• Logopedia  (studia rozpoczynające się w r.ak.2017/18), plan kierunku,program kierunku
  • Nauczanie dzieci języka polskiego jako obcego
   • karty kursów i sylabusy(kierunkowe i specjalnościowe),
   • plan (2017/18)
   • program (2017/18)
  • Nauczanie języka polskiego w szkole podstawowej
   • karty kursów i sylabusy (kierunkowe i specjalnościowe),
   • plan (2017/18)
   • program (2017/18)

 • Filologia polska (studia rozpoczynające się w r.ak.2016/17), plan kierunku,program kierunku (plany i programy dla studiów (wszystkich specjalności) rozpoczynających się w r. ak. 2014/15; 2015/16)
  • Edytorstwo
   • karty kursów (kierunkowe i specjalnościowe),
   • plan
   • program
  • Komunikacja społeczna
   • karty kursów (kierunkowe i specjalnościowe),
   • plan
   • program
  • Nauczycielska
   • karty kursów (kierunkowe i specjalnościowe),
   • plan
   • program
 • Kulturoznawstwo i wiedza o mediach (studia rozpoczynające się w r.ak.2016/17) 
  • karty kursów (kierunkowe i specjalnościowe),
  • plan
  • program