DOSKONALĄCE

 • Długość trwania studiów:
 • Opłata za semestr: studia bezpłatne realizowane z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach rządowego Programu integracji społeczności romskiej na lata 2014-2020.
 • Termin składania dokumentów: 
 • Miejsce składania dokumentów: Instytut Filologii Polskiej, ul. Podchorążych 2, Kraków, pok. 551, V p. tel. 12 662-61-64
 • Dokumentacja kandydata obejmuje:
  – kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich/inżynierskich dowolnego kierunku)
  – podanie
  – kwestionariusz osobowy
  – dwa zdjęcia
 • Limit przyjęć (górny/dolny): 20/10
 • Kryteria przyjęć: wg kolejności złożenia niezbędnych dokumentów
Kierownik studiów: dr Bogusław Gryszkiewicz
kontakt: bogryszk(małpa)up.krakow.pl
telefon: 12-662-6162 (w godzinach dyżuru)

 • Długość trwania studiów: 2 semestry
 • Opłata za semestr: 1500 zł/semestr
 • Termin składania dokumentów: 
 • Miejsce składania dokumentów: Instytut Filologii Polskiej, ul. Podchorążych 2, Kraków, pok. 563, V p. tel. 12 662-61-44
 • Dokumentacja kandydata obejmuje:
  – kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich) kierunków humanistycznych i/lub społecznych
  – podanie
  – kwestionariusz osobowy
  – dwa zdjęcia
 • Limit przyjęć (górny/dolny): 30/20
 • Kryteria przyjęć: wg kolejności złożenia niezbędnych dokumentów
 • Rekrutacja elektroniczna
  Kierownik studiów: prof. Agnieszka Ogonowska

Plan studiów

Program studiów

 

Studia:
– dają kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako obcego w kraju lub na lektoratach zagranicznych;
– są przeznaczone dla osób, które ukończyły studia magisterskie bądź licencjackie z zakresu filologii polskiej lub obcej oraz absolwentów innych kierunków humanistycznych.

 • Długość trwania studiów: 2 semestry
 • Opłata za semestr: 1600 zł
 • Termin składania dokumentów: 4.09.-29.09.2018
 • Miejsce składania dokumentów: Instytut Filologii Polskiej, ul. Podchorążych 2, Kraków, pok. 563, V p. tel. (0-12) 637-44-59, 662-61-44
 • Dokumentacja kandydata obejmuje:
  – dyplom ukończenia studiów wyższych humanistycznych (magisterskich lub licencjackich) – kserokopia
  – podanie
  – kwestionariusz osobowy
  – dwa zdjęcia
 • Limit przyjęć: górny 35, dolny 20
 • Kryteria przyjęć: wg kolejności złożenia dokumentów
 • Termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018
  Zajęcia odbywać się będą od soboty (9.40-16.30) do niedzieli (8.00-14.30), raz lub dwa razy w miesiącu.

Plan studiów

 

Kierownik studiów: prof. UP dr hab. Małgorzata Pamuła-Behrens

Termin rozpoczęcia zajęć: ……………..
 • Długość trwania studiów: 2 semestry
 • Opłata za semestr: 2000 zł
 • Termin składania dokumentów:
  —–
 • Miejsce składania dokumentów: Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pok. 563
 • Dokumentacja kandydata obejmuje:
  – dyplom magistra lub licencjata/inżyniera dowolnego kierunku (kserokopia)
  – podanie
  – kwestionariusz
  – dwa zdjęcia (format legitymacyjny)
 • Limit przyjęć (górny/dolny): 50/20
 • Kryteria przyjęć: według kolejności składania dokumentów
 • Rekrutacja elektroniczna

Kierunek realizowany w partnerstwie z firmą szkoleniową NERAIDA

Plan studiów

 

KWALIFIKACYJNE

Studia kwalifikacyjne w zakresie przygotowania do zajmowania stanowiska nauczyciela-logopedy.
Ukończenie studiów daje uprawnienia do zakładania własnych gabinetów logopedycznych.
Studia są przeznaczone dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne,
z dyplomem ukończenia studiów wyższych magisterskich.

