Piotr Kołodziej – doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca, dydaktyk, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, nauczyciel języka polskiego w VIII Prywatnym Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. Zajmuje się teorią i praktyką kształcenia humanistycznego, problemami interpretacji malarstwa i literatury, antropologią sztuki, a także komunikacją wizualną. Autor wielu publikacji poświęconych tym zagadnieniom (np. Czas na obraz, Kraków 2013; Dwadzieścia pięć twarzy dziewczyny z perłą, Kraków 2018). Współtwórca koncepcji edukacji ogólnej i humanistycznej (perspektywa antropologiczna) oraz prezentujących ją książek (Pakt dla szkoły, Gdańsk 2011; Edukacja w czasach cyfrowej zarazy, Toruń 2016). W zespole Zofii Agnieszki Kłakówny był współautorem programu i serii podręczników do języka polskiego dla ucznia i nauczyciela (To lubię! – szkoły ponadgimnazjalne). W latach 2003-2008 należał do Kolegium Redakcyjnego „Nowej Polszczyzny”. W roku 2019 uzyskał Certyfikat Tutora I Stopnia, po ukończeniu Szkoły Tutorów Akademickich. Współtwórca Teatru Interakcji, antologii dramatów i książki na ten temat (Szkolny Teatr Interakcji. Od pomysłu do przedstawienia, Kraków 2016).Przy współpracy z różnymi instytucjami kulturalnymi i oświatowymi prowadzi w kraju i za granicą (USA, Francja, Węgry, Litwa, Niemcy) zajęcia dla studentów, nauczycieli i licealistów, wykłady otwarte z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa oraz międzynarodowe warsztaty teatralne. Miłośnik twórczości Johannesa Vermeera i Wisławy Szymborskiej, a także Caravaggia, Claude’a Moneta, Bolesława Prusa, Brunona Schulza, Witolda Gombrowicza, Zbigniewa Herberta i Wiesława Myśliwskiego.

 

Funkcje:

Sekretarz Wydziałowej Komisji Wyborczej
Członek Kierunkowego Zespołu ds. Polskiej Ramy Kwalifikacji
Egzaminator Nowej Matury

 

Prowadzone kursy:

Interpretacja dzieła malarskiego w kontekstach kulturowych, Interpretacja dzieła literackiego, Projektowanie sytuacji odbioru tekstów kultury, Projektowanie procesu kształcenia, Dydaktyka literatury i języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej, Integrowanie treści kształcenia – warsztaty, Stylistyka praktyczna, Edytorstwo podręczników, Wybrane problemy komunikacji wizualnej, Komunikacja wizualna w kształceniu humanistycznym, Tutoring akademicki, Mity polskie jako składnik tożsamości narodowej, Semiotyka tekstów kultury

 

Udział w projektach badawczych, prace eksperckie w kraju i za granicą:

 • 2011: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – opracowanie studium Pakt Dla szkoły, Zarys koncepcji kształcenia ogólnego (VI Kongres Obywatelski: „Jaki rozwój, jaka edukacja w XXI wieku?”)
 • od 2018: specjalista do spraw języka polskiego w międzynarodowym projekcie medycznym Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD)
 • od 2018: specjalista do spraw języka polskiego w międzynarodowym projekcie medycznym Ecological momentary assessment of awake bruxism BruxApp
 • 2018-2023: „Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca” (grant przyznany w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18; zespół 5-osobowy)

 

Współpraca zagraniczna (wykłady i warsztaty; warsztaty teatralne; współorganizacja konferencji; prowadzenie polskich delegacji):

 • Francja: Institution Saint Joseph, Le Havre – Normandy International Youth Leadership Summit
 • Francja: Association Pour la Mémoire des Déportés et des Resistants d’Europe. Relais de la Mémoire Juniors
 • Węgry: Polonia Nova Közhasznú Kulturális Egyesület, Budapeszt
 • Litwa: Centrum Rozwoju Edukacji przy litewskim Ministerstwie Nauki, Stowarzyszenie Polonistów na Litwie, Lietuvos Edukologijos Universitetas, Uniwersytet Witolda Wielkiego, Akademia Oświaty w Wilnie
 • Niemcy: Jugendkulturarbeit e.V., Oldenburg
 • USA: Dominion High School, Sterling, Virginia – International Youth Leadership Summit

