Informacje o wydziałowych studiach doktoranckich

WYDZIAŁOWE FILOLOGICZNE STUDIA DOKTORANCKIE

dyscypliny:
literaturoznawstwo (polskie i obce)
językoznawstwo (polskie i obce)

Wzór podania
Kwestionariusz osobowy kandydata na studia doktoranckie
Ankieta kandydata na studia doktoranckie

Plan studiów doktoranckich (2013/14-2016/17)

Plan studiów doktoranckich (2008-2012)

Plany zajęć orazwszelkie pozostałe szczegółowe informacje dostępne są na stronie Wydziału Filologicznego w zakładce Studia Doktoranckie (link poniżej).

http://filologiadokto.up.krakow.pl/