu przemian. Odsłona III: Wokół wartości; Poznań 24–25 V 2007 (UAM w Poznaniu); referat: Współczesna powieść fantastyczna Marty Tomaszewskiej.
 • ogólnopolska konferencja naukowa Edukacja humanistyczna, aksjologiczna i estetyczna w świetle programów i potrzeb oświatowych, Rzeszów 24–25 XI 2002 (Uniwersytet Rzeszowski); referat: Kultura masowa a kształcenie literackie w edukacji wczesnoszkolnej.
 • międzynarodowa konferencja naukowa nt. Słowiańskie języki, literatury, kultury: etos w świetle historii i współczesności; Grodno 21–22 V 2002 (Grodnienskij Gosudarstwiennyj Uniwersytet im. Janki Kupały w Grodnie); referat: Recepcja literatury białoruskiej w Polsce po 1945 roku.
 • ogólnopolska konferencja naukowa Formułowanie charakterystyk wyszukiwawczych literatury pięknej dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży, Warszawa 6–8 XI 2000 (Biblioteka Narodowa); referat: O realizmie magicznym na przykładzie wybranych utworów Jonathana Carrolla.

 

Organizacja konferencji:

 • międzynarodowa i interdyscyplinarna konferencja naukowa nt. „Przestrzenie literatury dla młodego czytelnika. Perspektywa niemiecka i polska”; Oświęcim 19–20 X 2017 (współorganizatorzy: Centrum Literatury Dziecięcej przy MBP w Oświęcimiu oraz Instytut Goethego w Krakowie).
 • ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Antonina Domańska i historia”; Kraków 26–27 VI 2017 (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie).
 • ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Twórczość polskich pisarek, poetek i ilustratorek dla dzieci i młodzieży po 1989”; Kraków 17–18 X 2016 (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie).
 • II ogólnopolska konferencja naukowa nt. Poeci krakowscy mniej znani, zapomniani, niedoczytani; Kraków, 16–18 XI 2016 (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie).
 • I ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Poeci krakowscy mniej znani, zapomniani, niedoczytani”; Kraków, 18–20 XI 2015 (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie).
 • ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Literacko-kulturowe infantylizacje”; Kraków 25–26 VI 2015 (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie).
 • ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Książę Józef Poniatowski w kulturze
  i edukacji”; Kraków, 6 XII 2013 r. (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie).
 • ogólnopolska konferencja naukowa nt. Noosfera literacka. O literaturze jako wspomaganiu rozwoju dziecka; Rzeszów, 19–20 X 2010 r. (wspólnie z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego).
 • ogólnopolska konferencja naukowa nt. Kraków mityczny – motywy, wątki i obrazy w utworach dla dzieci i młodzieży; Kraków, 3–4 XII 2007 (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie).

Kontakt: malgorzata.chrobak@up.krakow.pl