 

Udział w programach europejskich:

 • Erasmus Programme Teaching Staff Mobility, Lithuanian University of Educational Sciences, Vilnius (2013)
 • Erasmus + Programme Teaching Staff Mobility, Eötvös Loránd University, Budapest (2014)
 • Erasmus + Programme Teaching Staff Mobility, Eötvös Loránd University, Budapest (2016)

 

Udział w konferencjach naukowych za granicą (z referatem):

 1. 2nd International Conference on Language / Literature in Education and Research, Prague, Czech Republic 2015
 2. International Conference Language, Literature and Culture in Education 2016, Venice, Italy 2016
 3. The International Conference on Educational Research: Confronting Contemporary Educational Challenges through Research, Patras, Greece 2017
 4. Nostalgia in Contemporary Culture, Odense, Denmark 2018
 5. Constructions of Identity 10, Anniversary Edition: History, Memory and Accomplishment, Cluj-Napoca, Romania 2019

 

Udział w konferencjach naukowych w kraju (z referatem)

 1. Polowanie na postmodernistów, Maniowy 2001
 2. Jan Kochanowski, Radom 2005
 3. Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły, Poznań (UAM) 2006
 4. XIII Jesienna Szkoła Dydaktyków Literatury i Języka Polskiego: Problemy metodyczne szkolnych interpretacji dzieł literackich i innych tekstów kultury, Kraków (UP) 2007
 5. Dydaktyka literatury i języka polskiego. Tradycje – Współczesność – Perspektywy, Kraków (UP) 2008
 6. XIV Jesienna Szkoła Dydaktyków Literatury i Języka Polskiego: O tożsamość polonistyczną absolwentów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, Kraków (UP) 2009
 7. Osoba nauczyciela w edukacji polonistycznej, Ustka 2010
 8. VI Kongres Obywatelski: Jaki rozwój, jaka edukacja – wielkie przewartościowanie, Warszawa 2011
 9. XV Jesienna Szkoła Dydaktyków Literatury i Języka Polskiego: Kondycja słowa w edukacji polonistycznej. Uczeń – Teksty – Komentarze – Kultura, Kraków (UP) 2011
 10. Mała ojczyzna wobec wielokulturowej Europy, Ustka 2012
 11. Humor jako wartość w języku, literaturze, edukacji i kulturze, Lublin (UMCS) 2012
 12. Mężczyzna w kulturze. Kultura – Literatura – Język – Dydaktyka, Ustka 2013
 13. Płeć, ciało i seksualność w języku, edukacji, kulturze i sztuce, Chełm (PWZS w Chełmie, UMCS) 2013
 14. XVI Jesienna Szkoła Dydaktyków Literatury i Języka Polskiego: Miejsca wspólne i odmienne. Dydaktyka literatury i języka polskiego w kręgu tradycji KEN?, Kraków (UP) 2013
 15. Lęk – ból – cierpienie w tekstach wielkich twórców kultury polskiej XX i XXI wieku, Ustka 2014
 16. Media w przestrzeni edukacyjnej, Lublin (UMCS) 2014
 17. Komunikacja międzykulturowa, Kraków (UP) 2014
 18. Bohater literacki – oczekiwania czytelnicze i tekstowe realizacje, Rzeszów (UR) 2015
 19. Sensacja, prowokacja, skandal – o przekraczaniu kulturowych norm, Ustka 2015
 20. II Kongres Dydaktyki Polonistycznej – Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki, Katowice (UŚ) 2015
 21. Obcowanie małego dziecka ze sztuką. Wokół literatury, teatru,  tańca i sztuk wizualnych, Rzeszów (UR) 2015
 22. Literatura współczesna i najnowsza w edukacji polonistycznej. Analizy i (re)interpretacje, Rzeszów (UR) 2016
 23. Między sacrum a profanum. Literatura – kultura – język – dydaktyka, Ustka 2016
 24. Eros i Tanatos w literaturze i kulturze, Ustka 2017
 25. Przestrzeń i czas w lekturze – lektura przestrzeni i czasu, Rzeszów (UR) 2017
 26. III Kongres Dydaktyki Polonistycznej – Polonistyka w świecie wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość, Lublin (KUL) 2017
 27. Życie bez miłości jest (nie)możliwe, Rzeszów (UR) 2018
 28. Między słowem a milczeniem, Ustka 2018
 29. 3rd Memory, Melancholy and Nostalgia – International Interdisciplinary Conference, Gdańsk (UG) 2018
 30. Brzydota. Odmienność. Literatura – język – kultura – dydaktyka”, Ustka 2019

