DOSKONALĄCE

 • Długość trwania studiów: 2 semestry
 • Opłata za semestr: studia bezpłatne realizowane z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Termin składania dokumentów: prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy – studia zostaną uruchomione po otrzymaniu pozytywnej decyzji z Ministerstwa.
 • Miejsce składania dokumentów: Instytut Filologii Polskiej, ul. Podchorążych 2, Kraków, pok. 562, V p. tel. 12 662-61-64
 • Dokumentacja kandydata obejmuje:
  – kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich/inżynierskich dowolnego kierunku)
  – podanie
  – kwestionariusz osobowy
  – dwa zdjęcia
 • Limit przyjęć (górny/dolny): 20/10
 • Kryteria przyjęć: wg kolejności złożenia niezbędnych dokumentów
Kierownik studiów: dr Bogusław Gryszkiewicz
kontakt: boguslaw.gryszkiewicz(małpa)up.krakow.pl
telefon: 12-662-6162 (w godzinach dyżuru)

 

Studia:
– dają kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako obcego w kraju lub na lektoratach zagranicznych;
– są przeznaczone dla osób, które ukończyły studia magisterskie bądź licencjackie z zakresu filologii polskiej lub obcej oraz absolwentów innych kierunków humanistycznych.

 • Długość trwania studiów: 2 semestry
 • Opłata za semestr: 1600 zł
 • Termin składania dokumentów: 4.09.-29.09.2018
 • Miejsce składania dokumentów: Instytut Filologii Polskiej, ul. Podchorążych 2, Kraków, pok. 563, V p. tel. (0-12) 637-44-59, 662-61-44
 • Dokumentacja kandydata obejmuje:
  – dyplom ukończenia studiów wyższych humanistycznych (magisterskich lub licencjackich) – kserokopia
  – podanie
  – kwestionariusz osobowy
  – dwa zdjęcia
 • Limit przyjęć: górny 35, dolny 20
 • Kryteria przyjęć: wg kolejności złożenia dokumentów
 • Termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018
  Zajęcia odbywać się będą od soboty (9.40-16.30) do niedzieli (8.00-14.30), raz lub dwa razy w miesiącu.

Plan studiów

 

Kierownik studiów: prof. UP dr hab. Małgorzata Pamuła-Behrens

KWALIFIKACYJNE

Studia kwalifikacyjne w zakresie przygotowania do zajmowania stanowiska nauczyciela-logopedy.
Ukończenie studiów daje uprawnienia do zakładania własnych gabinetów logopedycznych.
Studia są przeznaczone dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne,
z dyplomem ukończenia studiów wyższych magisterskich.

 • Długość trwania studiów: 4 semestry
 • Opłata za semestr: 1900 zł
 • Termin składania dokumentów: 4.06-29.06.2018 (przy przesyłce pocztą liczy się data dotarcia dokumentów do Instytutu, nie stempel pocztowy!)
 • Miejsce składania dokumentów: Instytut Filologii Polskiej, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pok. 563, V p. tel. (0-12) 662-61-44, godz. 11.00-15.00.
 • Dokumentacja kandydata obejmuje:
  – dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich lub medycznych (tytuł magistra lub lekarza medycyny) – kserokopia
  – zaświadczenie o przygotowaniu nauczycielskim w przypadku ukończenia studiów niepedagogicznych
  – podanie
  – kwestionariusz osobowy
  – dwa zdjęcia (format legitymacyjny)
  – opinia logopedy, dotycząca wymowy kandydata
 • Limit przyjęć (górny/dolny): 75/25
 • Kryteria przyjęć: wg kolejności złożenia niezbędnych dokumentów
 • Termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018
  Zajęcia odbywać się będą od piątku do niedzieli, raz lub dwa razy w miesiącu.
 • Rekrutacja elektroniczna

Plan studiów

Kierownik studiów: prof. UP dr hab. Marta Korendo

 

Studia dają kwalifikacje do pracy z osobami z dysfunkcjami centralnego i obwodowego układu nerwowego, zespołami genetycznymi

 • Długość trwania studiów: 2 semestry
 • Opłata za semestr: 2000 zł
 • Termin składania dokumentów: 4.06.-29.06.2018 (przy przesyłce pocztą liczy się data dotarcia dokumentów do Instytutu, nie stempel pocztowy!).
 • Miejsce składania dokumentów: Instytut Filologii Polskiej, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pok. 563, V p. tel. (0-12) 662-61-44, godz. 11.00-15.00.
 • Dokumentacja kandydata obejmuje:
  – dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia z kwalifikacjami logopedy lub dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia i świadectwo ukończenia studiów logopedycznych (kserokopie)
  – podanie
  – kwestionariusz osobowy
  – dwa zdjęcia (format legitymacyjny)
 • Limit przyjęć (górny): 40
 • Kryteria przyjęć: wg kolejności złożenia niezbędnych dokumentów
 • Termin rozpoczęcia zajęć: październik 2018
  Zajęcia odbywać się będą od piątku do niedzieli, raz lub dwa razy w miesiącu.
 • Rekrutacja elektroniczna
  Kierownik studiów: dr Ewa Bielenda-Mazur

  Plan studiów