 • Długość trwania studiów: 4 semestry
 • Opłata za semestr: 1900 zł
 • Termin składania dokumentów: 4.06-29.06.2018 (przy przesyłce pocztą liczy się data dotarcia dokumentów do Instytutu, nie stempel pocztowy!)
 • Miejsce składania dokumentów: Instytut Filologii Polskiej, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pok. 563, V p. tel. (0-12) 662-61-44, godz. 11.00-15.00.
 • Dokumentacja kandydata obejmuje:
  – dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich lub medycznych (tytuł magistra lub lekarza medycyny) – kserokopia
  – zaświadczenie o przygotowaniu nauczycielskim w przypadku ukończenia studiów niepedagogicznych
  – podanie
  – kwestionariusz osobowy
  – dwa zdjęcia (format legitymacyjny)
  – opinia logopedy, dotycząca wymowy kandydata
 • Limit przyjęć (górny/dolny): 75/25
 • Kryteria przyjęć: wg kolejności złożenia niezbędnych dokumentów
 • Termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018
  Zajęcia odbywać się będą od piątku do niedzieli, raz lub dwa razy w miesiącu.
 • Rekrutacja elektroniczna

Plan studiów

Kierownik studiów: prof. UP dr hab. Marta Korendo

Studia adresowane są do absolwentów pedagogiki, psychologii i logopedii

Treści kształcenia w ramach studiów zostały ujęte w trzy bloki tematyczne:

 1. neurolingwistyczny, opracowany przez prof. dr. hab. Mirosława Michalika, lingwistę oraz logopedę, obejmujący: wprowadzenie do neurolingwistyki, niemówienie jako zjawisko lingwistyczne, neurolingwistykę w praktyce terapeutycznej, logopedyczne podstawy diagnozy i terapii osób niemówiących;
 2. medyczny, opracowany przez dr. n. med. Tomasza Zyssa, psychiatrę i neurolingwistę, obejmujący: medyczne determinanty niemówienia, niemówienie w praktyce medycznej;
 3. metodyczny, opracowany przez mgr Alinę Smyczek uznanego terapeutę AAC, członka zespołów eksperckich przy MEN, wieloletniego prezesa Stowarzyszenia „Mówię bez Słów”, obejmujący: filozoficzne i psychologiczne podstawy alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (AAC), diagnozę funkcjonalną, technologię wspomagającą komunikowanie się, metodykę postępowania terapeutycznego, AAC we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka oraz w edukacji przedszkolnej i szkolnej, AAC osób ze spektrum autyzmu oraz pacjentów z niepełnosprawnością nabytą.

Zajęcia praktyczne odbywać się będą w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie, którego kadra zasili też grono prowadzących zajęcia w ramach bloku trzeciego.

Termin składania dokumentów: …………….

Inauguracja zajęć: ……………..

Koszt: 1 800 zł za semestr

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Filologii Polskiej
ul. Podchorążych 2, pok. 563, V p.
30-084 Kraków
tel. 12 662 61 44

Szczegółowych informacji udziela kierownik naukowo-dydaktyczny studiów,
prof. UP dr hab. Mirosław Michalik pod adresem: mirmich1@up.krakow.pl lub telefonem: 504 008 664.

Rekrutacja elektroniczna

Plan studiów

 

charakterystyka studiów: studia kwalifikacyjne w zakresie przygotowania merytorycznego do pracy na stanowiskach wymagających uprawnień z zakresu wczesnej interwencji (wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).