 

Promotorstwo pomocnicze rozpraw doktorskich:

 1. Barbara Maria Płodzień: Szkoła wobec wyzwań kultury wizualnej. Problemy rozwijania kompetencji wizualnej u dzieci w wieku 9-13 lat na lekcjach „języka polskiego”; promotor główny: dr hab. Zofia Agnieszka Kłakówna; Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
  w Krakowie (postępowanie ukończone nadaniem stopnia doktora w roku 2016).
 2. Iga Lichoń: Językowe konceptualizacje polskiego malarstwa impresjonistycznego. Analiza lingwistyczno-kulturowa; promotor główny: prof. dr hab. Bogusław Skowronek; Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (przewód wszczęty w roku 2018).
 3. Iwona Brandys: Reinterpretacja krytyki teatru i malarstwa scenicznego w dwudziestoleciu międzywojennym na przykładzie dorobku Wincentego Drabika; promotor główny: dr. hab. prof. UP Rafał Solewski; Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (przewód wszczęty w roku 2019).

 

Działalność pedagogiczna, popularnonaukowa i artystyczna:

 • Współpraca z Wydawnictwem Edukacyjnym oraz Niepublicznym Instytutem Kształcenia Nauczycieli (Kraków), Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie, Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Częstochowie, Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach oraz z wieloma innymi tego typu instytucjami w całym kraju: organizacja, współorganizacja i prowadzenie kilkudziesięciu warsztatów i wykładów dla nauczycieli różnych typów szkół
 • Wykłady i warsztaty w ramach I, II, III, IV, V, VI, VII Ogólnopolskich Spotkań Nauczycieli Języka Polskiego Szkół Ponadgimnazjalnych (Kraków, 2002-2007)
 • Wykłady w ramach Targów Książki Edukacyjnej „Edukacja XXI”, Warszawa 2004 oraz 2005
 • Wykład w ramach konferencji dla uczniów szkół średnich: Nauczycielskie pasje inspiracją dla ucznia, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kraków 2013
 • Współpraca z Klubem Jagiellońskim: prowadzenie wykładów oraz dyskusje panelowe w ramach „Nocy Książki” („Edukacja”, 2017; „Kraków – miasto literatury”, 2018)
 • Współpraca z Fundacją Autonomia w ramach Festiwalu „Watch Docs. Prawa człowieka w filmie” (2016, 2017)
 • Współpraca artystyczna z Fundacją „Będzie lepiej” ks. Mieczysław Malińskiego oraz Teatrem Groteska w Krakowie, w ramach konkursu plastycznego (2014)
 • Praca w ramach Stowarzyszenia Teatralno-Lingwistycznego, Kraków (międzynarodowe warsztaty teatralne)
 • Prowadzenie zajęć dla Uniwersytetu Dzieci i Rodziców przy Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie i opracowanie na ich podstawie publikacji: Przedmioty zwykłe i niezwykłe… w kolażach najmłodszych studentów (red. D. Waloszek, wstęp P. Kołodziej: Słowa zwykłe i niezwykłe albo radość tworzenia, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2013) oraz Gry wyobraźni (wstęp P. Kołodziej: Gry wyobraźni albo radość tworzenia, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2015)
 • Prowadzenie Teatru Interakcji w Prywatnym Akademickim Centrum Kształcenia (Kraków)

 

Bibliografia

 

