SEKCJA RECYTATORSKA

  1. Adres kontaktowy: katarzyna.lange@up.krakow.pl
  2. Opiekun: mgr Katarzyna Lange
  3. Obszary zainteresowań SEKCJI RECYTATORSKIEJ:

– doskonalenie umiejętności wykonawczych w zakresie umiejętności wykonawczych w zakresie głosowej interpretacji tekstu,

– rozpoznawanie własnych możliwości głosowych,

– rozwijanie i automatyzacja oddychania dynamicznego,

– usprawnianie procesów fonacyjnych i artykulacyjnych,

– analiza recytacyjna różnorodnych tekstów literackich,

– przygotowywanie programów artystycznych.