Zarządzenie Dziekana Wydziału Filologicznego w sprawie postępowania przygotowawczego do obrony pracy dyplomowej

 

Najważniejszą czynnością, która powinna zostać wykonana jak najszybciej, jeszcze przed złożeniem pracy do systemu jest zebranie kompletu wpisów w indeksie elektronicznym. Dziekanat potrzebuje minimum tygodnia (a w praktyce ok. dwóch) na przygotowanie protokołów, zaliczenie studiów, wyliczenie średniej itd. itp.

 

Postępowanie w procesie przygotowania do obrony:

1. Możliwie jak najszybsze zebranie wpisów w indeksie elektronicznym
2. Poddanie pracy procedurze antyplagiatowej
3. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku: druk pracy
W przypadku uzyskania negatywnego wyniku: kontakt z promotorem, poprawa pracy, ponowne poddanie się procedurze antyplagiatowej
4. Złożenie pracy do przyjęcia u promotora
5. Rejestracja pracy w Dziekanacie. W trakcie rejestracji należy złożyć również 4 zdjęcia do dyplomu oraz potwierdzenie wpłaty za dyplom.
6. Złożenie zarejestrowanej pracy w sekretariacie Instytutu Filologii Polskiej.

UWAGA!!! Do procedury antyplagiatowej niezbędne są druki zgody na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej oraz oświadczenie dołączane do płyty CD. Elektroniczna wersja pracy na nośniku CD/DVD musi zawierać stronę tytułową połączoną z resztą pracy. Prace bez strony tytułowej lub ze stroną w osobnym pliku nie będą przyjmowane do procedury antyplagiatowej. Programy do edycji tekstu pozwalają, przy wstawianiu numeracji stron, na pominięcie wyświetlania numeru na stronie pierwszej (tytułowej). System antyplagiatowy przyjmuje różne wersje pliku do sprawdzania (pdf, doc, odf), proszę jednak upewnić się, że plik pdf (o ile taki Państwo generują) nie jest zabezpieczony. Często zdarza się, że części pracy nie można kopiować, przez co system nie może w pełni odczytać pliku, co w konsekwencji prowadzi do sztucznego zawyżania wskaźników plagiatowych. Jeśli nie są Państwo pewni, czy plik będzie się dało odczytać, proszę go zapisać w wersji edytowalnej (tj. doc, docx, odf).

W związku z nowymi rozporządzeniami ministerstw, powinni Państwo drukować DWA EGZEMPLARZE PRACY: jeden dwustronny, jak najcieńszy, dla Dziekanatu, drugi dowolny (np. oprawiony i jednostronny) dla recenzenta. Egzemplarz recenzencki będzie Państwu przekazany po pomyślnej obronie pracy. Proszę nie drukować egzemplarza dla promotora, chyba że promotor wyraźnie sobie tego zażyczy.

Na stronie tytułowej, w informacji o promotorze, proszę wpisywać typ pracy odpowiedni dla kończonych studiów (magisterska, licencjacka).

Prosimy o podpisywanie pliku z pracą swoim imieniem i nazwiskiem.

Płyta CD/DVD proszę opisywać zgodnie z Decyzją Dziekana (powyżej). Ponadto proszę umieszczać płytę w kopercie przewidzianej dla nośników CD/DVD, plastikowe pudełka nie będą przyjmowane przez Dziekanat. Bardzo proszę o zapisywanie elektronicznych wersji prac na płytach typu CD-R lub DVD+R. Płyty typu CD-RW lub DVD-RW to niepotrzebny wydatek, ponadto kompakty tego rodzaju umożliwiają usunięcie zawartości!

 

Zastosowanie się do powyższych zaleceń znacząco przyspieszy postępowanie antyplagiatowe.

 

Pozostałe druki związane z dyplomowaniem zajrzyj tutaj