 • Monografie:
 1. Dwadzieścia pięć twarzy dziewczyny z perłą. Praktyka czytania dzieł malarskich w procesie kształcenia kulturowo-literackiego, Impuls, Kraków 2018.
 2. Czas na obraz. Dzieło malarskie jako tekst i kontekst w szkolnym kształceniu humanistycznym (1880-1999), Collegium Columbinum, Kraków 2013.
 3. Edukacja w czasach cyfrowej zarazy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016 (współautorstwo: P. Kasprzak, Z.A. Kłakówna, A. Regiewicz, J. Waligóra).
 4. Szkolny teatr interakcji. Od pomysłu do przedstawienia, Impuls, Kraków 2016 (współautorstwo: Janusz Waligóra, Jerzy Waligóra).
 5. Pakt dla szkoły. Zarys koncepcji kształcenia ogólnego. Zaproszenie do dyskusji, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, „Wolność i Solidarność” nr 40, Gdańsk 2011 (współautorstwo: Z.A. Kłakówna, J. Waligóra). http://biblioteka-krk.ibe.edu.pl/opac_css/doc_num.php?explnum_id=213

 

 • Rozdziały w monografiach wieloautorskich i czasopismach naukowych; artykuły publikowane w kraju i za granicą:
 1. Historia pewnego sprawdzianu i co z niej wynika, „Nowa Polszczyzna” 1998, nr 5 (współautor: J. Waligóra).
 2. Pięciolecie VIII Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, „Hejnał Oświatowy”, Kraków 1998, nr 3.
 3. Bryk, wy-bryk i bryk-anie, „Nowa Polszczyzna” 2001, nr 2.
 4. Jak uczyć czytania literatury w liceum (na przykładzie opowiadań Brunona Schulza), cz. I, „Nowa Polszczyzna” 2001, nr 3.
 5. Jak uczyć czytania literatury w liceum (na przykładzie opowiadań Brunona Schulza), cz. II, „Nowa Polszczyzna” 2001, nr 4.
 6. Made in Poland. Tragedia w trzech aktach, „Nowa Polszczyzna” 2001, nr 4.
 7. Jak uczyć czytania literatury w liceum (na przykładzie opowiadań Brunona Schulza), cz. III, „Nowa Polszczyzna” 2001, nr 5.
 8. „Turysta w ogrodzie”. Lekcji o człowieku i kulturze w pierwszej licealnej ciąg dalszy, „Nowa Polszczyzna” 2002, nr 2.
 9. Z myślą o nowoczesnym liceum, „Konspekt” 2001, nr 8 (współautor: J. Waligóra).
 10. „Nowa Polszczyzna”, „Konspekt” 2004, nr 20.
 11. Primum non nocere… Kształcenie umiejętności retorycznych w liceum, „Nowa Polszczyzna” 2004, nr 5.
 12. Raskolnikow i jego następcy, „Polonistyka” 2007, nr 8.
 13. Dzieło malarskie jako tekst główny i jako kontekst w podręcznikach dla szkół ponadgimnazjalnych. Zarys koncepcji [w:] Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy
  w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły
  , pod red. M. Kwiatkowskiej-Ratajczak i W. Wantuch, Poznań 2008, s. 125–137.
 14. Warunki interpretacji dzieła malarskiego w szkole, cz. I, „Nowa Polszczyzna” 2008, nr 2.
 15. Warunki interpretacji dzieła malarskiego w szkole, cz. II, „Nowa Polszczyzna” 2008, nr 3.
 16. Warunki odbioru dzieła malarskiego w szkole, czyli o strukturowaniu sytuacji wytwarzania znaczeń [w:] Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis. Studia at Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae, Pertinentia I, pod red. Jędrychowskiej, M. Sienko, J. Waligóry, Kraków 2010, s. 237–253.
 17. O „czytaniu” dzieła malarskiego w szkole – inspiracje, kontynuacje, zaniechania [w:] Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis. Studia at Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae, Pertinentia II, pod red. Jędrychowskiej, D. Łazarskiej, E. Mikoś, Kraków 2010, s. 59–75.
 18. Program – podręcznik – nauczyciel. Jędrzejewicz potrzebny od zaraz! [w:] Edukacja dla rozwoju, Instytut Badan nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2010, s. 117–122.
 19. Tak zwana „edukacja polonistyczna” według tak zwanej „podstawy programowej”, „Polonistyka” 2010, nr 2.
 20. Priorytety kształcenia „polonistycznego”, czyli o poszukiwaniu podstawy w „podstawie programowej” [w:] Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Lingua Polonie, Partinentia III, pod red. Jędrychowskiej i M. Szymańskiej, Kraków 2011, s. 195–207.
 21. Malarstwo – zguba i ocalenie [w:] Wokół słowa, obrazu i edukacji, pod red. Nęckiej, Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione VI, Kraków 2011, s. 82–111. http://wydzialsztuki.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/09/sztuka-Folia-100.pdf
 22. Przedwojenna „podstawa programowa”, „Polonistyka” 2011, nr 10.
 23. Dzieje dydaktyki języka polskiego [w:] Dzieje dydaktyk przedmiotowych w 65-letniej tradycji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2011, s. 175–181.
 24. Szkoła w świecie pozoru [w:] Sprawcy i / lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej, pod red. Dudzikowej i K. Knasieckiej-Falbierskiej, Impuls, Kraków 2013, s. 204–220.
 25. Wy-słowienia i wy-obrażenia. Przyczynek do refleksji antropologicznej [w:] Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Lingua Polonie, Partinentia IV, pod red. M. Szymańskiej, Kraków 2013, s. 116–127 (pierwodruk „Polonistyka” 2012, nr 5). http://didactica.up.krakow.pl/article/view/2015/1712
