• Komunikacja społeczna i lingwistyka kulturowa (studia rozpoczynające się w r. ak. 2017/18) plan kierunku, program kierunku
  • Dziennikarstwo w nowych mediach
   • karty kursów i sylabusy (kierunkowe i specjalnościowe),
   • plany (2017/18)
   • program (2017/18)
  • Public relations i rzecznictwo
   • karty kursów i sylabusy (kierunkowe i specjalnościowe),
   • plany (2017/18)
   • program (2017/18)