 • długość trwania studiów: 3 semestry;
 • opłata za semestr: 1800 zł
 • termin(y) składania dokumentów:………………………….. (przy przesyłce pocztą liczy się data dotarcia dokumentów do Instytutu, nie stempel pocztowy!)
 • miejsce składania dokumentów: Instytut Filologii Polskiej; Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 551, V p. ,tel. (0-12) 662-61-64, 662-61-44, godz. 11.00-15.00
 • limity przyjęć (górny / dolny): 35/20 osób
 • kryteria przyjęć: przyjęcia wg kolejności złożenia niezbędnych dokumentów:
  – dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich (kserokopia)
  – podanie
  – kwestionariusz osobowy
  – dwa zdjęcia (format legitymacyjny)
 • miejsce realizacji i termin rozpoczęcia zajęć: Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 • Rekrutacja elektroniczna

Plan studiów

Studia kwalifikacyjne uprawniające do pracy terapeutycznej z osobami starszymi oraz osobami po uszkodzeniach układu nerwowego, dla absolwentów studiów magisterskich, licencjackich; w pierwszej kolejności przyjmowani będą absolwenci kierunków: logopedia, pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, medycyna i inne kierunki medyczne, fizjoterapia i praca socjalna

Długość trwania studiów: 2 semestry
Opłata za semestr: 1800 zł
Termin składania dokumentów: —-
Miejsce składania dokumentów: Instytut Filologii Polskiej, ul. Podchorążych 2, pok. 563, V p., 30-084 Kraków
Wymagane dokumenty:     
– podanie
– kwestionariusz osobowy
– dyplom studiów magisterskich, licencjackich lub równorzędny – kserokopia
– 2 zdjęcia (format legitymacyjny)
Limit przyjęć górny/dolny: 35/20
Kryteria przyjęć: wg kolejności zgłoszeń
Termin rozpoczęcia zajęć:—–. Zajęcia odbywać się będą od piątku do niedzieli, raz lub dwa razy w miesiącu

Rekrutacja elektroniczna

Plan studiów

Program studiów

Studia dają kwalifikacje do pracy z osobami z dysfunkcjami centralnego i obwodowego układu nerwowego, zespołami genetycznymi

 • Długość trwania studiów: 2 semestry
 • Opłata za semestr: 2000 zł
 • Termin składania dokumentów: 4.06.-29.06.2018 (przy przesyłce pocztą liczy się data dotarcia dokumentów do Instytutu, nie stempel pocztowy!).
 • Miejsce składania dokumentów: Instytut Filologii Polskiej, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pok. 563, V p. tel. (0-12) 662-61-44, godz. 11.00-15.00.
 • Dokumentacja kandydata obejmuje:
  – dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia z kwalifikacjami logopedy lub dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia i świadectwo ukończenia studiów logopedycznych (kserokopie)
  – podanie
  – kwestionariusz osobowy
  – dwa zdjęcia (format legitymacyjny)
 • Limit przyjęć (górny): 40
 • Kryteria przyjęć: wg kolejności złożenia niezbędnych dokumentów
 • Termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018
  Zajęcia odbywać się będą od piątku do niedzieli, raz lub dwa razy w miesiącu.
 • Rekrutacja elektroniczna
  Kierownik studiów: dr Ewa Bielenda-Mazur

  Plan studiów

 

 • Długość trwania studiów: 3 semestry
 • Opłata za semestr: 1700 zł (dwa moduły dydaktyczne) / 1500 zł (jeden moduł dydaktyczny)
 • Termin składania dokumentów: 
 • Miejsce składania dokumentów: Instytut Filologii Polskiej, ul. Podchorążych 2, Kraków, pok. 563, V p. tel. (0-12) 637-44-59, 662-61-44
 • Dokumentacja kandydata obejmuje:
  – dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich) – kserokopia
  – potwierdzenie kwalifikacji nauczycielskich
  – podanie
  – kwestionariusz osobowy
  – dwa zdjęcia
 • Limit przyjęć:górny 30, dolny
 • Kryteria przyjęć: wg kolejności złożenia dokumentów
 • Termin rozpoczęcia zajęć: 
  Zajęcia odbywać się będą od piątku (po południu) do niedzieli, raz lub dwa razy w miesiącu.
 • Rekrutacja elektroniczna

Plan studiów

Program studiów

 

Kierownik studiów: dr hab. Danuta Łazarska