 26. Galeria w Soplicowie albo powrót do domu w rodzinnej Europie [w:] Mała ojczyzna wobec wielokulturowej Europy, pod red. G. Różańskiej, Wydawnictwo Jasne, Gdańsk – Słupsk 2013, s.153–169. http://polonista.lt/wp-content/uploads/2013/12/Artyku%C5%82.pdf
 27. Wąsy Rejtana [w:] Mężczyzna w literaturze i kulturze, pod red. G. Różańskiej, Wydawnictwo Jasne, Gdańsk – Słupsk 2014, s. 71–96.
 28. Komisja Edukacji Narodowej: mała reinterpretacja wielkiego mitu [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae, Pertinentia V, pod red. Łazarskiej, Kraków 2014, s. 9–19. http://didactica.up.krakow.pl/article/view/2027/1722
 29. Jak Matejko Kopernika malował… albo o ambiwalentnej jedności świata [w:] Humor w kulturze i edukacji, pod red. E. Dunaj, I. Morawskiej, M. Latoch-Zielińskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, s. 91–108.
 30. Palec świętego Tomasza [w:] Lęk, ból, cierpienie: analizy i interpretacje, pod red. G. Różańskiej, Wydawnictwo Jasne, Pruszcz Gdański – Słupsk 2015, s. 41–56.
 31. Podręcznik i e-podręcznik. Kilka uwag u progu szkolnej e-rewolucji [w:] Edukacja a nowe media, pod red. M. Latoch-Zielińskiej, I. Morawskiej, M. Potent-Ambroziewicz, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 141–156.
 32. Powołanie i warsztat teologa… [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae, Pertinentia VI, pod red. Kołodzieja i J. Waligóry, Kraków 2015, s. 3–7. (Współautor: J. Waligóra) http://didactica.up.krakow.pl/article/view/3088/2737
 33. Na powierzchni i w głąb: interpretacja obrazu (Memlinga) [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae, Pertinentia VI, pod red. Kołodzieja i J. Waligóry, Kraków 2015, s. 134–162. http://didactica.up.krakow.pl/article/view/3096/3556
 34. Nas troje i nastroje… Wokulski – młodszy brat Wertera i Gustawa [w:] Bohaterowie (nie tylko) szkolnych lektur, pod red. A. Jakubowskiej-Ożóg i D. Hejdy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, s. 108–128.
 35. They were never wrong… Masters of Word and Picture about Suffering, “Comparative Literature in Education and Research” (CLEaR), Volume 3, Issue 1, ISSN (Online) 2453-7128, DOI https://doi.org/10.1515/clear-2016-0007, May 2016, Pages 61–72.
 36. Brueghel’s Two Monkeys – a Tiny Painting by Bruegel, a Very Short Poem by Szymborska and the Biggest Problems of Mankind, “International Journal on Language, Literature and Culture in Education” (LLCE), Volume 3, Issue 1, ISSN (Online) 2453-7101, DOI: https://doi.org/10.1515/llce-2016-0005, July 2016, Pages 83–99.
 37. Nóż Abrahama [w:] Sensacja, prowokacja, skandal. O przekraczaniu kulturowych norm, pod red. G. Różańskiej, Wydawnictwo Jasne, Pruszcz Gdański – Słupsk 2016, s. 89–112.
 38. Słowa i obrazy zwykłe i niezwykłe. O projektowaniu zajęć wspomagających rozwój dziecka [w:] Literatura i inne sztuki w przestrzeni edukacyjnej dziecka, pod red. Ungeheuer-Gołąb i U. Kopeć, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, s. 59–72.
 39. Nauczyciel czy „uczyciel”? Polonista wobec sytuacji uczenia (się). Refleksja nie tylko etymologiczna [w:] Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki, pod red. E. Jaskółowej, D. Krzyżyk, B. Niesporek‑Szamburskiej, M. Wójcik-Dudek, przy współpracy D. Jagodzińskiej i A. Zok-Smoły, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 213–228.
 40. Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego [w:] Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Akademia Pedagogiczna, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 1996-2016, pod red. K. Dormus, R. Ślęczki i J. Wojniak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2016, s. 115–116.
 41. „Wyspa otoczona łódkami strachu”. Współczesna szkoła wobec współczesnych problemów [w:] Literatura współczesna w edukacji polonistycznej, t. 2: Interpretacje, wartości, konteksty, pod red. U. Kopeć, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, s. 180–209.
 42. Barbarzyńca w Jeruzalem [w:] Między sacrum a profanum: rozważania i dylematy, pod red. G. Różańskiej, Dante, Kraków 2017, s. 139–154.
 43. „Fotografie” z 11 września [w:] W świecie Erosa i Tanatosa. Studia i szkice, pod red. G. Różańskiej, Libron, Kraków 2018, s. 283–299.
 44. Liceum, muzeum, mauzoleum… O wskrzeszaniu arcydzieł na lekcjach polskiego, „Polonistyka. Innowacje” 2018, nr 7, s. 105–118. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pi/article/view/12843 DOI: 10.14746/pi.2018.1.7.9, ISSN: 2450-6435
 45. Prawda czasów, prawda ekranu… albo wesoła historia smutnego filmu [w:] Przemilczane, niewypowiedziane… O związkach między słowem a milczeniem, pod red., G. Różańskiej, Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, Ustka 2019, s. 242-267.
 46. Miejsca wspólne i odmienne albo co (niektórzy) pisarze mogą zobaczyć na (niektórych) obrazach [w:] Przestrzeń i czas w lekturze – lektura przestrzeni i czasu, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019, s. 58-74.

 

 • Programy i podręczniki:
 1. To lubię! Program nauczania języka polskiego w klasach I-III liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego oraz w klasach I-IV technikum, Kraków 2002.
 2. To lubię! Podręcznik do języka polskiego. Kształcenie kulturowo-literackie, Klasa I, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, Kraków 2002.
 3. To lubię! Podręcznik do języka polskiego. Kształcenie kulturowo-literackie, Klasa II, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, Kraków 2003.
 4. To lubię! Podręcznik do języka polskiego. Kształcenie kulturowo-literackie, Klasa III, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, Kraków 2004.

 

 • Szkice interpretacyjno-metodyczne w książkach nauczyciela:
 1. To lubię! Książka nauczyciela. Klasa I, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, część I, Kraków 2002, s. 49–87; 100–107; 195–280.
 2. To lubię! Książka nauczyciela. Klasa I, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, część II, Kraków 2003, s. 44–96; 116–152; 258–259; 272–277.
 3. To lubię! Książka nauczyciela, Klasa II, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, Kraków 2004, s. 14–54; 72–98; 117–118; 150–169; 180–183; 196–216; 248–280; 302–308; 346–347.
 4. To lubię! Książka nauczyciela, Klasa III, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, Kraków 2006, s. 51–154; 184–202; 299–301; 355–365.

