SEKCJA JĘZYKOZNAWCZA

 

 

 

 1. Opiekunowie: dr Ewa Horyń, dr Ewa Zmuda
 2. Adresy e-mail: ewa.horyn@up.krakow.pl, ewa.zmuda@up.krakow.pl
 3. Terminy i miejsce spotkań: drugi wtorek miesiąca (spotkania naukowe w ramach Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego), trzeci czwartek miesiąca godz. 12.00-13.00
 4. Obszary zainteresowań sekcji:
 • język a kultura
 • język w ujęciu synchronicznym i diachronicznym
 • dbałość o kulturę języka polskiego
 • innowacje językowe
 • prowadzenie badań naukowych na temat współczesnych zjawisk językowych wśród studentów
 • popularyzacja badań lingwistycznych (tworzona jest strona internetowa)
 • (współ)organizowanie konferencji naukowych, seminariów otwartych dla studentów i pracowników naukowych, spotkania z pracownikami z innych ośrodków naukowych
 • uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych