Sekcja Literacka

Działa w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Opiekun: dr Janusz Waligóra

janusz.waligora@up.krakow.pl

Kontynuacja Sekcji Historycznoliterackiej prowadzonej przez dr Małgorzatę Chrobak.

Nowe otwarcie: sezon 2017/2018.

Zainteresowania, eksploracje, inicjatywy: twórczość pisarzy XX i XXI wieku (z naciskiem na autorów polskich), współczesne życie kulturalno-literackie, uczestnictwo w ważnych wydarzeniach i imprezach kulturalnych, własne próby artystyczne, organizacja spotkań, wieczorów literackich, debat i wyjazdów integracyjnych.