 

 • Recenzje podręczników i ich obudowy dydaktycznej:
 1. Jeszcze jeden głos w „jedynie słusznej” sprawie, „Nowa Polszczyzna” 2000, nr 1.
 2. Witamy podręczniki do gimnazjum(1), cz. I: Problem kryteriów; cz. II: Zamach na Odysa, „Nowa Polszczyzna” 2000, nr 2.
 3. Witamy podręczniki do gimnazjum(2)Kto czyta, nie błądzi, „Nowa Polszczyzna” 2000, nr 3.
 4. Witamy podręczniki do gimnazjum(3)Czytam świat, „Nowa Polszczyzna” 2000, nr 4.
 5. Witamy podręczniki do gimnazjum(4)Zrozumieć słowo, „Nowa Polszczyzna” 2000, nr 5.
 6. Witamy podręczniki do gimnazjum(5)Cogito, ergo sum?, „Nowa Polszczyzna” 2001, nr 2.

 

 • Pomoce dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli:
 1. Nowa matura bez korepetycji. Zadania do pracy z tekstem. Książka dla ucznia i nauczyciela. Część I, Kraków 2004 (współautorka: M. Bonarek-Socha).
 2. Nowa matura bez korepetycji. Zadania do pracy z tekstem. Książka dla ucznia i nauczyciela. Część II, Kraków 2004.
 3. Nowa matura bez korepetycji. Zadania do pracy z tekstem. Książka dla ucznia i nauczyciela. Część III, Kraków 2006 (współautor: J. Waligóra).

 

 • Wypowiedzi w ramach dyskusji redakcyjnych, wywiady:
 1. „Przeczytać, przeżyć, zrozumieć, skomentować wiedzę” – rozmowa o koncepcji podręcznika do klasy I liceum ogólnokształcącego i innych typów szkół ponadgimnazjalnych, prowadzenie: B.K. Sosin, „Konspekt” 2002, nr 11.
 2. O wychowawczych aspektach kształcenia polonistycznego. Dyskusja redakcyjna, „Nowa Polszczyzna” 2003, nr 1.
 3. Jakiej zmiany naprawdę potrzebuje polska współczesna szkoła? Dyskusja redakcyjna, „Nowa Polszczyzna” 2004, nr 2.
 4. Przekreślić czy ożywić i uzdrowić reformę? Dyskusja redakcyjna – 15 kwietnia 2005 r., „Polonistyka” 2005, nr 7.
 5. Szkolnictwo polskie po reformie. Wywiad z Piotrem Kołodziejem, prowadzenie: O. Tkaczuk, „Dziennik Kijowski. Pismo społeczne, ekonomiczne, literackie” 2007, nr 18.

 

 • Redakcja naukowa
 1. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae, Pertinentia VI, pod red. Kołodzieja i J. Waligóry, Kraków 2015. http://didactica.up.krakow.pl/issue/view/235

 

Nagrody, wyróżnienia, odznaczenia

 • Nagroda Prezydenta Miasta Krakowa za sukcesy dydaktyczno-wychowawcze, Kraków 2006
 • Wyróżnienie Rady Polskiej Akademii Umiejętności za współautorstwo podręczników To Lubię! Kształcenie kulturowo-literackie, klasa I-III. Liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, Kraków 2007
 • Nagroda Dyrektora Prywatnego Akademickiego Centrum Kształcenia za promocję finalistów Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Kraków 2006, 2013, 2018
 • Nagroda Dyrektora Prywatnego Akademickiego Centrum Kształcenia w Krakowie za działalność teatralną (Teatr Interakcji), Kraków 2013
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej „za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania” (Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas 2013)
 • Medal Brązowy za Długoletnią Służbę (Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, 2014)

 

Kontakt:

piotr.kolodziej@up.krakow.pl